Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Dějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku Téma Umění 20. století Označení DUMU VY_32_INOVACE_618 Jméno autora Petr Brož Datum vytvoření 8. června 2014 Anotace Materiál obsahuje přehled nejvýznamnějších uměleckých směrů 20. století. Představuje výrazné osobnosti zejména výtvarného umění. Součástí materiálu jsou i ukázky z uměleckých manifestů, určených k interpretaci.

2 Základní charakteristika
Časté střídání směrů Abstraktní umění a jeho intelektualizace Tvorba většinou nezávisle na společnosti Centrem umění do druhé světové války Francie (Paříž) Ve 2. polovině 20.století USA.

3 Významné umělecké směry 1. poloviny 20. století
Kubismus Futurismus Expresionismus Dadaismus Surrealismus Existencialismus

4 Kubismus Vznik v Paříži kolem roku 1910
Především v malířství a sochařství Autoři rozbíjejí přirozené tvary Skutečnost rozkládají na geometrické tvary Pablo Picasso Obraz Avignonské slečny (první obraz kubismu) Georges Braque.

5 Futurismus V Itálii V roce 1909 básník Filippo Tommaso Marinetti Manifest futurismu Zachycení rytmu moderního života Významný představitel malíř a sochař Umberto Boccioni. Na obrázcích portrét U. Boccioniho, jeho socha a obraz nazvaný Hluk ulice pronikl do domu

6 Expresionismus Vyjádření vnitřních,většinou tragických nebo rozporuplných pocitů Využití nadsázky (deformace, karikatury) Představitel nizozemský malíř Vincent van Gogh. Na obrázcích portrét van Gogha a jeho slavný obraz Havrani nad obilným polem

7 Dadaismus Vznik v roce jako reakce na nesmyslnost válečného vraždění Záměrně antiumění Smysl v nesmyslu Důraz na maximální svobodu, ironii a mystifikaci Hlavním centrem kabaret Voltaire v Curychu Rumunský básník Tristan Tzara Tvorba koláží,plakátů…

8 Surrealismus Znamená nadskutečno Čerpá z podvědomí (snová fantazie)
Čistý psychický automatismus Velký vliv učení psychoanalytika Sigmunda Freuda. Nejvýznamnějšími představiteli surrealismu v malířství Salvador Dalí a Max Ernst V literatuře André Breton (Manifest surrealismu).

9 Dalího obrazy

10 Manifest surrealismu Žijeme stále pod vládou logiky. Ale logických postupů se dnes již užívá jenom na rozřešení problémů druhořadého významu. Absolutní racionalismus, který zůstává v módě, dovoluje zkoumat jenom činy bezprostředně závislé na naší zkušenosti. Logické cíle nám naopak unikají... Byla obrovská náhoda, zdánlivě, že byla nedávno vynesena na světlo část intelektuálního světa, a podle mého názoru část nesmírně důležitá, jež byla okázala zanedbávána. Za to je třeba poděkovat Freudovým objevům. Surrealismus je čistý psychický automatismus, jímž má být vyjádřen, ať slovně, ať písmem nebo jakýmkoli jiným způsobem, skutčný průběh myšlení. Diktát myšlení s vyloučením kontroly vykonávané rozumem mimo jakékoli estetické nebo mravní zaujetí. André Breton: Manifest surrealismu

11 Existencionalismus Zobrazení člověka jako osamoceného a odcizeného jedince Ve Francii například Albert Camuse (román Cizinec).

12 Práce s texty Vezměte noviny. Vezměte nůžky. Najděte v novinách článek, aby měl délku, jakou počítáte dát své básni. Článek vystřihněte. Potom pečlivě rozstříhejte všechna slova, která tvoří tento článek, a vložte je do pytlíku. Skládejte pak jeden ústřižek za druhým přesně v pořádku, v jakém vyšly z pytlíku. Svědomitě opište. Báseň se vám bude podobat.A vězte, že jste spisovatel neskonale originální a okouzlující citlivosti, byť doposud nepochopen lidem. Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost. Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta. Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti.Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem..., řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Vítězství samothrácké. Budeme velebit válku – jedinou hygienu světa – militarismus, patriotismus, destruktivní gesto anarchistů, krásné myšlenky, které zabíjejí, opovržení ženou. Umělec nevidí, dívá se. Nevypravuje, žije. Nereprodukuje, přetváří.Nebere, hledá. Nepodává již zřetězená fakta – továrny, domy, nemoci, prostitutky, nářek a hlad. Nyní předkládá své vidění. Fakta nabudou významu teprve ve chvíli, kdy umělcova ruka, která sáhne skrze ně, se zavře a uchopí to, co je za nimi. Tento umělecký směr zdůrazňuje výrazovou stránku v obsahu i ve formě. O kterých uměleckých směrech první poloviny 20. století pojednávají jednotlivé úryvky?

13 Charakteristika umění 2. poloviny 20. století
Odlišný charakter poválečného období umění Východu a Západu. V zemích sovětského bloku oficiální tvorba tzv. socialistického realismu slouží komunistické propagandě. Ve vývoji západního umění po druhé světové válce nejvýznamnější úlohu Spojené státy americké.

14 Výtvarné umění Ve výtvarném umění Spojených států: POP-ART
ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS AKČNÍ UMĚNÍ POSTMODERNISMUS

15 Pop - art Populární umění těžící z reklamy, comicsů, neonů, mediální kultury a vůbec z reality současného velkoměst V 60. letech jako reakce na dlouhé období abstrakce Zejména tvorba Andy Warhola.

16 Abstraktní expresionismus
Jackson Pollock Tzv. drip painting (žádné zaměření na kompozici, barevná bujnost, jedinečný způsob tahů) „Action painting“ – definuje umění jako akci. Pollock&fulltext#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Jackson,

17 Literatura Existencionalismus Magický realismus Fantasy literatura
Neorealismus Absurdní drama Postmodernismus Tvorba beatníků a další směry Více se dozvíte v hodinách literatury

18 Film Centrem světové kinematografie americký Hollywood
Významní američtí režiséři například Steven Spielberg (Schindlerův seznam) nebo David Lynch Italský neorealismus - Vittori de Sica nebo Frederico Fellini (Sladký život) Zásadní vliv na utváření vkusu i životních postojů má v současnosti televize. ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Frederico_Fellini,

19 Ukázky děl socialistického realismu
Vladimir Gavrilovič Krichatskij – obraz První traktor. Ukázka oslavy mechanizace vesnice Stalinův pomník v Praze

20 Doporučené použité studijní materiály
BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN X


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google