Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEKOMRESNÍ POSTUPY A JEJICH STANOVENÍ. PRO STANOVENÍ SPRÁVNÉ DEKOMPRESE PRO DANÝ ČAS NA DNĚ A HLOUBKU SESTUPU A PRO URČENÍ DEKOMRESE PŘI OPAKOVANÝCH SESTUPECH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEKOMRESNÍ POSTUPY A JEJICH STANOVENÍ. PRO STANOVENÍ SPRÁVNÉ DEKOMPRESE PRO DANÝ ČAS NA DNĚ A HLOUBKU SESTUPU A PRO URČENÍ DEKOMRESE PŘI OPAKOVANÝCH SESTUPECH."— Transkript prezentace:

1 DEKOMRESNÍ POSTUPY A JEJICH STANOVENÍ

2 PRO STANOVENÍ SPRÁVNÉ DEKOMPRESE PRO DANÝ ČAS NA DNĚ A HLOUBKU SESTUPU A PRO URČENÍ DEKOMRESE PŘI OPAKOVANÝCH SESTUPECH BYLY NA ZÁKLADĚ VÝPOČTŮ SESTAVENY A PRAKTICKY OVĚŘENY DEKOMPRESNÍ TABULKY

3 Buhlmann SUSV 1986 Vybrány a doporučeny SPČR po posouzení a porovnání s větším počtem dekompresních tabulek. Vypracovány na základě modelu: ZH-L12 S ohledem na: rozsah použitelnosti v našich podmínkách. snadnost práce s tabulkami. možnosti řešení reálných situací, které. mohou při sportovním potápění nastat.

4 Dekompresní tabulky Nulové a dekompresní časy: 0 – 700 m n.m. 701 – 2500 m n.m. Tabulky: Opakované ponory Povrchové intervaly Časové přirážky Průjezd horskými průsmyky Odlet po ponoru

5

6 DEKOMRESNÍ TABULKY BUHLMANN 701 – 2500 m n.m. Jiná hloubka dekompresních zastávek Bezpečnostní zastávka 1 minuta ve 2 metrech

7

8 Definice pojmů Hloubka ponoru: Největší dosažená hloubka v metrech. V základní tabulce se zaokrouhluje k nejbližší větší hloubce! Čas na dně: Celkový čas v minutách do zanoření do okamžiku výstupu. V základní tabulce se zaokrouhluje na nejbližší delší čas!

9 Definice pojmů Bezpečnostní zastávka Dekompresní zastávka, která se vykoná v případě, že čas na dně je kratší nebo roven nulovému času. 0 – 700 m n.m. 1 min /3m 701 – 2500 m n.m. 1min/2m Nulový čas Pro danou hloubku ponoru nejdelší čas na dně, který ještě dovoluje výstup na hladinu aniž musí být dodržena jiná dekompresní zastávka než bezpečnostní.

10 Definice pojmů Rychlost výstupu Rychlost vynořování, kterou musí potápěč dodržet při výstupu do hloubky první dekompresní zastávky mezi dekompresními zastávkami. (z větších hloubek se do hloubky 25m doporučuje 15m/min.) 10 metrů / minutu

11 Definice pojmů Doba výstupu Doba, která uplyne od zahájení výstupu z největší hloubky ponoru do okamžiku přibytí na první dekompresní zastávku, zaokrouhlená na celé minuty. Doba výstupu mezi hloubkami dekompresních zastávek je zahrnuta do času na další dekompresní zastávce.

12 Základní pojmy

13 Jednoduchý ponor v nulovém čase

14 Definice pojmů Dekompresní zastávka Zastavení potápěče na dobu určenou z tabulek v předepsané hloubce, aby se umožnilo vyloučení dostatečného množství dusíku z těla a tím byl zajištěn bezpečný výstup do hloubky další dekompresní zastávky nebo na hladinu.

15 Definice pojmů Hloubka dekompresní zastávky Hloubka, uvedená v základních tabulkách, v níž má potápěč zůstat po dobu určenou tabulkami. Čas na zastávce Čas pobytu na dekompresní zastávce uvedený v základních tabulkách v minutách a zahrnující i dobu výstupu z předchozí zastávky.

16 Praktické provedení dekomprese

17 Záznam dekomprese na podvodní tabulku Součást plánování ponorů h max / čas na dně. Přičíst dobu výstupu a zaokrouhlit na celé minuty. Přičítat časy na jednotlivých dekompresních zastávkách. Výsledkem jsou časy kdy jednotlivé dekompresní zastávky opouštím.

18 Opakovací skupina RG Písmeno představující množství zbytkového dusíku, který se nachází v těle potápěče, a to jak bezprostředně po vynoření tak po určité době strávené na hladině. A < H

19 Opakovací skupina RG po určité době na hladině D po 10 min C po 15 min B po 30 min A „0“ V těle není rozpuštěn žádný zbytkový dusík v množství významném pro sportovní potápěče. Mezihodnoty zaokrouhlit ke kratšímu času!

20 Povrchový interval Doba, kterou potápěč strávil na hladině po předchozím ponoru, tj. doba, která uplynula od jeho vynoření do okamžiku zanoření k dalšímu ponoru.

21

22 Opakovací skupina

23 Příklad Ponor do hloubky 15 m s časem na dně 75 minut Následuje výstup do nadmořské výšky 3500m

24 PONOR 15m / 75min

25 Průjezd horskými průsmyky a odlet po ponoru Odlet a zvětšování nadmořské výšky po ponoru, lze uskutečnit teprve tehdy, kdy je parciální tlak dusíku v těle natolik snížen, aby nemohlo dojít ke tvorbě bublinek ve tkáních.

26

27 Horské průsmyky a let bez přetlakové kabiny

28 Opakovaný ponor Každý ponor, který je zahájen po uplynutí povrchového intervalu, po kterém nebylo dosaženo opakovací skupiny „0“.

29 Tabulka čas. přirážek

30 Časová přirážka Čas za zbytkový dusík. RG Převádíme na fiktivní čas pro danou hloubku. Hloubku zaokrouhlit k nejbližší menší hodnotě!

31 Příklad: opakovaný ponor 0 m n.m. 1 ponor: 29m / 27 min PI: 85 min 2 ponor: 20 m /30 min Řešení: 1) deko a RG 1 ponoru 2) RG po uplynutí PI 3) časová přirážka pro hloubku 2 ponoru Sečíst skutečný a fiktivní čas a určit deko 2 ponoru.

32 Příklad: opakovaný ponor první v nulovém čase 1 ponor: 23m/19min PI: 15min 2 ponor: 29/15min Je-li čas na dně kratší než nulový čas, stanoví se opakovací skupina pro danou hloubku a čas na dně z tabulky časových přirážek. Mezihodnoty zaokrouhlit k větší hodnotě!

33

34 Víceúrovňové ponory Metoda maximální hloubky Metoda střední hodnoty

35 Víceúrovňový ponor Ponor, během něhož je čas na dně stráven ve dvou nebo více hloubkách. Kombinace hloubky a času v této hloubce stráveného se nazývá stupeň víceúrovňového ponoru.

36 Víceúrovňový ponor metoda maximální hloubky Maximální dosažená hloubka H max. Celkový čas na dně tc. Dekomprese: H max (30m) / tc(15´ + 20´) = 30 m/35´ 6m/3´ ; 3m/14´ G

37 Metoda střední hodnoty Střední hloubka: Hs se stanoví jako součet součinů jednotlivých hloubek a časů v nich, dělený celkovým časem na dně. Celkový čas na dně: tc se stanoví jakou součet časů strávených v jednotlivých hloubkách.

38 Metoda střední hodnoty Hs > h posledního stupně 1st: /h1 x t1/ 30 x 15 = 450 2st: /h2 X t2/ 20 x 20 = 400 tc = /t1 + t2/ 15´ + 20´ = 35´ Hs = [(h1 x t1) + (h2 x t2)] /tc Hs = 450 + 400 / 35 = 24,28 m (27 m)

39 Metoda střední hodnoty Hs < h posledního st. POZOR!!! Je-li hloubka posledního stupně větší než střední hloubka: tc + (A pro Hs) Dekomprese : Hs/tc +(A pro Hs) SPČR nedoporučuje tento profil ponoru!

40 Srovnání profilů ponorů

41

42 Řešení výjimečných situací Kontrolovaný nouzový výstup Nekontrolovaný nouzový výstup Opomenutá dekomprese Zdržení při výstupu Nadměrné prochlazení nebo fyzická námaha.

43 Kontrolovaný nouzový výstup (překročení rychlosti výstupu) v = 10m /1min. Dosaženo ještě v hloubce větší než polovina maximální hloubky! Řešení Dosáhnout Hmax/2 Na Hmax/2 setrvat 5min. Dekomprese z celkového času. 12 hod nezvětšovat nadmořskou výšku! 24 hod se nepotápět!

44

45 Nekontrolovaný výstup Řešení Dosáhnout Hmax/2 do 3 až 4 minut po zvládnutí rychlosti výstupu nebo po vynoření! Závratě, poruchy vidění, dezorientace!!! PI nesmí překročit 3minuty Na Hmax/2 setrvat 5min. Dekomprese z celkového času. 12 hod nezvětšovat nadmořskou výšku! 24 hod se nepotápět!

46

47 Opomenutá dekomprese Zcela opomenut = nekontrolovaný nouzový výstup. Nebyla-li dokončena některá dekompresní zastávka a neprojevují- li se symptomy dekompresní nemoci: Řešení: Sestoupit nejpozději do 3 až 5 min do hloubky poslední dokončené dekompresní zastávky. Na další setrvat po dobu 1,5 krát delší než předepisoval původní postup. 7 hodin nezvětšovat nadmořskou výšku! 12 hodin se nepotápět!

48

49 Zdržení při výstupu Došlo-li ke značnému zdržení při výstupu oproti předepsanému, při výstupové rychlosti ( 10m/1´), je nutné dobu zdržení přičíst k času na dně a za základ času pro výpočet vzít tento součet.

50 Značně zpomalený výstup Došlo-li ke značnému snížení rychlosti výstupu oproti předepsané ( 10m/1´), je nutné rozdíl mezi časem, který výstup trval a který trvat měl přičíst k času na dně a za základ času pro výpočet vzít tento součet.

51 Nadměrné prochlazení nebo fyzická námaha Při prochlazení se v důsledku zúžení cév v kůži a svalech zmenšuje rychlost vylučování inertního plynu z organismu. Zvětšená fyzická námaha v průběhu ponoru má za důsledek zvýšené prokrvení tkání a tím i zvětšení množství rozpuštěného plynu.

52 Nadměrné prochlazení nebo fyzická námaha V těchto případech se bere za základ času na dně čas s tabulek o jeden stupeň delší než je skutečný čas na dně: Je-li skutečný čas roven tabulkovému – bere se o jeden stupeň větší. Je-li skutečný čas mezihodnotou – bere se o jeden stupeň delší než nejbližší větší hodnota. Pro ponor v nulovém času zahájit výstup 5 minut před dosažením nulového času.

53 ZÁSADY POTÁPĚNÍ Nepřekračovat hloubku 40 m. Dodržovat nulové časy. Maximálně jedna dekompresní zastávka ( 3 m). PI delší než 2 – 2,5 hod. Maximální hloubku ponorů postupně zmenšovat. Opakované ponory pouze v nulovém čase. Každé tři dny vypustit alespoň 12 hodin. V celém týdnu vypustit alespoň 24 hodin. Neprovádět vícenásobné výstupy (jojo ponor).

54 OTÁZKY A DISKUSE


Stáhnout ppt "DEKOMRESNÍ POSTUPY A JEJICH STANOVENÍ. PRO STANOVENÍ SPRÁVNÉ DEKOMPRESE PRO DANÝ ČAS NA DNĚ A HLOUBKU SESTUPU A PRO URČENÍ DEKOMRESE PŘI OPAKOVANÝCH SESTUPECH."

Podobné prezentace


Reklamy Google