Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku T é ma Umění 20. století Označen í DUMU VY_32_INOVACE_618 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 8. června 2014 Anotace Materiál obsahuje přehled nejvýznamnějších uměleckých směrů 20. století. Představuje výrazné osobnosti zejména výtvarného umění. Součástí materiálu jsou i ukázky z uměleckých manifestů, určených k interpretaci.

2 Základní charakteristika Časté střídání směrů Časté střídání směrů Abstraktní umění a jeho intelektualizace Abstraktní umění a jeho intelektualizace Tvorba většinou nezávisle na společnosti Tvorba většinou nezávisle na společnosti Centrem umění do druhé světové války Francie (Paříž) Centrem umění do druhé světové války Francie (Paříž) Ve 2. polovině 20.století USA. Ve 2. polovině 20.století USA.

3 Významné umělecké směry 1. poloviny 20. století Kubismus Kubismus Futurismus Futurismus Expresionismus Expresionismus Dadaismus Dadaismus Surrealismus Surrealismus Existencialismus Existencialismus

4 Kubismus Vznik v Paříži kolem roku 1910 Vznik v Paříži kolem roku 1910 Především v malířství a sochařství Především v malířství a sochařství Autoři rozbíjejí přirozené tvary Autoři rozbíjejí přirozené tvary Skutečnost rozkládají na geometrické tvary Skutečnost rozkládají na geometrické tvary Pablo Picasso Pablo Picasso Obraz Avignonské slečny (první obraz kubismu) Obraz Avignonské slečny (první obraz kubismu) Georges Braque. Georges Braque. http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/g_u/10_6.ht m, 8.6. 2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso, 8. 6.2014

5 Futurismus V Itálii V Itálii V roce 1909 básník Filippo Tommaso Marinetti Manifest futurismu V roce 1909 básník Filippo Tommaso Marinetti Manifest futurismu Zachycení rytmu moderního života Zachycení rytmu moderního života Významný představitel malíř a sochař Umberto Boccioni. Významný představitel malíř a sochař Umberto Boccioni. Na obrázcích portrét U. Boccioniho, jeho socha a obraz nazvaný Hluk ulice pronikl do domu http://cs.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni, 8. 6. 2014

6 Expresionismus Vyjádření vnitřních,většinou tragických nebo rozporuplných pocitů Vyjádření vnitřních,většinou tragických nebo rozporuplných pocitů Využití nadsázky (deformace, karikatury) Využití nadsázky (deformace, karikatury) Představitel nizozemský malíř Vincent van Gogh. Představitel nizozemský malíř Vincent van Gogh. Na obrázcích portrét van Gogha a jeho slavný obraz Havrani nad obilným polem http://cs.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh, 8. 6. 2014 http://www.artchiv.info/GALERIE/OBRAZ/10830-- Vincent-van-Gogh--Havrani-nad-obilnym-polem.html, 8. 6. 2014

7 Dadaismus Vznik v roce 1916 jako reakce na nesmyslnost válečného vraždění Vznik v roce 1916 jako reakce na nesmyslnost válečného vraždění Záměrně antiumění Záměrně antiumění Smysl v nesmyslu Smysl v nesmyslu Důraz na maximální svobodu, ironii a mystifikaci Důraz na maximální svobodu, ironii a mystifikaci Hlavním centrem kabaret Voltaire v Curychu Hlavním centrem kabaret Voltaire v Curychu Rumunský básník Tristan Tzara Rumunský básník Tristan Tzara Tvorba koláží,plakátů… Tvorba koláží,plakátů… http://www.obrazky.cz/?q=Dadaismus&fulltext#utm_so urce=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term= Dadaismus&utm_content=obrazky, 8.6.2014

8 Surrealismus Znamená nadskutečno Znamená nadskutečno Čerpá z podvědomí (snová fantazie) Čerpá z podvědomí (snová fantazie) Čistý psychický automatismus Čistý psychický automatismus Velký vliv učení psychoanalytika Sigmunda Freuda. Velký vliv učení psychoanalytika Sigmunda Freuda. Nejvýznamnějšími představiteli surrealismu v malířství Salvador Dalí a Max Ernst Nejvýznamnějšími představiteli surrealismu v malířství Salvador Dalí a Max Ernst V literatuře André Breton (Manifest surrealismu). V literatuře André Breton (Manifest surrealismu). http://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD, 8. 6. 2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton, 8. 6. 2014

9 Dalího obrazy

10 Manifest surrealismu Žijeme stále pod vládou logiky. Ale logických postupů se dnes již užívá jenom na rozřešení problémů druhořadého významu. Absolutní racionalismus, který zůstává v módě, dovoluje zkoumat jenom činy bezprostředně závislé na naší zkušenosti. Logické cíle nám naopak unikají... Byla obrovská náhoda, zdánlivě, že byla nedávno vynesena na světlo část intelektuálního světa, a podle mého názoru část nesmírně důležitá, jež byla okázala zanedbávána. Za to je třeba poděkovat Freudovým objevům. Surrealismus je čistý psychický automatismus, jímž má být vyjádřen, ať slovně, ať písmem nebo jakýmkoli jiným způsobem, skutčný průběh myšlení. Diktát myšlení s vyloučením kontroly vykonávané rozumem mimo jakékoli estetické nebo mravní zaujetí. André Breton: Manifest surrealismu

11 Existencionalismus Zobrazení člověka jako osamoceného a odcizeného jedince Zobrazení člověka jako osamoceného a odcizeného jedince Ve Francii například Albert Camuse (román Cizinec). Ve Francii například Albert Camuse (román Cizinec). http://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus, 8. 6. 2014

12 Práce s texty Vezměte noviny. Vezměte nůžky. Najděte v novinách článek, aby měl délku, jakou počítáte dát své básni. Článek vystřihněte. Potom pečlivě rozstříhejte všechna slova, která tvoří tento článek, a vložte je do pytlíku. Skládejte pak jeden ústřižek za druhým přesně v pořádku, v jakém vyšly z pytlíku. Svědomitě opište. Báseň se vám bude podobat.A vězte, že jste spisovatel neskonale originální a okouzlující citlivosti, byť doposud nepochopen lidem. Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost. Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta. Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti.Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem..., řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Vítězství samothrácké. Budeme velebit válku – jedinou hygienu světa – militarismus, patriotismus, destruktivní gesto anarchistů, krásné myšlenky, které zabíjejí, opovržení ženou. Umělec nevidí, dívá se. Nevypravuje, žije. Nereprodukuje, přetváří.Nebere, hledá. Nepodává již zřetězená fakta – továrny, domy, nemoci, prostitutky, nářek a hlad. Nyní předkládá své vidění. Fakta nabudou významu teprve ve chvíli, kdy umělcova ruka, která sáhne skrze ně, se zavře a uchopí to, co je za nimi. Tento umělecký směr zdůrazňuje výrazovou stránku v obsahu i ve formě. O kterých uměleckých směrech první poloviny 20. století pojednávají jednotlivé úryvky?

13 Charakteristika umění 2. poloviny 20. století Odlišný charakter poválečného období umění Východu a Západu. Odlišný charakter poválečného období umění Východu a Západu. V zemích sovětského bloku oficiální tvorba tzv. socialistického realismu slouží komunistické propagandě. V zemích sovětského bloku oficiální tvorba tzv. socialistického realismu slouží komunistické propagandě. Ve vývoji západního umění po druhé světové válce nejvýznamnější úlohu Spojené státy americké. Ve vývoji západního umění po druhé světové válce nejvýznamnější úlohu Spojené státy americké.

14 Výtvarné umění Ve výtvarném umění Spojených států: Ve výtvarném umění Spojených států: POP-ART POP-ART ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS AKČNÍ UMĚNÍ AKČNÍ UMĚNÍ POSTMODERNISMUS POSTMODERNISMUS

15 Pop - art  Populární umění těžící z reklamy, comicsů, neonů, mediální kultury a vůbec z reality současného velkoměst  V 60. letech jako reakce na dlouhé období abstrakce  Zejména tvorba Andy Warhola. http://cs.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol, 8. 6. 2014

16 Abstraktní expresionismus  Jackson Pollock  Tzv. drip painting (žádné zaměření na kompozici, barevná bujnost, jedinečný způsob tahů)  „Action painting“ – definuje umění jako akci. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock, 8.6. 2014 http://www.obrazky.cz/?q=Jackson Pollock&fulltext#utm_source=search.seznam.cz& utm_medium=hint&utm_term=Jackson, 8.6. 2014

17 Literatura Existencionalismus Existencionalismus Magický realismus Magický realismus Fantasy literatura Fantasy literatura Neorealismus Neorealismus Absurdní drama Absurdní drama Postmodernismus Postmodernismus Tvorba beatníků a další směry Tvorba beatníků a další směry Více se dozvíte v hodinách literatury

18 Film  Centrem světové kinematografie americký Hollywood  Významní američtí režiséři například Steven Spielberg (Schindlerův seznam) nebo David Lynch  Italský neorealismus - Vittori de Sica nebo Frederico Fellini (Sladký život)  Zásadní vliv na utváření vkusu i životních postojů má v současnosti televize. http://cs.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg, 8. 6. 2014 ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Frederico_Fellini, 8. 6. 2014

19 Ukázky děl socialistického realismu Vladimir Gavrilovič Krichatskij – obraz První traktor. Ukázka oslavy mechanizace vesnice Stalinův pomník v Praze http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_re alismus, 8. 6. 2014

20 Doporučené použité studijní materiály BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN 978-80-87113-44-8. BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN 978-80-87113-44-8. ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80- 7235-194-X ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80- 7235-194-X www.dejepis.com www.dejepis.com


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google