Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUMu: VY_52_INOVACE_21_3_PALIVA Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / ENERGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUMu: VY_52_INOVACE_21_3_PALIVA Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / ENERGIE."— Transkript prezentace:

1 Název DUMu: VY_52_INOVACE_21_3_PALIVA Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / ENERGIE Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Formou prezentace seznámení s pojmem palivo, s dělením paliv (podle původu a skupenství), s výhřevností paliv. Prezentace zároveň slouží jako podklad pro zápis nově probrané látky do sešitu. Ověřeno ve třídě: 9. A Datum ověření: 6.1. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 6.1. 2012 Podpis:

2

3  náklady na těžbu (popř. výrobu) musí být co nejmenší  spalování musí být v praxi snadno uskutečnitelné  Dělení paliv:  podle skupenství  podle původu ZÁPIS DO SEŠITU

4  plynná (zemní plyn)  kapalná (benzín)  pevná (uhlí, dřevo, brikety) ZÁPIS DO SEŠITU

5  přírodní (např. uhlí)  vyrobená (např. propan-butan) ZÁPIS DO SEŠITU

6 pro určení kvality paliv nejčastěji slouží výhřevnost paliv (h = Q/m)  Q je teplo uvolněné při dokonalém spálení paliva, které má hmotnost m ZÁPIS DO SEŠITU

7 × nejvýhodnější paliva plynná × místo spalování vhodnější zušlechťování (nezanechávají pevné odpady, méně poškozují životní prostředí, dobře se dopravují, snadno se zapalují a plynule hoří) překresli obr. 34, str. 23 ZÁPIS DO SEŠITU

8 vzniklo z odumřelého organického materiálu antracit (90 – 96% uhlíku) černé uhlí (75 – 90% uhlíku) hnědé uhlí (60 – 75% uhlíku)

9 zpracování černého uhlí - rozklad teplem za nepřístupu vzduchu plyn (koksárenský nebo svítiplyn) černouhelný dehet (dále se destiluje – obsahuje velké množství organických látek) koks (obsahuje téměř čistý uhlík)

10  směs plynů, vzniklá vháněním vodní páry na rozžhavený koks, obsahující především oxid uhelnatý a vodík, užívá se pro výrobu organických sloučenin  C(s) + H 2 O(g) -> CO(g) + H 2 (g) O m = 131,4 kJ/mol

11 ze 70 – 90% tvořen metanem obsahuje plynné uhlovodíky (ethan, propan, butan a jiné látky) Focul viuFocul viu (v překladu živý oheň) – přírodní vývěr zemního plynu v rumunských Karpatech nedaleko obce Lopătari v župě BuzăuKarpatechBuzău

12  směs sloučenin převážně uhlíku a vodíku  Přibližnou představu o složení ropy dávají následující hmotnostní podíly:  Uhlík: 84–87 %  Vodík 11–14 %  Kyslík až 1 %  Síra až 4 %  Dusík až 1 %

13  frakční destilací v kolonách získáváme jednotlivé složky

14 billion (bn) barrels (bbl)

15

16  ropa  využití jaderné energie

17 černé uhlí (obr. snímek č. 8)  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 15. 3. 2005, last modifakated on 3. 1. 2011 [cit.15.1.2012].Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD zemní plyn(obr. snímek č. 11)  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 16. 2. 2009, last modifakated on 3. 1. 2012 [cit.15.1.2012].Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plynhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn ropa (snímky 12, 14, 15)  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2. 1. 2005, last modifakated on 9. 1. 2012 [cit.15.1.2012].Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa snímky č. 3 -13  Beneš.P, Pumpr V., Banýr J.: Základy chemie 2.díl pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha: Fortuna, 1999. 96 s. ISBN 80-7168- 312-4  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Stanislava Kolářová.


Stáhnout ppt "Název DUMu: VY_52_INOVACE_21_3_PALIVA Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / ENERGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google