Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: 7. ROČNÍK TÉMA: SLOVNÍ ZÁSOBA I. AUTOR: Mgr. Kateřina Mládková DATUM VYTVOŘENÍ: 19. 8. 2012 VY_32_INOVACE_44_KM

2 Anotace: CÍLOVÁ SKUPINA: Prezentace vytvořena jako doplněk k učivu 7. ročníku. TÉMA: Slovní zásoba I. CÍL: Slovo a jeho významy. Vznik nových slov. Stavba slova. KLÍČOVÁ SLOVA: slova nadřazená, podřazená a souřadná, sousloví, kořen, předpona a přípona, kmen, slovotvorný základ POMŮCKY: psací potřeby, školní sešit, slovníky, pracovní listy PILOTÁŽ: Žáci pracují s přehledem učiva – slovní zásoba a význam slov, vznik nových slov, stavba slova. Seznámíme žáky s jazykovými příručkami a slovníky.

3 SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAMY SLOV  VÝZNAM SLOVA:  SLOVNÍ (VĚCNÝ, OBSAHOVÝ, LEXIKÁLNÍ)  MLUVNICKÝ (GRAMATICKÝ)  SLOVA: ● NADŘAZENÁ – nábytek ● PODŘAZENÁ – stůl ● SOUŘADNÁ – židle ● SOUSLOVÍ=USTÁLENÉ SLOVNÍ SPOJENÍ – jízdní kolo, vinná réva, skrz naskrz, den co den, český jazyk  VÝZNAM SLOVA:  SLOVNÍ (VĚCNÝ, OBSAHOVÝ, LEXIKÁLNÍ)  MLUVNICKÝ (GRAMATICKÝ)  SLOVA: ● NADŘAZENÁ – nábytek ● PODŘAZENÁ – stůl ● SOUŘADNÁ – židle ● SOUSLOVÍ=USTÁLENÉ SLOVNÍ SPOJENÍ – jízdní kolo, vinná réva, skrz naskrz, den co den, český jazyk  SLOVNÍKY:  PŘEKLADOVÉ  VÝKLADOVÉ: ● JAZYKOVÉ (Příruční slovník jazyka českého, Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost) ● ENCYKLOPEDICKÉ  SPECIÁLNÍ(Český etymologický slovník, Akademický slovních cizích slov, Slovník české frazeologie a idiomatiky)  SLOVNÍKY:  PŘEKLADOVÉ  VÝKLADOVÉ: ● JAZYKOVÉ (Příruční slovník jazyka českého, Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost) ● ENCYKLOPEDICKÉ  SPECIÁLNÍ(Český etymologický slovník, Akademický slovních cizích slov, Slovník české frazeologie a idiomatiky)

4 VZNIK NOVÝCH SLOV √ TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV ● ODVOZOVÁNÍM (přeskok, školník, žákovská, prostudovat) ● SKLÁDÁNÍM (vodovod, koloběžka, pravděpodobný, spolupracovat) ● ZKRACOVÁNÍM (ZŠ, VOŠ, UK, OSN, Sazka, Čedok) √ PŘEJÍMÁNÍ Z CIZÍCH JAZYKŮ (leasing) √ PŘENESENÍ VÝZNAMU NA NOVÉ SKUTEČNOSTI (jádro-atomu) √ SPOJOVÁNÍ SLOV V SOUSLOVÍ (písemná práce) √ TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV ● ODVOZOVÁNÍM (přeskok, školník, žákovská, prostudovat) ● SKLÁDÁNÍM (vodovod, koloběžka, pravděpodobný, spolupracovat) ● ZKRACOVÁNÍM (ZŠ, VOŠ, UK, OSN, Sazka, Čedok) √ PŘEJÍMÁNÍ Z CIZÍCH JAZYKŮ (leasing) √ PŘENESENÍ VÝZNAMU NA NOVÉ SKUTEČNOSTI (jádro-atomu) √ SPOJOVÁNÍ SLOV V SOUSLOVÍ (písemná práce)

5 STAVBA SLOVA  KOŘEN (SPOLEČNÝ VŠEM SLOVŮM PŘÍBUZNÝM, NEDĚLITELNÝ) les-ní, les-ík, les-natý  PŘEDPONA (PŘED KOŘENEM NEBO SLOVEM ZÁKLADOVÝM) při-nést, pře-krásný  PŘÍPONA (ZA KOŘENEM SLOVA NEBO KMENEM) klepa-dl-o, hor-sk-ý, děla-l-i  KONCOVKA ( NESE MLUVNICKÝ VÝZNAM, MĚNÍ SE) škol-u, škol-y, dělá-me  KMEN (ČÁST SLOVA PO ODDĚLENÍ KONCOVKY, NEMĚNÍ SE) prác-e, chovatelk-a, horsk-ý, dělal-i  KOŘEN (SPOLEČNÝ VŠEM SLOVŮM PŘÍBUZNÝM, NEDĚLITELNÝ) les-ní, les-ík, les-natý  PŘEDPONA (PŘED KOŘENEM NEBO SLOVEM ZÁKLADOVÝM) při-nést, pře-krásný  PŘÍPONA (ZA KOŘENEM SLOVA NEBO KMENEM) klepa-dl-o, hor-sk-ý, děla-l-i  KONCOVKA ( NESE MLUVNICKÝ VÝZNAM, MĚNÍ SE) škol-u, škol-y, dělá-me  KMEN (ČÁST SLOVA PO ODDĚLENÍ KONCOVKY, NEMĚNÍ SE) prác-e, chovatelk-a, horsk-ý, dělal-i

6 Slovo základové Slovo odvozené Slovotvorný základ Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovotvorný prostředek

7 KOŘEN společná část příbuzných slov vzniklých odvozováním škol – školní, školník, školnice, školička, školák, záškolák společná část příbuzných slov vzniklých odvozováním škol – školní, školník, školnice, školička, školák, záškolák

8 SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD společná část slova základového a odvozeného školnice – školn záškolák - školák společná část slova základového a odvozeného školnice – školn záškolák - školák

9 Co ve slovníku nenajdete aneb jazykové hříčky pro zasmání ☺ Pražák – bájný předchůdce dnešních školáků ☺ paraple – sbohem blázne ☺ hadr – vyjádření údivu při vstupu lékaře ☺ katapult – popravčí špalek ☺ telefon – mládě krávy šlechtického původu ☺ astma – tušení tmy ☺ Havana – výraz podivu při vstupu do koupelny ☺ pakostnice – poslední slova Jana Husa ☺ Pacifik – useknutí ručičky Přísloví Komu se nelení, tomu se zelení má ten smysl, že když se hodně učím, tak z toho zezelenám.

10 PRACOVNÍ LISTY – SLOVA PŘÍBUZNÁ 1.Najděte kořen příbuzných slov: ● pahorek, horník, prahory, horský, horal ● poškolák, školník, školský, školní, záškolák ● rybář, porybný, rybníček, rybařit, rybníkářství ● postroj, přístroj, strojník, strojový, nástroj ● spisovatel, dopis, výpisky, předpisy, zápis 2. K zadaným slovům uveďte různé předpony tak, aby vznikla slova příbuzná: lomit, let, mazat, dát, skok, brát, spát, jet, konat 3. Připojte ke kořenům různé předpony či přípony a vytvořte co nejvíce slov příbuzných: hvězd(a), zem(ě), knih(a), lov, tříd(a), uč(it), mil(ý)

11 PRACOVNÍ LISTY – VYTVOŘTE CO NEJVÍCE SLOŽENIN a) jejichž první část bude tvořena z uvedených adjektiv: malý, nový, starý b) která budou mít v první části zájmeno sám c) jejichž druhá část bude tvořena základem –měr d) která budou mít v první části substantiva: země, voda e) jejichž první částí bude: bio-, kilo-, tele-, astro-, eko-, (význam cizích slov vysvětlete)

12 Zdroje: Vlastní tvorba www.microsoft.office.cz


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google