Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_07 Název materiálu:Obtížné pravopisné jevy Tematická oblast:Český jazyk 1. ročník Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_07 Název materiálu:Obtížné pravopisné jevy Tematická oblast:Český jazyk 1. ročník Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_07 Název materiálu:Obtížné pravopisné jevy Tematická oblast:Český jazyk 1. ročník Anotace:Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných jevů. Očekávaný výstup:Žáci ovládají pravidla pravopisu. Klíčová slova:pravopis, zájmena, předpony s, z, vz, skupiny bě,je Metodika: Podklad pro opakování učiva, poslouží místo klasického zápisu do sešitů Obor:Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník:1. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne:20. 1. 2013 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Obtížné pravopisné jevy

3 Zájmeno mě/mně !! Tvar MĚ užíváme ve 2. a 4. pádě –Čeká na mě. –Beze mě tam nechoď. !! Tvar MNĚ užíváme ve 3. a 6. pádě –Přišel ke mně. –Mluvili jste včera o mně?

4 Doplň zájmeno mě/mně Přišel ke……. Na ….. se nespoléhej. Pro ….. za …… si tam jdi. …….to vůbec nevadí. Radši by to dal ….. než sestře. To je dárek pro…….? Kéž by ……. vybrali. Nechtěli o …… mluvit.

5 Doplň zájmeno mě/mně Přišel ke mně. Na mě se nespoléhej. Pro mě za mě si tam jdi. Mně to vůbec nevadí. Radši by to dal mně než sestře. To je dárek pro mě? Kéž by mě vybrali. Nechtěli o mně mluvit.

6 Příslovce –mně/ -mě Je-li ve slově odvozeném (nejčastěji přídavném jménu) –n píšeme – mně skromně skromný dojemně dojemný !! soukromě soukromý

7 Doplň -ě/-ně Myslel to upřím……. Sousedé vypadali skrom…… Ohrom…. jsme se bavili. Na to zřejm….. nemyslel. Už si na mě nevzpom…..l. Při dietě jedl střídm….. Staré hrady vypadají tajem…..

8 Doplň -ě/-ně Myslel to upřímně. Sousedé vypadali skromně. Ohromně jsme se bavili. Na to zřejmě nemyslel. Už si na mě nevzpomněl. Při dietě jedl střídmě. Staré hrady vypadají tajemně.

9 Skupina bje/bě, vje/vě -je užíváme ve slovech, která mají předponu v-, ob- a jejichž slovo základové začíná souhláskou j. objednat jednat (ob – předpona) vjezd jezdit (v- předpona) objevit jev (ob- předpona)

10 Doplň –je/-ě ob…..vitelob…..d v….doměnev…řící ob…..zdvyb…..lit sb….rnýb…žet sv….domíob….m sv….tovýb….žný b…..lostnývroucné ob…tí

11 Doplň –je/-ě objeviteloběd vědoměnevěřící objezdvybělit sběrnýběžet svědomíobjem světovýběžný bělostnývroucné objetí

12 Předpony s-, z-, vz- S- u sloves, která vyjadřují směr setřít, smazat, sbíhat, sbírat, sbít

13 Předpony s-, z-, vz- Z- u sloves, která vyjadřují změnu stavu organizovat – zorganizovat aktualizovat – zaktualizovat u sloves, která vyjadřují dokončení děje červivý – zčervivět

14 Předpony s-, z-, vz- VZ – užíváme u sloves vyjadřujících směr vzlétnout, vzhlížet, vzkřísit u sloves, která vyjadřují pohyb proti něčemu vzdorovat, vzdouvat se

15 Doplň s-, z-, vz- …běr papíru…bít budku …mazat tabuli…mapovat terén …hlížet ke spolužákovi…hlédnout z okna …dorovat osudu letadlo …létlo do oblak ovoce se …kazilo tváře mu …červenaly …balit věci do kufru

16 Doplň s-, z-, vz- sběr papírusbít budku smazat tabulizmapovat terén vzhlížet ke spolužákovishlédnout z okna vzdorovat osudu letadlo vzlétlo do oblak ovoce se zkazilo tváře mu zčervenaly sbalit věci do kufru


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_07 Název materiálu:Obtížné pravopisné jevy Tematická oblast:Český jazyk 1. ročník Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google