Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Markéta Lisová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část monitorovací zprávy a Žádost o platbu OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Markéta Lisová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část monitorovací zprávy a Žádost o platbu OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Markéta Lisová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část monitorovací zprávy a Žádost o platbu OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ORR, Krajský úřad kraje Vysočina Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Markéta Lisová 29. září 2016 Obsah prezentace Obsah:  Finanční část monitorovací zprávy  Nejčastější chyby v monitorovací zprávě  Žádost o platbu v IS Benefit  Shrnutí žádosti o platbu

3 Markéta Lisová 29. září 2016 Finanční část monitorovací zprávy B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVCÍ ZPRÁVY Oddíly 12., 13., 14. a 15.

4 Markéta Lisová 29. září 2016 Oddíl 14. MZ Příjmy projektu Součet kladných úroků připsaných na ZBÚ za monitorované období Součet kladných úroků připsaných na ZBÚ od připsání dotace do konce předchozího monitorovaného období (tj. bez tohoto monitorov. období) Uvede se stejná částka jako v bodě a. Uvede se 0,00 Kč. Součet a. + b. Podle druhu vykazovaných příjmů např. kladné úroky

5 Markéta Lisová 29. září 2016 Oddíl 14. MZ Příjmy projektu – příklad 100,00 150,00 0,00 100,00 150,00 0,00 100,00 250,00 2. MZ1. MZ Pozor: v 1. MZ kladné úroky od připsáni dotace do konce 1. monitorov. období! Nezapočítávají se kladné úroky z vl. prostředků před připsáním dotace!

6 Markéta Lisová 29. září 2016 Oddíl 13. MZ Spolufinancování Nerelevantní pro všechny příjemce z 1. výzvy. Vyplní se 0,00 ve všech řádcích.

7 Markéta Lisová 29. září 2016 Částky uvedené ve Smlouvě o realizaci GP Oddíl 12. MZ Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů Ve formátu pořadové číslo ŽoP/rok Částky uvedené v Soupisce účetních dokladů Součet řádků b./b1. za všechna předchozí monitorov. období bez neuznaných výdajů Součtové řádky Rozdílové řádky Částky uvedené v Žádosti o platbu NESMÍ být VYŠŠÍ než vyplacená ZÁLOHA POZOR řádek c./c1. tabulky 14. MZ

8 Markéta Lisová 29. září 2016 Oddíl 15. MZ Odhad následující ŽoP Datum předložení následující MZ Částka o kterou bude zažádáno v příští MZ, pokud se liší od částky uvedené v Harmonogramu čerpání, nutné předložit přepracovaný Harmonogram čerpání a vysvětlit odchylku. Druhy výdajů, které budou v následujícím monitorovaném období uskutečněny a vykázány v MZ

9 Markéta Lisová 29. září 2016 Nejčastější chyby v monitorovací zprávě Nejčastější chyby:  požadovaná částka je vyšší než vyplacená zálohová platba;  v řádku f. (oddíl 12 MZ) uváděna částka z harmonogramu čerpání;  příjmy projektu uváděny v chybné výši (zahrnuty úroky nevztahující se k monitorovanému období, opomenuty úroky vztahující se monitorovanému období);  chyby ve výpočtech.

10 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit  Žádost o platbu se tvoří v IS Benefit (stejně jako projektová žádost)  www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz

11 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Po přihlášení do Benefitu se z nabídky v levé části obrazovky vybere záložka KONTO PROJEKTŮ, kde se zobrazí projekty schválené k finanční podpoře.

12 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Projekt, pro který se žádost o platbu vytváří, se označí (šedě se podbarví) a v nabídce v levé části obrazovky se zvolí záložka ŽÁDOST O PLATBU, čímž se otevře samotná zjednodušená ŽoP.

13 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Důležité poznámky:  žlutá pole jsou povinná, šedá pole nepovinná;  u takto označených polí se vybírá z přednastavených možností;  žádost o platbu v IS Benefit nelze vytvořit dokud není ukončena administrace předchozí žádosti o platbu (ŽoP převedena do stavu Proplaceno příjemci).

14 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Vyplní se automaticky z MONIT7+ přes tlačítko Načíst data z MONIT7+ Nová ŽoP se vytvoří přes tlačítko NOVÝ ZÁZNAM. Před začátkem jakékoli práce je nutné žádost uložit (tlačítko ULOŽIT).

15 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Ex-ante Číslo zvláštního bankovního účtu příjemce Číslo bankovního účtu zřizovatele je-li relevantní Příslušné pořadí finančního plánu (první volná položka)

16 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Vybrat bankovní účet příjemce Přes tlačítko ÚČTY PROJEKTU Je-li relevantní, vybrat také bankovní účet zřizovatele Návrat zpět k ŽoP

17 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Uvede se částka z oddílu 12. výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů MZ, řádek f. Předpokládané výdaje včetně předpokládaného soukromého financování. Slouží k rozdělení plánovaných IV a NIV výdajů pro budoucí období. Požadované výdaje bez soukromého spolufinancování. Na základě těchto údajů bude zaslána platba v členění na IV a NIV. V případě, že projekt NEMÁ soukromé spolufinancování, potom: Celkové způsobilé výdaje = Požadovaná částka dotace celkem.

18 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Výše nepřímých výdajů uvedená v soupisce účetních dokladů Příjmy generované v rámci projektu vyjma kladných úroků ze ZBÚ Komentář k žádosti o platbu (např. výše úroků a období kdy vznikly, apod.)

19 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Způsobilé výdaje skutečně vyúčtované v monitorovaném období vč. soukromého spolufinancování dle skutečného členění na IV a NIV Výdaje připadající na křížové financování vyúčtované v monitorovaném období vč. soukromého spolufinancování dle skutečného členění na IV a NIV Způsobilé výdaje vyúčtované v monitorovaném období bez soukromého spolufinancování dle skutečného členění na IV a NIV Výdaje připadající na křížové financování vyúčtované v monitorovaném období bez soukromého spolufinancování dle skutečného členění na IV a NIV V případě, že projekt NEMÁ soukromé spolufinancování, potom: Celkem způsobilé výdaje = Způsobilé výdaje z dotace – celkem Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci KF = Celkové způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci KF celkem

20 Markéta Lisová 29. září 2016 Žádost o platbu v IS Benefit Slouží ke kontrole, zda jsou vyplněna všechna povinná pole Uzamkne ŽoP a automaticky předá do MSSF MONIT 7+ Po finalizaci není možné provádět v ŽoP žádné opravy Vytisknutí ŽoP až po finalizaci

21 Markéta Lisová 29. září 2016 Shrnutí  částky v ŽoP uvádějte bez kladných úroků;  k ŽoP nepřikládejte přílohy;  pokud projekt nemá soukromé spolufinancování jsou všechny součtové buňky v ŽoP shodné s řádkem f. /řádky KF shodné s řádkem f1/ (oddíl 12. MZ)  údaje pro zálohové platby (klasifikace platby předfinancování) vs. údaje pro vyúčtování zálohových plateb (klasifikace platby refundace předfinancování). jak budou vyplácené prostředky rozděleny na IV a NIV jak byly prostředky skutečně vyúčtovány/utraceny z pohledu IV a NIV

22 Markéta Lisová 29. září 2016 Použité zkratky:  ZBÚ zvláštní bankovní účet  MZmonitorovací zpráva  GPgrantový projekt  IVinvestiční výdaj  NIVneinvestiční výdaj  KFkřížové financování  GGglobální grant  ŽoPžádost o platbu

23 Markéta Lisová 29. září 2016 Prostor pro Vaše dotazy

24 Markéta Lisová 29. září 2016 Děkuji za pozornost Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16, Jihlava lisova.m@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Markéta Lisová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část monitorovací zprávy a Žádost o platbu OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google