Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.5 Jan Hus a husitství - procvičování Název sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.5 Jan Hus a husitství - procvičování Název sady:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.5 Jan Hus a husitství - procvičování Název sady: Pozdní středověk a počátky novověku Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace je ur č ena k procvi č ení nebo zopakování látky, nap ř íklad formou sout ěž e. Obsahuje i obrazový materiál a animace. M ůž e být pou ž ita p ř i práci s dataprojektorem nebo v po č íta č ové pracovn ě.

2

3 1) Reforma 2) Rektor 3) Klatba 4) Sp ř e ž ky 5) Koncil 6) Mistr a) vyloučení z církve d) náprava c) ředitel e) zdvojené hlásky b) učitel f) církevní sněm

4 1) Byl jsem kn ě z, univerzitní mistr a spisovatel. Kázal jsem v Betlémské kapli. Jako první jsem prosazoval p ř ijímání podobojí. Podílel jsem se na vypracování husitského programu. 2) Byl jsem kn ě z. P ů sobil jsem v Praze. P ř i svých kázáních jsem ost ř e kritizoval církev. Ú č astnil jsem se první pra ž ské defenestrace. O t ř i roky pozd ě ji jsem byl zat č en a popraven. 3) Pocházím z panského rodu. Byl jsem jedním ze č ty ř táborských hejtman ů. Po bitv ě u Lipan jsem pokra č oval v boji proti Zikmundovi. Nakonec jsem byl r. 1437 popraven. Jakoubek ze Stříbra Jan Želivský Jan Roháč z Dubé

5 1) INDIKTTER 2) KYPUSTOD 3) FESTRANEDECE 4) TÁPAKKOMTA INTERDIKT ODPUSTKY DEFENESTRACE KOMPAKTÁTA

6 4) Poznáš osobnost na obrázku 1 2 3 4 5 Jan Hus Prokop Holý Zikmund L. Jan Ž i ž ka Václav IV.

7 1) Jan Hus a Jeroným Pra ž ský se podíleli na vypracování Dekretu zelenohorského. 2) Jan Hus je pochován v Praze na Vyšehrad ě. 3) Husité m ě li ve znaku husu. 4) Za husitských válek vládl v Č echách Zikmund L. 5) Pape ž a Zikmund poslali proti husitským Č echám celkem 6 k ř í ž ových výprav. 6) Jan Ž i ž ka je vyobrazován s me č em v pravé ruce. kutnohorského nemá hrob kalich byly Č echy bez panovníka 5 s palcátem

8 6) Odhal událost Nové M ě sto pra ž ské konšelé kopí Jan Ž elivský husité První pra ž ská defenestrace

9 1) Hus p ů sobil na univerzit ě nejprve jako, po r. 1409 jako 2) Velkým Husovým vzorem byl 3) Husitský program nazýváme 4) Slavné husitské m ě sto, zal. 1420, se jmenuje 5) Po husitských válkách si lidé mohli vybrat ze dvou nábo ž enství - a 6) Strach mezi k ř i ž áky vzbuzoval husitský chorál mistr rektor. Jan Viklef. Č ty ř i pra ž ské artikuly. Tábor. katolickékališnické. Kto ž jsú bo ž í bojovníci.

10 8) P ř i ř a ď letopo č ty k událostem Dekret kutnohorský 1409 smrt Jana Husa 6.7.1415 1419 První pra ž ská defenestrace bitva u Lipan 1434 1436 Jihlavská kompaktáta smrt Jana Ž i ž ky 1424 smrt Zikmunda 1437

11 Pou ž ité zdroje ilustrace klipart www.office.microsoft.com THE YORCK PROJECT: 10.000 MEISTERWERKE DER MALEREI. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. DISTRIBUTED BY DIRECTMEDIA PUBLISHING GMBH., Dürer, Albrecht. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht_D%C3%BCrer_082.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_2.jpg ALEŠ, MIKOLÁŠ, Zdroj Tošovský, Aleš. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikolas_ales_zizka.jpg HARDT, Hermanni Vod Der. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_IV.1415.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jind ř iška Ř eho ř ková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.5 Jan Hus a husitství - procvičování Název sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google