Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE – VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE – VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE – VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 ESF napomáhá rozvoji zaměstanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů Projekt v rámci OP RLZ, číslo priority 3. 3 (Rozvoj celoživotního učení), opatření 3. 3. 2 (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje), program podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách. Realizace projektu probíhá na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností Pedagogické fakulty UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

3 Partneři projektu  Fond ohrožených dětí, pobočka Olomouc  Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc  Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice,  Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče Olomouc  Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace  Ústav sociální péče Klíč, příspěvková organizace

4 Vytvořit most mezi akademickým světem a světem praxe

5 Kvalitativní rozvoj magisterského programu Pedagogika, st. obor Pedagogika-sociální práce Cíle projektu:  inovace kurikula pomocí vytvoření modulového uspořádání nepovinně volitelných předmětů…  systémově zabezpečit pravidelný kontakt s odborníky z praxe, upevňovat kompetence studentů díky hlubšími rozboru klíčových témat – případové studie, účast na akcích partnerských institucí apod.

6  provést profesiografický průzkum,  ustanovit tradici Jarních škol sociální práce,  vytvořit publikace, sborníky aj. shrnující poznatky získané v projektu  vytvořit předpoklady pro využívání nových forem komunikace při výuce (internet, videonahrávky…)  … http://apsp.upol.cz

7 MODULY (workshopy) 1 Způsoby evaluace v sociální práci 2 Problematika finančních a jiných zdrojů v sociální sféře 3 Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry 4 Sociální práce v praxi 5 Právo 6 Rodina a NRP

8 modul 3 Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry garant: Mgr. Eva Rádlová, Ph.D.  Integrace osob se specifickými potřebami. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.  Osoby se specifickými potřebami v systému sociálního zabezpečení. PeadDr. et Mgr. Jan Michalík, Ph.D.  Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem. Mgr. Anna Šarátková  Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami. Mgr. Eva Rádlová, Ph.D.  Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáři Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

9 modul 5 Právo garant: Mgr. Pavel Neumeister  Tvorba, aplikace a interpretace právních norem při sociální práciPhDr. et Mgr. Ivo Svoboda  Rodinné právo v škole a v sociální oblasti PhDr. et Mgr. Ivo Svoboda  Správní právo ve školství a v sociální sféře PhDr. et Mgr. Ivo Svoboda  Sociálně-právní ochrana (zkušenosti Střediska sociální prevence Olomouc) Mgr. Markéta Čožíková (partner)  Vybrané aspekty problematiky obětí trestné činnosti Mgr. Markéta Čožíková (partner)

10 modul 6 Rodina a NRP garant: PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.  Cesta k přijetí dítěte v náhradní rodinné výchově Mgr. Markéta Čožíková (partner)  Raná péče jako terénní sociální služba Mgr. Pavla Burešová (partner)  Příprava dítěte na vstup do samostatného života po ukončení pobytu v dětském domově Mgr. Dalibor Křepský (partner)  Práce s dítětem po umístění v dětském domově Mgr. Dalibor Křepský (partner)  Sociální práce s dětském domově Mgr. Dalibor Křepský (partner)

11 Zapojení cílové skupiny- studentů  Účast na seminářích, workshopech zaměřených na aktuální témata  Diskuse s odborníky (web.stránky)  Spolutvůrci web. stránek  Účast na akcích a dobrovolnických praxích v partnerských institucí  Spoluorganizátoři Jarních škol sociální práce  …

12 „Pomáháme lépe pomáhat“ Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. vastatko@seznam.cz http://apsp.upol.cz


Stáhnout ppt "AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE – VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google