Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demografická prognóza předpoklady – postupy – výběr profesí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demografická prognóza předpoklady – postupy – výběr profesí."— Transkript prezentace:

1 Demografická prognóza předpoklady – postupy – výběr profesí

2 Demografická prognóza zpracovatelem: Národní vzdělávací fond, o.p.s.

3 Cíle prognózy - předvídání směrů vývoje v zaměstnanosti - ukázat rozměr trendů a možných problémů - identifikovat jejich příčiny - poskytnutí věrohodných podkladů pro hledání vhodných řešení

4 Cíle prognózy Odhadnout: - vývoj produkce odvětví a zaměstnanosti do roku 2033 - vývoj zaměstnanosti v klíčových profesích Analyzovat: - budoucí změny ve struktuře zaměstnanosti podle věkových skupin

5 Základní východiska - s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu bude nutné vytvořit vhodné podmínky pro starší zaměstnance - zatím se neřeší dopady prodlužování věku na zaměstnance ani zaměstnavatele - prodlužování délky života a nižší počet narozených dětí bude mít zásadní vliv na zvýšení podílu osob starších 65 let v populaci

6 Základní východiska

7

8

9 Predikce - stavebnictví

10 Úkoly projektu - přesvědčit zaměstnavatele i zaměstnance o nutnosti přemýšlet o tom, jaké změny v sociálních a pracovních skupinách přinese prodlužování věku odchodu do důchodu - získané informace a podněty zobecnit a přenést zpět do odvětví - zpracovat podrobný rozbor pracovních pozic odvětví ve vybraných firmách jako východisko pro “sociální audit“ (bude součástí II. etapy projektu)

11 Úkoly projektu - využít zkušenosti ze zahraničí - získat aktuální demografická data za Českou republiku, regiony a odvětví a vypracovat demografickou prognózu v dlouhodobém horizontu - informovat o metodách řízení reagujících na stárnutí pracovní síly jako procesu fyzických, psychických a sociálních změn, o moderních systémech řízení

12 Vstupy projektu Zjistit – - kolik budeme mít a jakých profesí - které z nich budou problematické - vědět, co se bude dít - vědět, jak to zorganizovat - vědět kolik to bude stát - DOHODNOUT se na tom, „jak a kdo to uhradí…“

13 Definice problému Věnovat pozornost zejména – - definici fyzicky a psychicky náročných povolání - změnám pracovních nástrojů, postupů, technologií, strojů a zařízení - změnám pracovního prostředí - změnám pracovního režimu - tréninku na nové podmínky

14 Výběr profesí pro prognózu - pro výběr profesí bylo stanoveno jako klíčové číslo 5 - úkolem bylo vybrat takové klíčové profese, pro které v důsledku prodlužování aktivního pracovního věku, budou zcela nové nároky na starší zaměstnance, zejména ve fyzicky náročných povoláních - vznikne konflikt mezi novými nároky na pracovníky na jedné straně a jejich schopnostmi jim dostát na straně druhé - z celospolečenského hlediska je žádoucí vytvořit takové pracovní podmínky, aby co největší počet zaměstnanců mohl vykonávat své povolání plnohodnotně až do skutečného nároku na starobní důchod

15 Výběr profesí pro prognózu - jak zúžit výběr profesí a vyhovět podmínce - 5 - diskutováno z různých úhlů pohledů - konečným výběrem neříkáme, že ostatní profese nejsou ohroženy!! - při výběr profesí byly zohledněny různé charakteristiky povolání - např. četnost profese, perspektiva, fyzická náročnost, psychická zátěž, vlivy klimatické apod. - důležitým faktorem i tzv. proveditelnost druhé etapy projektu

16 Výběr profesí pro prognózu - výchozím bylo členění profesí dle kategorizace CZ-ISCO - rozsáhlá diskuse - proč pouze 5 ??? - lze vůbec předvídat, jaké profese budou třeba v roce 2033 ? - jaký vliv bude mít na tyto profese vývoj v oblasti technologií, změny prefabrikace stavební výroby, změny v oblasti legislativy, imigrační politika, využití informačních technologií apod. - jak se projeví možnosti robotizace výroby

17 Vybrané profese - profesních skupin je 5 - některé profese spojené do společných skupin (7112 a 7119, resp. 7115 a 7121) - bylo splněno zadání a byla zároveň posílena spolehlivost výsledku Výsledek výběru:

18 Vybrané profese

19 Co bude dál ? - připravuje se druhá etapa - cílem bude detailní profesní průzkum na vybraném vzorku firem - předpokladem úzká spolupráce s podnikovou sférou - důležitým faktorem i ochota vybraných řemeslníků Jak zhodnotit dosavadní zjištění?:

20 Otázky k diskusi - na co se doporučujete zaměřit ? - vnímáte některá zásadní rizika ? - máte nějaké zajímavé náměty k dané problematice ? - ???

21 Děkuji za pozornost Ing. Pavel Zítko BP/Stavebnictví I. - Odborný garant pro přípravu a zpracování vstupních dat pro demografickou prognózu odvětví za stranu zaměstnanců


Stáhnout ppt "Demografická prognóza předpoklady – postupy – výběr profesí."

Podobné prezentace


Reklamy Google