Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozšiřování eurozóny Evropská měnová integrace. Vstup zemí SVE do EU - historické milníky n 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozšiřování eurozóny Evropská měnová integrace. Vstup zemí SVE do EU - historické milníky n 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní."— Transkript prezentace:

1 Rozšiřování eurozóny Evropská měnová integrace

2 Vstup zemí SVE do EU - historické milníky n 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR n 6/1993 - Kodaňská kritéria n 1995 Bílá kniha o zapojení SVE do vnitřního trhu n 7/1997 - Agenda 2000+hodnotící zprávy n 12/1997 - 6 zemí začne vyjednávat o vstupu do EU - začátek 3/1998 (ČR,POL,MAD,EST,Kypr,SLO) n 12/1999 - dalších 6 zemí zahájí jednání o přistoupení n 12/2002 - Kodaň - vstup 10 zemí do EU od května 2004

3 Etapy přijetí eura n První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných kurzů) Stanovení datumu přistoupení ČS k eurozoně n Druhá etapa: účast v ERM II Účast ve druhé fázi HMU měna zapojena do ERMII (fluktuační pásmo ± 15%) koordinace hosp. politik členských států EU cíl: splnění konvergenčních kritérií Stanovení přepočítacího kurzu

4 Etapy přijetí eura n III. Fáze: přijetí eura n výměna oběživa - duální oběh, přepočítání cen, mezd, pohledávek, závazků…v přepočítacím kurzu n duální zobrazování cen (min. půl roku) n ČS - je součástí Eurosystému a jeho měnová politika je podřízena měnové politice ECB

5 Původní harmonogram n I. Etapa: n Stanovení data přijetí eura (zač. roku 2006) n leden 2007 - Estonsko, Litva, Slovinsko n Leden 2008 - Malta, Kypr, Lotyšsko n Leden 2009 (původně 2008) Slovensko n Leden 2010 ČR, Maďarsko n Polsko - ??

6 Současný stav rozšiřování eurozóny n 2007 - vstup Slovinska n 2008 - Malta a Kypr n 2009 – Slovensko n 2011 - Estonsko n 2015 - Rumunsko, Polsko?? n BUL, ČR, EST, Lot, Lit, Maď, Švédsko nemají stanoven termín n Mimo ERM II: ČR, Pol, Maď, Šv, Bul, Rum, UK.

7

8 Konvergenční zpráva 2006 n Litva a Slovinsko požádaly o zpracování konvergenční zprávy n - cenová stabilita (Šv 0,9%, Fin 1,0%, Pol - 1,5% - kritérium 2,6%). (referenční hodnota (duben 2005- březen 2006). n Úrokové sazby (Šv 3,3 %, Fin 3,3%, Pol 5,0%) - kritérium 3,9+2=5,9% n Deficit 3% HDP, veřejné zadlužení 60% HDP, 2 roky v ERM II.

9 Litva n Cenová stabilita - 12 měsíční průměrná míra - 2,7% (KK 2,6%). „na základě nedávných informací se v Litvě očekává další růst cenové hladiny“ - nízké ceny energií (50% úroveň EU), růst spotřební daních na tabákové výrobky (přechod.období do konce r.2009) - ECB očekává další růst cen n Catching-up process - dohánění úrovně - HDP/obyv a cenové úrovně v EU - vyšší míra inflace. n Deficit státního rozpočtu : 0,5 % HDP (není s ní vedeno řízení o nadměrném schodku) n Veřejné zadlužení: 18,7 % HDP

10 Litva n ERM II - (28. Června 2004 - 22 měsíců) –stabilní vývoj litu, bez devalvace. Na konci 90. Let vysoký deficit BÚ PB - 11% HDP. Otevřená ekonomika exporty činily 58% HDP, okolo 30% obchodu s eurozónou. Dlouhodobé úrokové sazby (5,9%) - v Litvě 3,7 % - výrazně pod kritériem. Snižování úrokové sazby bylo podpořeno vidinou přijetí eura.

11

12

13

14 Konvergenční zpráva - 2008

15

16

17 Slovinsko a Konvergenční zpráva n Cenová úroveň (KK 2,6%) : Slovinsko: 2,3%

18 Slovinsko n Deficit rozpočtu: 1,8% HDP n Vládní zadlužení: 29,1% HDP

19 Slovinsko - měnové ukazatele n ERM II (28. června 2004) - bez devalvace- žádné výkyvy n Dlouhodobé nominální úrokové sazby: (KK 5,9 %) Slovinsko:3,8% n Slovinsko:velmi otevřená ekonomika: export se podílí 65 % na HDP, 52 % exportu do eurozóny, 66% importu z eurozóny

20 Dlouhodobá úroková sazba

21 Právní kritéria vstupu do eurozóny n Slovinsko i Litva splňovaly právní a institucionální kritéria pro přijetí eura: ústava a zákon o CB: dostatečná nezávislost CB (u Slovinska je zde poznámka, že má přijmout technickou novelu zákona o CB, Litva bez připomínky) n SLO a LIT: problém s používáním názvu euro: Slovinsko odkazovalo na evro, Litva jiný název v prvním pádě.

22 Slovinsko – vstup do eurozóny n Konvergenční zpráva 2006 doporučila Slovinsko, aby vstoupilo do eurozóny, Rada EU schválila n 1.1. 2007 - vstoupilo Slovinsko do eurozóny n 11 července 2006 - stanoven přepočítací kurz: EUR 1 = SIT 239.640 (stejný jako centrální parita) n dvojí ceny (zákon o dvojím zobrazení cen)- od března 2006 - 6 měsíců po zavedení eura - do konce června 2007 (výjimky: poštovní známky,¨benzínky, prodejní automaty,knihy a publikace) n 1.-14. 1. 2007- duální oběh obou měn n výměna hotovosti do 1.3. 2007 bez poplatků, poté výměna bankovek v centrální bance neomezeně, mincí do konce roku 2016

23 Pramen: http://www.evro.si/en/

24 Kypr n Nízká míra inflace: 2,0 % (referenční hodnota 3,0%) - výhled nízká míra inflace n květen 2005 vstup kyperské libry do ERM II, bez devalvace n schodek 1,5 % HDP a zadlužení pokleslo na 65,3 % - v roce 2007 na 61 %. n Výrazný růst veřejných výdajů spojených se stárnoucí populací - nejvyšší v EU n Úrokové sazby - 4,2 % - výrazně pod referenční úrovní 6,4 %

25 Konvergenční kritéria - Kypr

26 Malta n Míra inflace - 2,2 % ( referenční hodnota 3%) n květen 2005 - maltská lira v ERM II n Schodek - na Maltu se vztahovalo rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku - 2006 - 2,6% (2,1% v roce 2007) n Zadlužení - 66,5 % v roce 2006 - dále klesá n Úrokové sazby - 4,3 % (ref. Hodnota 6,4 %)

27 Konvergenční kritéria - Malta

28 Slovensko na cestě do eurozóny n 28.11. 2005 - vstup do ERM II (centrální parita 38,4550 SK/EUR) n 15. Března 2007 - revalvace SKK - stanovena nová centrální parita 35,4424 (30% fluktuační pásmo) n duben 2006: schválena podoba euromincí (NBS předložila nejlepší návrhy veřejnosti k výběru) n 26.9. 2007 - přijat generální zákon o přijetí eura n 7. května 2008 - Konvergenční zpráva ECB a EK – EK sdělila, že SK plní konvergenční kritéria n rozhodnutí Rady EU o ukončení výjimky+ stanovení přepočítacího kurzu - doporučení, přijmout n Červenec 2008 – rozhodnutí Rady ministrů ECOFIN- Slovensko vstoupí do eurozony v r. 2009 n 28.5. – 2. úprava centrální parity SKK/EUR v ERM II – 30,126 n Přepočítací kurz – SKK/EUR=30,126

29 SR splní Konvergenční kritéria n 1 měsíc po stanovení kurzu - duální zobrazování cen v SR- až do konce roku 2009 povinně n září - prosinec 2008 - zásobení komerčních bank eurobankovkami a euromincemi (prosinec - MO) n 1.1. 2009 - euro zavedeno v bezhotovostním i hotovostním styku (Bing Bang scenario) n Do 16. ledna 2009- duální oběh mincí, poté výměna v komerčních bankách a v NBS n Zásada nepoškodit občana

30 Riziko plnění konvergenčních kritérií – Konvergenční zpráva 08 n Míra inflace byla 2,2 %, referenční úroveň 3,2 % n Deficit státního rozpočtu za rok 2007 2,2 % ; na rok 2008 – plán 2,0 % n Úrokové sazby – 4,5 % (6,5 %) n Zadlužení – 29,4 %

31 Konvergenční zpráva - 2008

32

33

34

35

36

37

38 Kampaň k euru v SR

39 Estonsko a konvergenční kritéria n Deficit veřejných financí 1,7 % n Veřejné zadlužení – 14,9 % n Míra inflace – 0,2 % n Kurz estonské koruny vůči EUR zafixován již v roce 2004

40 Estonsko

41

42 Konvergenční zpráva 2010

43 Závěry n Přijetí eura v SR – dopad na ČR n Přísná kontrola cen SR n Znehodnocení PLZ proti euru – nákupy Slováků v zahraničí (zhodnocení eura-zdražení domácí produkce n Odsud přijetí eura v pobaltských státech a v ČR – zkušenost Litvy n Vysoký ekonomický růst –catch up proces – dohánění cenové hladiny n Otázka kritéria stability cenové hladiny – zda je relevantní n Finanční krize otevřela diskuse o zavedení eura v Polsku, Maďarsku, v ČR… n Vysoká nestabilita veřejných financí – ČR a Maďarsko odložilo debatu o zavedení eura


Stáhnout ppt "Rozšiřování eurozóny Evropská měnová integrace. Vstup zemí SVE do EU - historické milníky n 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní."

Podobné prezentace


Reklamy Google