Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky ICT Název a číslo materiálu: ODS_32_INOVACE_JTD3.A_6 Vytvořeno: 28.4.2014 Autor: Mgr. Petra Převrátilová Vyučovací předmět: Sociální pedagogika - Občan v demokratické společnosti Ročník: III. SOŠ Výsledky vzdělávání dle RVP Žák se orientuje v problematice alkoholismu, zná psychické poruchy způsobené alkoholismem Typ interakce: Kombinované Druh výukového zdroje: Prezentace s využitím interaktivní tabule Klíčová slova: Alkoholový abstinenční sy Delirium tremens Korsakovova psychóza Anotace: Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je možné ho využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad k diskuzi. Součástí materiálu jsou kontrolní otázky vztahující se k problematice psychických poruch podmíněných nadužíváním alkoholu.

2 Psychické poruchy podmíněné nadužíváním alkoholu a jejich léčba

3  Reakce na snížení či vynechání dávky  Úzkost, neklid, deprese, podrážděná nálada, malátnost  Vegetativní potíže - pocení, nevolnost, tachykardie  Třes, bolesti hlavy Alkoholový abstinenční syndrom

4  Je to jakési "šílenství z nedodání alkoholu mozku", který je na něm závislý  Vyskytuje se u několikaletých abuzérů ("nadužívačů") alkoholu (hlavně u pijáků lihovin)  Stav provázený tělovými a zrakovými halucinacemi, osoba má pocit, že po ní lezou malá zvířata a hmyz, vidí pavučiny s pavouky, které nemocný odhání (tzv. mikrozoopsie)  Somatické projevy - třes celého těla (tremor), zrychlený tep  Dezorientace místem a časem  Delirium vzniká náhle, může trvat i 2-5 dní  Nebezpečný je stav tím, že nemocný nepřijímá jídlo a tekutiny - může nastat metabolický rozvrat organismu  Zakončení stavu je náhlé - spánkem, nebo pozvolné  Nemocný má částečnou amnézii Delirium tremens

5  Někdy navazuje na delirium tremens  Mizí pamětní vštípivost – piják si není schopný zapamatovat, co před chvílí vnímal  Je postižena i výbavnost paměti  Dezorientace místem, časem a situací  Piják si nepamatuje nové vjemy --- > vymýšlí si je (konfabuluje), smyšlenkám věří  Korsakovovu psychózu řadíme ji mezi alkoholické demence Korsakovova psychóza

6  Sluchové a zrakové halucinace  Vyskytují se hlavně v noci  Alkoholik je při nich zmatený a výrazně úzkostný  Po odeznění si částečně pamatuje, co halucinoval Alkoholické halucinace

7  Podobá se deliriu, ale je při něm jasné vědomí a mírnější průběh halucinací (hlavně sluchové)  Obsah halucinací je zajímavý, neboť bývají antagonistické (např. pacient slyší hádku dvou lidí, přičemž první ho chválí a druhá ho haní, vyhrožuje mu a nadává). Halucinatorní psychóza

8  Bludy pronásledování a žárlivecký blud  Postihuje přednostně paranoidní psychopatické osobnosti  Často se objevuje při zvýšeném přísunu alkoholu  Při atace se netřepe, nepotí, komunikuje Paranoidní psychóza Obr.1

9  Periodické, několik dní trvající záchvatovité stavy neodolatelné touhy po alkoholu  V mezidobí je možná abstinence  Záchvat začíná neklidem, smutkem, pocity tělesné slabosti  Při napití nedovede přestat, pije nadměrně, může se dopustit impulsivních činů Dipsománie

10  Alkoholik nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti  Dostavuje se nejistota a strach  Piják neví, co dělal minulý den, ptá se svých známých, obchází proto hospody (má tendenci znovu platit účty za útratu, kterou měl minulý den) Okénka

11 Mnohaleté nadužívání má tělesné následky :  funkční a orgánové poruchy  poškození oběhové soustavy, jater, ledvin, zažívání, dýchací soustava i endokrinní změny U chronických alkoholiků se mění i zevnějšek :  prosáklý, rudomodrý, těstovitě mastný obličej  rozšíření cév, vodnaté oči, váčky pod očima, předčasně zestárlý výraz Celková zanedbanost, špinavé oblečení a tělesný zápach Komplexní poškození alkoholem

12  Alkoholik už nikdy nesmí pít, ani malé dávky  Závislost na alkoholu se dá léčit na speciálních odděleních psychiatrických klinik a léčeben  Je celá řada dalších organizací, které poskytují pomoc při léčbě a v podpoře již vyléčených alkoholiků  Léčba není jednoduchá ani krátkodobá Léčba I.

13  Alkoholismus je duševní porucha a jako takovou je třeba ji správně a účinně léčit  Léčba může být: dobrovolná na příkaz soudu Léčba II. Obr.2

14 1)V protialkoholních léčebnách 2)V psychiatrických léčebnách 3)V poradnách  Ambulantně  Hospitalizace (zhruba 3 měsíce) Možnosti léčby

15  Nejprve se pacientovi zcela odebere alkohol a překonají se abstinenční příznaky (deliria, psychózy)  Senzitizace - podávání Antabu – při současném užití s alkoholem vzniká nevolnost, zvracení  Ke snížení touhy (bažení – craving)) po pití se používají též léky  Důležitý aspekt léčby – psychoterapie, pacient má získat nadhled své choroby, vědět, že má problém  Možnost návštěv podpůrných svépomocných skupin Anonymních alkoholiků (AA)  Snaha o resocializaci Průběh léčby

16  Stav, provázený halucinacemi, kdy piják má pocit, že vidí drobný hmyz, se nazývá ………  K somatickým projevům deliria tremens patří tremor neboli …….  Záchvatovité stavy neodolatelné touhy po alkoholu, které trvají i několik dní, se nazývají ………  Zkratka AA se používá pro označení ……… Kontrolní otázky

17 Literatura:  NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-908-8.  KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti. Praha: NMC-Úřad vlády, 2003, ISBN 80-86734-05-6.  http://www.alkoholik.cz/zavislost/psychika_a_telo/delirium_tremens_a_dalsi_alkoholicke_psyc hozy_priznaky.html http://www.alkoholik.cz/zavislost/psychika_a_telo/delirium_tremens_a_dalsi_alkoholicke_psyc hozy_priznaky.html Obrázky :  Obr. 1AUTOR NEUVEDEN. www.naseinfo.cz [online]. [cit. 8.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.naseinfo.cz/zdravi/jaky-vliv-muze-mit-alkohol-na-psychiku-cloveka  Obr. 2AUTOR NEUVEDEN. www.sancedetem.cz [online]. [cit. 8.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodice-jsou- zavisli/dopady-alkoholismu-rodicu-na-deti.shtml Zdroje


Stáhnout ppt "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google