Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu: VY_32_INOVACE_19-08_Vznik a vývoj života na Zemi Autor:Mgr. Věra Vlková Ročník:9. Datum vytvoření:9. 4. 2014

2 Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět Tematická oblast:Přírodopis pro 8. a 9. třídu Předmět:Přírodopis Výstižný popis způsobu využití, metodické pokyny: Žáci se seznamují s érami vývoje Země. Dozvídají se, co se v jednotlivých etapách dělo, se zástupci rostlinstva a živočišstva. Klíčová slova:Prekambrium, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory Druh učebního materiálu:prezentace

3 Éry vývoje Země vývojem života na Zemi se zabývá vědní obor paleontologie vývojem zemské kůry se zabývá historická geologie, která podává informace o stáří jednotlivých horninových vrstev, geologické vrstvy obsahující shodné zkameněliny jsou stejného stáří geologové rozdělili vývoj Země do jednotlivých ér, útvarů a ty ještě dělí na epochy éry, útvary i epochy jsou charakterizovány určitými horninami, velkými horotvornými pohyby a také určitým stupněm vývoje člověka 1

4 Prekambrium prekambrium je předprvohorní období zahrnující prahory a starohory tato éra je nejstarší geologické období, ve kterém začíná život, její trvání odhadují vědci na dobu od 4600 mil. let do 570 mil. let, první známé organismy z této éry jsou bakterie a sinice dalším postupným vývojem se vytvářely organismy, které měly jadernou hmotu obalenou jadernou membránou, z rostlin se staly řasy a ze živočichů prvoci, koncem této éry byly na Zemi již rozmanité formy řas, prvoků i mnoho forem mnohobuněčných bezobratlých živočichů 2

5 Prvohory prvohory jsou érou, která se dělí na kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm v horninách KAMBRIA a ordoviku byl život vázán na vodní prostředí, největší rozvoj prodělaly trilobiti, pravěcí ostnokožci a první obratlovci V SILURU se rozvíjeli koráli a graptoliti, jsou známé první nálezy rybovitých praobratlovců, objevily se první primitivní cévnaté výtrusné rostliny, které už mohly žít mimo vodní prostředí (vodu a živiny již nemuseli přijímat celým tělem, přijímaly je kořeny a vedly jednoduchými cévními svazky 3

6 V DEVONU nastal prudký rozvoj ryb, jsou důkazy i o existenci prvních obojživelníků, rostliny se vyvinuly do mnoha forem – plavuně, přesličky, kapradiny, vznikala rozsáhlá horstva, mnoho živočišných druhů žilo již mimo vodní prostředí – štíři, stonožky, švábi, vážky, kobylky, velký rozvoj plazů Z PERMU jsou nejznámější cykasovité a jinanovité rostliny, objevili se první jehličnany 4

7 Druhohory éra druhohor se dělí na útvary trias, juru a křídu V TRIASU se vyvíjeli krytolebci, ale koncem triasu vymřely, začal největší rozvoj plazů, který vyvrcholil v juře, v mořích byli měkkýši, zvláště hlavonožci, z rostlin se vyskytovaly přesličky a kapradiny menších rozměrů V JUŘE pokračoval velký vývoj hlavonožců, mezi plazi byli býložravci i masožravci, objevili se první ptáci a primitivní savci, z rostlin se vyvíjeli jehličnaté dřeviny (sekvoje, borovice) V KŘÍDĚ vymřeli velcí ptáci, začal rozvoj hadů, ptáků, některých drobných vačnatců a hmyzožravců, objevují se krytosemenné rostliny, vrby, topoly i drobné byliny 5

8 Třetihory třetihory rozdělujeme do dvou částí – starší paleogén a mladší neogén nastaly velké změny, vyhynuly velcí plazi a vůdčí postavení zaujali savci, byly to skupiny hmyzožravců, hlodavců a šelem, šelmy byly proti dnešním druhům mohutnější, např. šavlozubí tygři, důležitou skupinu tvořili kopytníci (předchůdci nosorožců, tapírů, koní, velbloudů), objevili se primáti, jejich vývojová linie směřovala k lidoopům a člověku 6

9 Čtvrtohory je to nejkratší a nejmladší éra, dělí se na starší pleistocén a mladší pleistocén v Evropě se vystřídalo pět dob ledových a čtyři doby meziledové zvířenu charakterizují savci – mamuti, nosorožci, koně, jeleni, sobi, losi, medvědi, hyeny, lišky vlci, postupně některé druhy vyhynuly z rostlin se vyvíjely keře bříz a vrb, chladnomilné rostliny, mechy, lišejníky 7

10 Opakování Jmenuj všechny vývojové éry Země. Jmenuj zástupce rostlinstva a živočišstva v prekambriu. Jmenuj zástupce rostlinstva a živočišstva v prvohorách. Jmenuj zástupce rostlinstva a živočišstva v druhohorách. Jmenuj zástupce rostlinstva a živočišstva v třetihorách. Jmenuj zástupce rostlinstva a živočišstva ve čtvrtohorách.

11 Použité zdroje: 1.4-8-13 Above the Loop 3 (8640965300). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-8-13_Above_the_Loop_3_(8640965300).jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-8-13_Above_the_Loop_3_(8640965300).jpg 2.Paramecium. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2005 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium.jpg 3.Koneprusia brutoni. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2010 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koneprusia_brutoni.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koneprusia_brutoni.jpg 4.Supella supellectilium cdc. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2006 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supella_supellectilium_cdc.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supella_supellectilium_cdc.jpg 5.Couleuvre montpellier. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2007 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Couleuvre_montpellier.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Couleuvre_montpellier.jpg 6.Smilodon fatalis Sergiodlarosa. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smilodon_fatalis_Sergiodlarosa.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smilodon_fatalis_Sergiodlarosa.jpg 7.Redwolf. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 2004 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redwolf.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redwolf.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google