Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 8 – slovesa – osoba a číslo Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 8 – slovesa – osoba a číslo Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 8 – slovesa – osoba a číslo Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012

2  V této sadě výukových materiálů s názvem Tvarosloví se budeme zabývat tvořením tvarů slov, slovními druhy, jejich tříděním a mluvnickými kategoriemi. Učivo má rozšířit znalosti, které žáci získali v ZŠ a je určeno pro žáky 2. ročníku učebních oborů SOU.  Záměrem této prezentace je seznámení se slovesnými kategoriemi osoby a čísla.

3 MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVESNÉ – osoba a číslo

4  vyjadřují je svými tvary slovesa, jsou to: osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid

5  vyjadřují spojení podmětu a slovesa v přísudku (např. Míša psala.)  u sloves určujeme trojí osobu a dvojí číslo – jednotné a množné  jsou u sloves kategoriemi shodovými

6  první osoba (já, my) - vyjadřuje děj, který se týká mluvčího  druhá osoba (ty, vy) – mluvčí se obrací na adresáta  třetí osoba (on, ona, ono, oni, ony, ona) – vyjadřuje děj, který se netýká mluvčího ani adresáta

7  tzv. neosobní slovesa mají jen tvary 3. os. j. č.  označují přírodní jevy (sněží), tělesné stavy (bolí mě v krku) a duševní vjemy (praská v kamnech); nevztahují se k žádnému podmětu a tvoří základ jednočlenných vět;  3. os. mn. č. se užívá tehdy, je-li podmět všeobecný (např. Hlásili to v rádiu.)

8  číslo u sloves neoznačuje „jednost“ nebo „mnohost“ dějů, ale pouze shodu s nositelem děje, tj. s kategorií osoby v roli podmětu  rozlišujeme dvojí číslo: jednotné (singulár) a množné (plurál)  dvojné číslo sloves (duál) zaniklo spolu s duálem u jmen

9 V některých případech dochází k nesouladu mezi osobou a číslem:  vykání – užívá se k vyjádření úcty, jednu osobu oslovujeme tvarem 2. osoby množného čísla (např. Přišel jste velmi brzy, pane Nováku.)  tzv. onikání – užívalo se v dřívějších dobách pro vyjádření zdvořilostního oslovení, jednu osobu oslovíme tvarem 3. osoby množného čísla  plurál majestatikus – mluvčí o sobě mluví v 1. osobě množného čísla, zpravidla se tak vyjadřovali panovníci (např. My, Kazisvět VI., z Boží milosti král, jsme rozhodli…)  plurál autorský (tzv. plurál skromnosti) – užívá se hl. v odborném stylu, mluvčí o sobě mluví v 1. osobě mn. č. (např. V úvodu připomeňme…, Domnívám se, že náš výzkum ukázal…)

10  Slovesa vyjadřují svými tvary osobu, číslo, způsob, čas, slovesný vid a rod.  U sloves rozlišujeme trojí osobu (já, my, ty, vy, on, oni).  Neosobní slovesa mají jen tvary 3. os. č. j., označují přírodní jevy, tělesné stavy, duševní vjemy, tvoří základ jednočlenných vět.  U sloves rozlišujeme dvojí číslo – jednotné a množné.  Vykání užíváme k vyjádření úcty. Plurálem majestatikusem se vyjadřovali panovníci ( 1. os. mn. č.: My, Kazisvět VI., z Boží milosti král…).

11  1. Co vyjadřují svými tvary slovesa?  2. Kolik osob určujeme u sloves, jaké mají slovesa číslo?  3. Co vyjadřují tzv. neosobní slovesa, kde je užíváme?  4. Kdy užíváme vykání?  5. Co je tzv. plurál majestatikus?

12  MUŽÍKOVÁ, Olga, MARKVARTOVÁ, Barbora, KLUSÁČKOVÁ, Lenka, JEŘÁBKOVÁ, Eleonora, ADÁMKOVÁ, Petra. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 082 – 9  DOBEŠOVÁ, Věra, FIALOVÁ, Vladimíra. Průvodce českým jazykem. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7538 – 019 - 5  SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007,ISBN 978 – 253 – 0298 – 0


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 8 – slovesa – osoba a číslo Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google