Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Veřejnoprávní média Autor: Mgr. Eva Kocábová VY_32_INOVACE_13_1_15

2 Veřejnoprávní média VY_32_INOVACE_13_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Co jsou veřejnoprávní média 1 K čemu slouží veřejnoprávní sdělovací prostředky? Čím se liší od komerčních médií? sdělovací prostředky, které mají příjem z veřejných peněz a zákonem definované povinnosti, zdrojem financování jsou koncesionářské poplatky a vlastní obchodní činnost – nezávislost na státním rozpočtu. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

4 Co jsou veřejnoprávní média 2 jsou nezávislá na politických i ekonomických subjektech, jsou otevřená a přístupná všem příjemcům, jsou objektivní, nestranné, jsou vyvážené (poskytují prostor nejen pro majoritní zájmy, ale věnují se i menšinovým názorům), dodržují etický kodex. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

5 Veřejnoprávní média v ČR Český rozhlas Česká televize Česká tisková kancelář (ČTK) Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

6 Český rozhlas 1 zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, poskytuje veřejnosti službu tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém území ČR, jeho posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace, provozuje rozhlasové vysílání na vlastních vysílacích okruzích, zřizuje síť vlastních zpravodajů, vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání, kontrolním orgánem je Rada Českého rozhlasu, statutárním orgánem je ředitel volený Radou Českého rozhlasu, finančními zdroji Českého rozhlasu jsou rozhlasové poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

7 Český rozhlas 2 Jaké máte zkušenosti s vysíláním Českého rozhlasu? Znáte některé jeho stanice? Znáte některé jeho pravidelné pořady a projekty? Co víte o významu hlavní budovy Českého rozhlasu v české historii? Připravte si referáty na téma ČRo. Seznamte se s některými projekty ČRo, které by vás mohly zajímat nebo by vám mohly být prospěšné ve výuce (Čtenářský deník, Toulky českou minulostí, Atlas rostlin…) Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

8 Česká televize 1 zřízena 1. ledna 1992 zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, poskytuje veřejnosti službu tvorbou a šířením televizních programů na celém území ČR, jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v ČR, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit vzdělávání a výchově mladé generace a přispívat k zábavě diváků. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

9 Česká televize 2 provozuje televizní vysílání na vlastním vysílacím okruhu, zřizuje síť vlastních zpravodajů, vyrábí vlastní pořady, vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání, podporuje českou kinematografii, kontrolním orgánem je Rada České televize, statutárním orgánem je ředitel volený Radou České televize, finančními zdroji České televize jsou televizní poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

10 Česká televize 3 Jaké máte zkušenosti s vysíláním České televize? Znáte některé její pravidelné pořady a projekty? Připravte si referáty na téma Česká televize. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

11 Česká tisková kancelář 1 vznikla v roce 1992 na základě zákona o ČTK č. 517/1992 Sb., posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí, nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nemusí mít majetkovou účast na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje, kontrolním orgánem je Rada ČTK, statutárním orgánem je ředitel volený Radou České televize, finančními zdroji jsou příjmy z poskytováních svých služeb, ČTK může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

12 Česká tisková kancelář 2 Setkali jste se už s pojmem ČTK? Připravte si referáty na téma Česká tisková kancelář. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

13 Prameny Zákon České národní rady č. 483 ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi. In Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 93, s. 2301 – 2303. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=1991&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 Zákon České národní rady č. 484 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlase. In Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 93, s. 2303 – 2305. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=1991&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 Zákon České národní rady č. 517 ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 104, s. 3079 – 3080. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=1992&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=3http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=1992&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=3 Zákon č. 132 ze dne 13. dubna 2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 47, s. 1722 – 1742. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=2010&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=11 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=2010&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=11 Zákon č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038 – 5064. Dostupný také z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=2001&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=10 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=2001&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=10 JIRÁK, Jan. Mediální technologie - Televize. Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2006, [cit. 2012- 01-17]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. www.ceskatelevize.cz www.rozhlas.cz www.ctk.cz Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

14 Doplňující informace pro učitele Doplňující informace pro učitele: Příklady pořadů ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu Některé stanice českého rozhlasu: celoplošné Český rozhlas 1 - Radiožurnál Český rozhlas 2 - Praha Český rozhlas 3 - Vltava Český rozhlas 6 speciální Český rozhlas Leonardo - digitální a internetová stanice zaměřená na popularizaci vědy, techniky, přírody, historie a medicíny, diskuse na aktuální témata, rozhovory s osobnostmi české vědy, specializované magazíny atd. regionální např. Český rozhlas Plzeň (+ redakce v Karlových Varech) Český rozhlas Sever (+ redakce v Liberci) Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

15 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků s denním tiskem. Seznámí žáky s pojmem veřejnoprávní média, stručně nastíní jejich legislativní zakotvení a poukáže na možnosti využití veřejnoprávních médií v běžném životě žáka. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Hlavním zdrojem informací jsou zákony a publikace uvedené v kapitole „Prameny“ této práce. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

16 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_1_15 – Veřejnoprávní média Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Seznámí se s českými veřejnoprávními médii a jejich legislativním rámcem. Využívá veřejnoprávní média pro svou potřebu vzdělávání a zábavy. Chápe postavení médií v současné společnosti. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: veřejnoprávní média, český rozhlas, česká televize, česká tisková kancelář Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem. Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová

17 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Odpovědi na otázky a řešení úkolů vychází z mediální zkušenosti žáků, měly by je motivovat k dalšímu prohlubování zájmu o danou problematiku a k samostatné práci s informacemi. Odpovědi na teoretické otázky vyplynou z průběhu prezentace. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování. Pro lepší využití prezentace a práci si informacemi doporučujeme mít při výuce zajištěný přístup k internetu. Mediální produkty - Veřejnoprávní média - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google