Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Žáci se rozdělí do 3 skupin. Skupiny si jedna po druhé volí otázku. Pokud na ni odpoví dobře, připočítávají se jí příslušné body. Pokud ne, má.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Žáci se rozdělí do 3 skupin. Skupiny si jedna po druhé volí otázku. Pokud na ni odpoví dobře, připočítávají se jí příslušné body. Pokud ne, má."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Žáci se rozdělí do 3 skupin. Skupiny si jedna po druhé volí otázku. Pokud na ni odpoví dobře, připočítávají se jí příslušné body. Pokud ne, má šanci druhá, resp. 3. skupina. Vyhrává skupina s nejvyšším počtem bodů.

3 noty rytmus Hudebně výrazové prostředky dynamika Hudební skladatelé Hudební nástroje Solmizační slabiky Hudební názvosloví stupnice 10002000 30004000 3000 1000 20001000 4000300020001000 30004000 1000200030004000 1000200030004000 1000200030004000 1000200030004000 1000200030004000

4 Kostra… a) e1 b) g1 c) h1 Návrat na hrací pole Na 2. lince notové osnovy leží nota

5 Některé kosti jsou : a) c1 b) g1 Návrat na hrací pole c) a1 Na 1. pomocné lince leží nota

6 Kostní dřeň je ena: Návrat na hrací pole a) h1 b) c2 c) g1 Na 3. lince notové osnovy leží nota

7 Krvinky se tvoří : Návrat na hrací pole a) d2 b) c2 c) h1 Na 4.lince notové osnovy leží nota

8 Mezi smysly nepří: Návrat na hrací pole a) čtvrťová nota b) čtvrťová nota c) čtvrťová nota Ve čtvrťovém taktu se na jednu dobu počítá

9 Jazykem vním Návrat na hrací pole a) na 1 dobu b) na 2 doby c) na 4 doby Půlová nota se ve čtvrťovém taktu počítá na

10 Tři hlavní části nervové : Návrat na hrací pole a) celá nota s tečkou b) čtvrťová nota s tečkou c) půlová nota s tečkou. Na 3 doby se ve čtvrťovém taktu počítá

11 Zvuk zachycuje: Návrat na hrací pole a) b) c) Který takt je zapsán správně?

12 Pocením se tělo je: a) hlasitost b) tempo c) výraz Návrat na hrací pole Dynamika označuje

13 Pocením se tělo: a) velmi tiše b) tiše c) nahlas Návrat na hrací pole Slovo piano v dynamice znamená

14 Co používáme k oc: a) středně silně b) středně slabě c) silně Návrat na hrací pole Zkratka mp znamená

15 Kůže slouží : a) piano b) decrescendo c) crescendo Návrat na hrací pole Mám postupně zeslabovat. Co mám předepsáno?

16 Které orgány tvoř a) tempo b) rytmus c) dynamika Návrat na hrací pole Jak nahlas mám hrát nebo zpívat mi přikáže

17 Žíly: a) tempo b) dynamika c) rytmus Návrat na hrací pole Jak rychle mám hrát a zpívat mi předepíše

18 Krev se skládá z: a) Barvy zvuku b) rytmu c) melodie Návrat na hrací pole Jaký nástroj hraje nebo kdo zpívá poznáme podle

19 Krev rozvádí ž: a) barva, melodie, rytmus, tempo, dynamika b) barva, noty, takty, rychlost, dynamika c) barva, noty, rytmus, rychlost, hlasitost Návrat na hrací pole Ve které z možností jsou vyjmenovány hudebně výrazové prostředky správně?

20 Kouření je pro dýchací c: a) pikola b) housle c) kontrabas Návrat na hrací pole Nejmenší smyčcový hudební nástroj je:

21 Kyslík se prolín: a) Strunný drnkací b) Strunný smyčcový c) Strunný klávesový Návrat na hrací pole Kytara je hudební nástroj:

22 Dýchací cesty tvoří: a)violoncello b) banjo c) viola Návrat na hrací pole Do smyčcových nástrojů nepatří:

23 Dýchací sousta: c) dvoje housle, viola, violoncello b) dvoje housle, viola, kontrabas a) housle, viola, violoncello, kontrabas Návrat na hrací pole Které nástroje patří do smyčcového kvartetu?

24 Trávicí soust: a) Antonín Dvořák b) Leoš Janáček c) Bedřich Smetana Návrat na hrací pole Symfonickou báseň Vltava napsal:

25 Součásti tráv: a)Českou hymnu b) Z českých luhů a hájů c) Symfonii Novosvětskou Návrat na hrací pole František Škroup napsal:

26 Do trávicí sousí: a) populární hudbu svého období b ) varhanní a orchestrální hudbu c) opery Návrat na hrací pole Johan Sebastian Bach skládal především:

27 V žaludku se : a) romantismu b) klasicismu c) baroka Návrat na hrací pole Wolfgang Amadeus Mozart žil a skládal v období

28 Svaly se upínají : a) G b) H c) D Návrat na hrací pole Stupnice G dur začíná tónem:

29 Svaly a) C b) F c) A Návrat na hrací pole 5. stupeň ve stupnici F dur je:

30 Svou vůlí nemůžeme a) 1b b) 2# c) 1 # Návrat na hrací pole Stupnice G dur má

31 Svaly zajišťují: a) 3.,4, a 5.6. stupněm b) 3.,4, a 7.8. stupněm c) 2.,3, a 5.6. stupněm Návrat na hrací pole Durová stupnice má půltóny mezi

32 Proč je nutné,? a) tempo b) dynamiku c) výraz Návrat na hrací pole Mf je znaménko pro

33 Jak dlouho trvá vývoj ? a) opakování a značí se dvěma taktovými čarami a dvěma tečkami b) opakování a značí se dvěma tečkami c) zesilovat Návrat na hrací pole Slovo „repetice“ znamená

34 Které buňky musí sply? a) rychle, vesele b) zeširoka, zdlouhavě c) živě Návrat na hrací pole Slovo „largo“ znamená

35 Která jsou hlavní obdo? a) dominanta b) tónika c) subdominanta Návrat na hrací pole 5. stupeň každé stupnice se nazývá:

36 Moč vzniká a) MI b) DO c) SOL Návrat na hrací pole Solmizační slabika 1. a 8. stupně každé stupnice je

37 Do močové soustavy atří: a) C b) E c) G Návrat na hrací pole Na solmizační slabiku sol zpíváme v C dur tón:

38 Moč se hromadí a) DO-SOL-MI-SOl-DO b) DO-MI-SOl-MI-DO c) Sol-DO-MI-DO-SOL Návrat na hrací pole Intonačnímu vzorci A odpovídá:

39 Tělo vytváří 3 druh: a) 6. stupněm b) 7. stupněm c) 2. stupněm Návrat na hrací pole Tón Cis je v D dur:


Stáhnout ppt "Anotace Žáci se rozdělí do 3 skupin. Skupiny si jedna po druhé volí otázku. Pokud na ni odpoví dobře, připočítávají se jí příslušné body. Pokud ne, má."

Podobné prezentace


Reklamy Google