Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Týnec nad Labem AUTOR: Alena Darebná VY_32_INOVACE_05_ČESKÝ JAZYK 5.ROČNÍK_1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Téma: 1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Vytvořeno: září 2011 CZ.1.07/1.4.00/21.1921.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Týnec nad Labem AUTOR: Alena Darebná VY_32_INOVACE_05_ČESKÝ JAZYK 5.ROČNÍK_1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Téma: 1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Vytvořeno: září 2011 CZ.1.07/1.4.00/21.1921."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Týnec nad Labem AUTOR: Alena Darebná VY_32_INOVACE_05_ČESKÝ JAZYK 5.ROČNÍK_1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Téma: 1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Vytvořeno: září 2011 CZ.1.07/1.4.00/21.1921

2 Anotace Opakování učiva: 1. diktát – vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, spodoba, zdvojené souhlásky, předpony s-/z-, slabiky bě, pě vě, mě Úkoly 2. – 9. ověřují úroveň znalostí probrané látky – totéž co v diktátu, stavba slova, slovo příbuzné, slovní význam Určeno pro žáky 5. ročníku

3 1. Doplňte text podle diktátu B _dlí ve sv_tlém b_tě. Zb_šek p_še den_k. Muž_ přivezl_ p_tle s p_kn_mi bramboram_. V_letníci se procházel_ ve _barven_ch les_ch. Učíme se ob__t překážku. M_val album s p_kným_ známkam_. Děti rozb_l_ dřev_né hračky. R_báři nesl_ r_b_ v prout_ných koš_ch. Be__ubá stařenka v_práv_la staré pov_sti. V_b_hl_ ro__uření ps_. 20

4 2. Doplňte vhodné souhlásky: Ro__ypaný cukr, ro__vícené sv__tlo, klidné dě__tví, be__cenná rada, vítě__né dru__tvo, nebe__pečný náklad 3. Doplňte s-/z-: __běh lidí, __hrabat listí, __právy v rádiu, __práva silnic, __bít psy, __bít budku, __hlédnout výstavy, __hlédnout z výšky, __tuhnout 9 8

5 4. Dopište předložku s/se nebo z/ze: Lovci __ psy, rohlík __ máslem, chléb __ mouky, jablka spadla __ stromu 5. Doplňte –ě- /-je- / -ně-: Mámino ob __tí, ob__ti války, významný ob__v, nová ob __dnávka, zapom __l na nás, rozum__l učivu, osm__lá borovice, chová se skrom__, vynikající pam__ť 9 4

6 6. Vyznačte stavbu slova: odletěla 7. Napište slovo základové k danému slovu, vyznačte slovotvorný základ: lékárna ____________________ 8. Napište 3 slova příbuzná ke slovu kreslený. Vyznačte kořen. _____________________________________________________ 2 3 4

7 9. Doplňte jednu nebo dvě souhlásky: Ro__ářit, ro__hlas, po__pírat, o__ělat, ne__istější řešení, ne__istá odpověď, mě__ý chléb, pů __itr vody, pů__ka chleba Celkový počet bodů 9

8 Použité zdroje http://microsoft.com ŠPULÁKOVÁ, Ivana a Zita JANÁČKOVÁ. Opakujeme češtinu ve 3.-5. ročníku: pravopisná cvičení, diktáty. V Brně: Nová škola, 1998. ISBN 80-85607-69-7.


Stáhnout ppt "ZŠ Týnec nad Labem AUTOR: Alena Darebná VY_32_INOVACE_05_ČESKÝ JAZYK 5.ROČNÍK_1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Téma: 1.ČTVTRTLETNÍ PRÁCE Vytvořeno: září 2011 CZ.1.07/1.4.00/21.1921."

Podobné prezentace


Reklamy Google