Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference „Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference „Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?""— Transkript prezentace:

1 Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference „Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?" Konference ERÚ, MPO - 21. ledna 2016

2 Projekt Nová tarifní struktura v elektroenergetice Zahájení projektu: leden 2014 Účastníci projektu: Zadavatel: Energetický regulační úřad (ČR) Projektoví partneři  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,  Provozovatelé přenosové a regionálních distribučních soustav,  Operátor trhu  Dodavatelé poslední instance,  Sdružení velkých spotřebitelů energie. V případě nutnosti projednání specifického tématu, byl přizván i konkrétní externí subjekt ke konzultaci. 2

3 Proč je nutné změnit tarifní strukturu Současná tarifní struktura Zvýhodňuje zákazníky s vnořenou výrobou na úkor ostatních spotřebitelů. Dochází ke křížovému dotování jedné skupiny zákazníků na úkor druhé, aniž by byla vytvářena reálná úspora nákladů distribuce. Tím není podpořena bezpečná integrace decentrální výroby a aktivní účast spotřebitelů na trhu s elektřinou Nevede k racionalizaci požadavků zákazníků a tím zvyšuje neúměrně náklady systému (rezervovaný příkon zákazníků na VVN a VN je dvojnásobný proti skutečné velikosti odběrů) 3

4 Nepřímé dotování vnořené výroby ostatními spotřebiteli? 4 Ilustrativní příklad pro cenu za distribuci:  1 000 zákazníků bez vlastní výroby v sazbě D02 jistič 3x 25 A s roční spotřebou 2,33 MWh platí podle současné tarifní struktury 71 Kč/měsíc a 1 657 Kč/MWh.  Pokud si polovina z těchto zákazníků pořídí vlastní vnořenou výrobu a z ní pokryje 50 % své spotřeby zvýší se cena za odebranou elektřinu ze sítě na 2 209 Kč/MWh, tj. o 33 %. Platba za distribuci 100 % 127 % 73 % Ceny distribuce 2014

5 Hlavní kritéria pro novou tarifní strukturu 5  Motivace zákazníků k racionálním požadavkům na kapacitu sítě –PDS jsou dnes povinni (na základě požadavků zákazníků) držet výkonovou kapacitu sítí na VVN a VN na více jak dvojnásobné úrovni, než je sumární využívané maximum zákazníků, aniž by za tuto kapacitu zákazníci plně platili (část nákladů se přenáší na zákazníky na hladině NN).  Neumožnit přenášení plateb na ostatní zákazníky tj. situace, kdy se zákazník vyhne platbě, kterou pak zaplatí někdo jiný. –Na NN hladině je nyní přes 70 % stálých nákladů obsaženo v ceně za odběr elektřiny. Pokud zákazník sníží svůj odběr např. instalací FVE, musí těchto 70 % stálých nákladů zaplatit ostatní zákazníci.  Zajištění nediskriminačního prostředí – zákazníci by měli platit ty náklady, které svými požadavky a chováním skutečně způsobují.  Stabilita a dlouhodobá udržitelnost financování provozu a efektivního rozvoje elektrizační soustavy s ohledem na zajištění služeb zákazníkům v návaznosti na očekávané trendy v elektroenergetice.

6 Hlavní kritéria nové tarifní struktury - o čem NTS je 6  Co jsou hlavní cíle NTS: –motivace zákazníků k optimalizaci svých výkonových požadavků na distribuční soustavu –efektivnost provozu a rozvoje přenosové a distribuční soustavy – (racionální výkonové požadavky zákazníků umožní přesun investic do modernějších technologií (Smart technologie), což má dlouhodobě pozitivní dopad na stabilitu regulovaných cen a rozvoj nových tržních služeb) –spravedlivý a transparentní přístup ke všem zákazníkům –odolnost a dlouhodobá udržitelnost – rozvoj nových technologií a služeb bez nutnosti zásadní úpravy konceptu NTS –představený návrh nové tarifní struktury je v souladu s evropským trendem, ve kterém v oblasti síťových poplatků převažují fixní části ceny nad částmi variabilními.

7 Hlavní kritéria nové tarifní struktury - a o čem není 7  Co NTS rozhodně nepřináší: –NTS neznamená navýšení povolených výnosů regulovaných subjektů, a tím riziko vyšší finanční zátěže zákazníků – žádné dodatečné příjmy distributora –NTS byla připravována tak, aby byl co nejvíce eliminován negativní dopad na konečné odběratele (průmysl, domácnosti) – vhodná přizpůsobení (sociální únosnost je jedním z hlavních parametrů, NTS však nemůže zcela řešit sociální problematiku společnosti) –NTS neklade překážky: pro rozvoj a bezpečnou integraci decentrální výroby (rozvoj samozásobitelů) pro budoucí koncept inteligentních sítí pro budoucí vznik nových služeb

8 Základní rámec NTS 8  Platba za výkonový požadavek zákazníka na síť, který je provozovatel povinen zákazníkovi zabezpečit v každém okamžiku –náhrada platby za sjednanou rezervovanou kapacitu distribuční sítě na hladině VVN a VN platbou za rezervovaný příkon, –rezervovaný příkon zákazníků určuje dimenzování sítě (náklady)  Stanovení struktury ceny za službu DS podle nákladových charakterů činností PDS (nákladové drivery): –složka vztažená na rezervovaný příkon (RP) – kryje náklady spojené s výkonovými požadavky zákazníků na síť, –složka vztažená na místo připojení (platba nezávislá na velikosti RP) – kryje náklady spojené s procesními záležitostmi nezávislými na výkonových požadavcích zákazníků (obsluha, měření, apod.), –složka vztažená na odebrané množství – kryje náklady na ztráty.  Vhodná přizpůsobení –přístup ke specifickým zákazníkům (trakce, sezónní odběry, apod.) –neznevýhodňování českého průmyslu v rámci EU

9 Základní rámec NTS 9  Vztažení ceny systémových služeb na výkonový požadavek zákazníka (rezervovaný příkon - odpovídá lépe charakteru využití SyS).  Cena za činnosti OTE (vč. ERÚ) – vztažení ceny na odběrné místo, v návaznosti na novelu energetického zákona.  Cena na podporu elektřiny z POZE – vztažena na rezervovaný příkon s limitací platby podle výše odběru, v návaznosti na novelu zákona č.165/2012 Sb.  Úprava distribučních sazeb na hladině NN –systém založený na ekonomicky obhajitelné alokaci nákladů na jednotlivé distribuční sazby (rozvoj samozásobitelů a decentrální výroby), –zachování motivace pro řízení spotřeby přes systém HDO ( vysoký / nízký tarif), –snížení počtu sazeb (z 23 na 12), –zachování přiměřenosti celkových plateb.

10 Regulovaná platba Současný tarifní modelNový tarifní model Vztažná veličina Cena za přenos elektřiny Průměr naměřených maxim (MW) Odběr ze soustavy (MWh) Místo připojení Cena za distribuci elektřiny Rezervovaná kapacita (MW)Rezervovaný příkon (MW) Odběr ze soustavy (MWh) Místo připojení Cena za systémové služby Odebrané množství elektřiny u subjektů připojených do elektrizační soustavy (MWh) Rezervovaný příkon (MW) Cena za činnost OTE Cena za odběrné místo dle novely zákona č. 458/2000 Sb. Cena za odběrné místo dle novely zákona č. 458/2000 Sb. Cena POZE Rezervovaný příkon (MW) s limitací na platbu dle odběru (MWh) dle novely zákona č. 165/2012 Sb. Rezervovaný příkon (MW) s limitací na platbu dle odběru (MWh) dle novely zákona č. 165/2012 Sb. Základní rámec NTS 10 V oblasti přenosu nedochází k podstatným změnám (k PS nejsou připojování koneční zákazníci). Rezervovaný příkon – maximální výkon, který je možné v daném OM odebírat – na tuto hodnotu je dimenzováno připojení. Rezervovaná kapacita – hodnota smluveného maximálního výkonu v daném měsíci – nemá žádný vliv na náklady PDS.

11 Základní rámec NTS 11

12 Informace o Nové tarifní struktuře 12  Dnešní konference  Webové stránky ERÚ  detailnější informace pro jednotlivé účastníky trhu  Často kladené dotazy  Srovnávací kalkulátor plateb  Otevřený konzultační proces nové tarifní struktury (kontaktní formulář, nts@eru.cz)  Konzultace ERÚ s občanskými iniciativami a profesními sdruženími  Spolupráce ERÚ a MPO - podpora pro sféru energetického poradenství  Spolupráce ERÚ a MPSV – příprava zákona o sociálním bydlení  Spolupráce ERÚ s politickohospodářskou sférou

13 Děkuji za pozornost. Ing. Ondřej Touš Odbor elektroenergetiky


Stáhnout ppt "Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference „Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?""

Podobné prezentace


Reklamy Google