Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.11 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě Zdvojené souhlásky Název sady: Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.11 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě Zdvojené souhlásky Název sady: Český."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.11 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě Zdvojené souhlásky Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen pro žáky 4. třídy k seznámení a procvičení skupin bě/bje, vě/vje, pě a zdvojených souhlásek. Po výkladu žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě Zdvojené souhlásky

3  Skupiny vyslovované [bje, vje] píšeme většinou -bě-, -vě- (oběhnout, oběd, věneček, povětří).  Jen tam, kde se předpona ob-, v- setká s kořenem začínajícím na je-, píšeme -bje-, - vje-(ob/jednat, ob/jev, v/jet, v/jezd). Pamatujte: Vyslovované [pje] píšeme vždy -pě- (pětka).

4  Při spojování předpony s kořenem se nesmí žádné písmeno ztratit. V některých slovech proto píšeme vedle sebe dvě stejné souhlásky (oddálit, poddůstojník, rozzlobený, bezzubá, rozsvítit, odtok, nejjižnější,měkký). PAMATUJTE NA VŠECHNA PÍSMENKA!

5 i jednat jet jevit

6 v__tšina souhlasila, ob__dnali si ob__d, krevní ob__h, ob__t náměstí, ob__ti neštěstí, v__rný přítel, v__t do průjezdu, vypočítej ob__m, malá kolb__žka, těžká v__ta, ob__vit hv__zdu, ob__tavá pomoc, zp__tné zrcátko, zv__davé dítě, zákaz v__zdu, sněhová záv__j, ob__mné zavazadlo, v__domá lež, dobrý člov__k, průb__h závodu, p__kná knížka, p__t prstů, hv__zdný zp__vák, matčino ob__tí

7  Světlo, které svítí, je ___________________.  Stařeček bez zubů je ___________________.  Slunce, které září je ____________________.  Kluk, který se zlobí je __________________.  Býk, který zuří je ______________________.  Nejvíc jasná hvězda je __________________.  Sluha je pánův _________________________.  Zlobiví žáci jsou od sebe ________________.

8 PŘEDSTAVA, OBORA, PODLESEM, VJEZD, NAUŠNICE, PŘEDEDVEŘMI, VKINĚ, NAULICI, BEZZUBÝ, PODOBIZNA, POHORÁCH, PROMAMINKU, UPLAVAL, ULAVICE, PODPATEK, ODDECH, BEZRUKY, PROVAZ, OPOMOC, NADPIS, ODOBCHODU, NADHLAVOU, ZEZAHRADY, NADEDVEŘMI, SEPSEM 5.ROZDĚL SLOVA VE VĚTÁCH.  PRAČKAVYPRALAPRÁDLOPROPROKOPA.  ODDECHPODOBĚHUJEDŮLEŽITÝ.  BEZRUKÝBEZBEZZUBÉHOBEZPEČNĚROZEZNALROZDÍL.

9 i jednat ujednat dojednat zjednat projednat jet jevit ujet najet předjet zajet objevit nejevit vyjevit zjevit

10 většina souhlasila, objednali si oběd, krevní oběh, objet náměstí, oběti neštěstí, věrný přítel, vjet do průjezdu, vypočítej objem, malá kolběžka, těžká věta, objevit hvězdu, obětavá pomoc, zpětné zrcátko, zvědavé dítě, zákaz vjezdu, sněhová závěj, objemné zavazadlo, vědomá lež, dobrý člověk, průběh závodu, pěkná knížka, pět prstů, hvězdný zpěvák, matčino objetí

11  Světlo, které svítí, je ____rozsvícené______.  Stařeček bez zubů je ____bezzubý________.  Slunce, které září je _____rozzářené ______.  Kluk, který se zlobí je ___rozzlobený______.  Býk, který zuří je _______rozzuřený_______.  Nejvíc jasná hvězda je ___nejjasnější______.  Sluha je pánův _________poddaný_________.  Zlobiví žáci jsou od sebe _rozsazení _______.

12 PŘEDSTAVA, OBORA, POD/LESEM, VJEZD, NAUŠNICE, PŘEDE/DVEŘMI, V/KINĚ, NA/ULICI, BEZZUBÝ, PODOBIZNA, PO/HORÁCH, PRO/MAMINKU, UPLAVAL, U/LAVICE, PODPATEK, ODDECH, BEZ/RUKY, PROVAZ, O/POMOC, NADPIS, OD/OBCHODU, NAD/HLAVOU, ZE/ZAHRADY, NADE/DVEŘMI, SE/PSEM 5.ROZDĚL SLOVA VE VĚTÁCH.  PRAČKA/VYPRALA/PRÁDLO/PRO/PROKOPA.  ODDECH/PO/DOBĚHU/JE/DŮLEŽITÝ.  BEZRUKÝ/BEZ/BEZZUBÉHO/BEZPEČNĚ/ROZEZNAL/ROZDÍL.

13  JANÁČKOVÁ Zita, MŰHLHAUSEROVÁ Hana, PŘÍBORSKÁ Olga, ZBOŘILOVÁ Jitka. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2011, ISBN 978-80-7289-087-3  MIKULENKOVÁ Hana a kol. Český jazyk 4, 1.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80- 85806-92-4  STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4  Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.11 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě Zdvojené souhlásky Název sady: Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google