Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 3 Tematická oblast: OV3 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech E/01 Stravovací a ubytovací služby, E/01 Prodavačské práce a E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

2 Téma: Člověk v demokratickém státě 9. Územní samospráva

3 Samospráva Územní samospráva se člení na: Obce - základní územní samosprávní celky Kraje – vyšší územní samosprávné celky

4 Mapa obcí – města a vesnice

5 Mapa 14 krajů v ČR

6 Obce Obce jsou nižší územně správní celky Kraje Kraje jsou vyšší územně správní celky

7 Obce Víme, že: Samosprávu obce tvoří obecní a městské úřady, dále městská policie. Obec má obecní úřad (do 3000 obyvatel). Město má městský úřad. (nad 3000 obyvatel). Velké město má magistrát ( krajská města, 100 – 500 tis. obyvatel).

8 Nejvyšší orgán obcí je volen v komunálních volbách Nejvyšší orgán obcí je obecní zastupitelstvo, městské zastupitelstvo a zastupitelstvo magistrátu Je řádně voleno v komunálních volbách (zástupci volebních stran).

9 Starosta. Primátor. Obecní a městské zastupitelstvo si zvolí ze svých řad starostu a radní Zastupitelstvo magistrátu si zvolí do čela primátora a radní Velká města se dělí na obvody s vlastními orgány samosprávy. Obvody mají svá zastupitelstva.

10 Ing. Pavel Svoboda, starosta města Holešova

11 Bohumil Škarpich, starosta obce Rusava

12 MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína Magistrát Města Zlína

13 Kraje Kraje jsou vyšší územně samosprávné celky. V české republice je 14 krajů. Každý kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje. Zastupitelstvo je voleno občany kraje. Zastupitelstvo si zvolí hejtmana a radu kraje.

14 Názvy krajů ČR Srovnání krajů podle velikosti 1.Středočeský Jihočeský Plzeňský Jihomoravský Kraj Vysočina Moravskoslezský Ústecký Olomoucký Královéhradecký Pardubický Zlínský Karlovarský Liberecký Hlavní město Praha496 Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)

15 Srovnání krajů podle počtu obyvatel Kraje ČR podle počtu obyvatel (k ) 1.Středočeský Hlavní město Praha Moravskoslezský Jihomoravský Ústecký Olomoucký Jihočeský Zlínský Plzeňský Královéhradecký Pardubický Vysočina Liberecký Karlovarský

16 Krajský úřad Zlín Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák

17 Pracovní zasedání s hejtmanem – zpráva z tisku ZLÍN – Dnes v osm hodin ráno zasedli v zasedací místnosti v 16. etáži Baťova mrakodrapu členové Krizového štábu Zlínského kraje a členové Povodňové komise Zlínského kraje v rámci cvičného svolání hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem. Účastnící dnešního cvičného svolání se seznámili s aktuálním složením Krizového štábu a Povodňové komise Zlínského kraje a připomenuli si povinnosti členů obou těchto orgánů.

18 Krajské úřady Kraj spravuje krajský úřad. Kraj má svůj majetek a peníze. Hospodaří podle rozpočtu – plán na jeden rok. Zabezpečuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj kraje. (Př. Čistota ovzduší a živ. prostředí, silnice, školy, sport, péče o staré lidi).

19 Náš Zlínský kraj Erb Zlínského kraje Zlín je hlavním městem Zlínského kraje. Ve Zlíně se nachází všechny důležité úřady potřebné k fungování samosprávného kraje. Logo - Zlínský kraj Logo - Zlínský kraj

20 Mapa Zlínského kraje Okresy ve Zlínském kraji: Kroměříž Zlín Uherské Hradiště Vsetín Pohoří : Beskydy, Javorníky, Hostýnské hory, Vsetínské vrchy

21 Zlínský kraj

22 Územní samospráva 1.Na jaké celky se člení Česká republika? 2.Obce nad 3000 obyvatel jsou…? 3.Kdo obec spravuje? Obec spravují volení zástupci … 4.Koho si volí obecní zastupitelstvo ? 5.Které úkoly plní obecní zastupitelstvo? 6. Jaký úřad spravuje město? 7.Jaký úřad řídí krajská města? 8.Kolik máme krajů? Vyjmenuj je. 9.Jaký úřad řídí kraje? 10.Popiš mapku svého kraje.

23 Použitá literatura a zdroje PaeDr. Hana Kovaříková, Občanská výchova III/pro odborná učiliště, Praha: Septima, s.r.o., 2006 Sokol J. a kol., Občanské minimum, Praha: ÚIV, Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004 Ústava České republiky, 1/1993 Sb. Zákon České národní rady č. 3/1993 Sb. O státních symbolech ČR Zákon 213/2006 Sb., kterým se mění zákon 352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 200 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1993Sb. České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon Č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon Č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ozdějšíc předpisů, a další související zákony. Platné zákony a vyhlášky lze najít na internetové adrese: ( ASPI = Automatizovaný systém právních informací)

24 BD+kraj&sc=0-6&sp=-1&sk D+kraj&sc=0-6&sp=-1&sk BD+kraj&sc=0-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id=2BC07E AB6406EA25D B4DD9BE&selectedIndex=97 BD+kraj&sc=0-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id=88F86D5E8F4C0F31134DDC33E0D23AE891EDB22F&selectedIndex=127 BD+kraj&sc=0-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id=F266BFB2D3C23EF773CC6693A5C0ADEB711FB709&selectedIndex=152 BD+kraj&sc=0-6&sp=-1&sk=#a BD+kraj&sc=0-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id= E18A2EF4DC5CF9B08D4B6334F6EA93FF4&selectedIndex=25 1&sk=#view=detail&id=36D87FA7AB02196B79AD586A36BDE7BC43FBD622&selectedIndex=88

25 osta&sc=0-0&sp=1&sk=#view=detail&id=23727B44C2288BDAEE760B3C2A12322E9BD107A6&selectedIndex=1 1&sk=#view=detail&id=45C84E CBF8F9891D2BD46C3E2405A&selectedIndex=14 1&sk=#view=detail&id=55FCC64C281E725D07F0AC AF7B15C4&selectedIndex=0 1&sk=#view=detail&id=04B26E463F91410B5AD9E51EE329B4B4A62619D6&selectedIndex=19


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google