Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUTURISMUS Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUTURISMUS Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond."— Transkript prezentace:

1 FUTURISMUS Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond

2 Vznik, pojem FUTURUS = budoucí směr v podstatě italský, ovlivnil umění Ruska trvání 1909 - 1918 1909 Marinetti /ital. básník/ vydává v Paříži MANIFEST FUTURISMU 1910 se přidávají další italští futuristé 1911 poznávají Picassa a Braqua, kteří ovlivnili vyjadřovací formu futuristů 1912 výstava v Paříži, skandály 1918 se futuristická skupina rozchází Futurismus za 1. války se sbližuje s nacismem 1910- 1913 se formuje ruský futurismus

3 MANIFEST FUTURISMU Ukázka z Manifestu futurismu: 1. Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost 2. Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta 3. Literatura až dosud velebila myšlenkovou nehybnost, extázi a spánek, my chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost, poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí 4. Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem…, řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky 5. (…) 6. Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li znásobit nadšené zanícení pro prvotní živly (…) požadoval zrušení všech muzeí a knihoven, které v sobě ukrývají staré umění Úkol : vyhledej problematické body manifestu

4 Charakteristika, znaky futurismus byl pln rozporů nebral ohled na žádné hodnoty směřování některých umělců bylo až zahanbující - Marinetti a Carra se stali obdivovateli a přívrženci Mussoliniho, fašismu /válka jediná hygiena světa už z názvu, zaměření na budoucnost odmítají vše staré věřili ve změny vítají rozvoj civilizace, techniky proti konvenci, měšťáctví zaujal je pohyb,rychlost, síla, rytmus moderního života, krása strojů

5 Znaky - pokračování rozlišují pohyb absolutní = vnímání silového působení předmětů, dojem statický i dynamický pohyb relativní = praktický pohyb předmětů/ znázornění zmnožením nohou, fázemi pohybu/ simultánnost = současné vyjádření prostoru i pohybujícího se předmětu pohyb je vyjádřen skládáním a rozkládáním tvarů - výtvarné prostředky kubismu proti pravým úhlům diagonály, nárazy hran až se ve své závěrečné fázi blíží abstraktní malbě

6 Vlivy futurismu Ovlivnil ruské umělce – kubofuturismu /Larionov, Gončarovová,Tatlin, Malevič/ dadaismus surrealismus zpětně kubismus akční umění 2. pol. 20. století

7 Předchůdci Helénistická Niké samothrácká již vyjadřovala pohyb, vítr, dynamiku

8 Předchůdci Marcel Duchamp Akt sestupující se schodů 1912 /o něm budeme hlavně mluvit u dadaismu/

9 Představitelé Umberto Boccioni 1882 - 1916 Giacomo Balla 1871 - 1958 Gino Severini 1883 - 1966 Carlo Carra 1881 - 1966 Luigi Russolo 1885 - 1947 Philippo Tommaso Marinetti 1876 - 1944 Marcel Duchamp 1887 - 1968

10 Philippo Tommaso Marinetti, Osvobozená slova, litografie

11 Futurismus v literatuře V literatuře se jedná o důležité změny typu: rozbití tradiční větné stavby užívání sloves pouze v infinitivu zrušení interpunkce nebo užívání pouze podstatných a přídavných jmen typickým projevem literárního futurismu byla plakátová báseň, kde byla slova uspořádána do grafického obrazce. Úkol: Vytvoř pár vět o futurismu s použitím podstatných jmen, přídavných jmen a infinitivů.

12 UMBERTO BOCCIONI Útok kopiníků, 1915 spolu s Marinettim nejvýznamnější stoupenec futurismu hlavní teoretik, sochař, ovlivněn kubismem zkoumá pohyb tvaru v prostoru

13 UMBERTO BOCCIONI Simultánní vize 1911

14 UMBERTO BOCCIONI Dynamika mužské a ženské tváře

15 UMBERTO BOCCIONI sochař Svalový dynamismus jednotné formy kontinuity v prostoru

16 GIACOMO BALLA Oblouková lampa 1911 zajímá se o světlo a pohyb uplatňuje princip simultánnosti vytváří drobné plastiky z železného drátu - plastické komplexy další tvorba surrealistická

17 UMBERTO BOCCIONI GIACOMO BALLA Děvčátko běžící na balkóně1915

18 GINO SEVERINI Modrá tanečnice 1912 pomocí kubistické techniky vytváří dojem dynamičnosti papírové koláže jasná barevnost další dílo syntetický kubismus a neoklasicismus

19 CARLO CARRA Pohřeb anarchisty využívá simultánnost využívá písmo, slova, koláž další dílo se blíží k metafyzické malbě/ předstupeň surrealismu/

20 LUIGI RUSSOLO Dynamika automobilu 1913 hudební experimenty ho dovedly k lyrismu a harmonii pláten od 1913 se věnuje hudbě, jeho nástroje reprodukují všechny druhy zvuků

21 LUIGI RUSSOLO Odkaz na web, poslech http://www.yout ube.com/watch ?v=KHvcdAvO RFw&feature=r elated

22 Použité zdroje a literatura Průvodce výtvarným uměním IV.,Pavel Šamšula, Jarmila Hirschová Od impresionismu k postmoderně, Jiří Vávra Artopedie III. Internet

23 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Jana Jirušová Předmět: Výtvarná výchova pro OKTÁVY Datum: 20. 1. 2011 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond


Stáhnout ppt "FUTURISMUS Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google