Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Bulvár Autor: Mgr. Eva Kocábová VY_32_INOVACE_8_1_15

2 Bulvár VY_32_INOVACE_8_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Co znamená slovo bulvár? Původně: široká ulice se stromořadím, promenáda nebo velkoměstská tepna (z francouzského slova boulevard) Dnes: kategorie tisku, synonymum pro neseriózní, neověřený, podbízející se vkusu ulice, laciný a pokleslý typ novin. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

4 Jak a proč vznikl bulvár? Vyvinul se z levných a masově dostupných novin distribuovaných od 2. poloviny 30. let 19. století tzv. kolportáží, tedy pouličním prodejem. Kameloti lákali kolemjdoucí ke koupi novin vyvoláváním senzačních titulků. Byl zaměřen na cílovou skupinu osob bez vyššího vzdělání. Nový osobní způsob prodeje a zaměření na danou cílovou skupinu vyžadoval i novou grafickou úpravu – nápadné titulky, velké ilustrace, později fotografie. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

5 Rysy typické pro bulvární tisk 1 Výrazná grafika, barevnost, velké titulky, velké barevné fotografie (často větší než samotný článek). Nadměrné užívání interpunkčních znamének, zejména !, ?, … aj. Velmi často nadpis neodpovídá obsahu článku. Na první straně jsou nejčastěji skandály, celebrity, dopravní nehody, chytlavá témata. Nepřiměřené jazykové prostředky, expresívní vyjadřování. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

6 Rysy typické pro bulvární tisk 2 Zobrazení lidského soukromí, překračování mravních a společenských bariér. Posílením hovorových i nespisovných prvků v mediálních textech. Není vždy jasné, odkud a jakým způsobem byly informace získány. Jednostranný pohled na problematiku. Nepřesné, zavádějící informace, chybějící detaily a souvislosti. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

7 Práce s textem Najděte v konkrétních ukázkách z denního tisku alespoň některé rysy typické pro bulvární tisk. !? Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

8 Jaké jsou cíle bulvárních médií? Zaujmout Pobavit Tvořit zisk Cílem není informovat!!! Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

9 Bulvarizace Obecně je bulvarizace popisována jako nemístné zhrubnutí slovníku novin, jejich senzacechtivost či upřednostňování zábavních funkcí před těmi vzdělávacími a informačními. V některých případech jsou informace i obrazový materiál v bulváru získávány nelegálními nebo neetickými způsoby. I když masová média jsou v historickém kontextu spojována se svobodou projevu či demokratizací společnosti, ve skutečnosti jsou to v současné době především výrobní podniky, které musí svým majitelům zajišťovat návratnost investic a zisk. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

10 Bulvární a seriózní mediální produkty Bulvární prvky najdeme i na titulních stranách deníků, dosud vnímaných jako seriózní. Které mediální produkty (nejen tištěné) považujete za bulvární a proč? Které mediální produkty považujete za seriózní a proč? Čím se liší a v čem naopak shodují? Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

11 Prameny JIRÁK, Jan. O zpravodajství aneb Proč je to všechno ve zprávách. Metodický portál: Články [online]. 22. 03. 2005, [cit. 2012-01-18]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

12 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků s denním tiskem. Seznámí žáky s pojmem bulvár, bulvární tisk, ukáže základní rysy bulvárních médií, a vysvětlí princip bulvarizace. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v denním tisku. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

13 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_1_15 - Bulvár Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Analyzuje tištěné zpravodajství z různých hledisek, uvědomuje si základní kritéria pro výběr zpráv, analyzuje mediální produkty pro různé cílové skupiny. Chápe postavení médií v současné společnosti. Rozlišuje jednotlivé typy médií (bulvár x seriózní média) podle zaměření na cílové skupiny. Charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů. Rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat emoce. Identifikuje základní manipulativní postupy. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: bulvár, bulvární média, bulvární tisk, bulvarizace Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová

14 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Odpovědi na otázky a řešení úkolů vyplynou konkrétně z použitého aktuálního tisku a nelze je proto zde uvést. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. Mediální produkty - Bulvár - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google