Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_13_Nebezpečí hor TÉMA SADY:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_13_Nebezpečí hor TÉMA SADY:"— Transkript prezentace:

1

2 NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_13_Nebezpečí hor TÉMA SADY: Vybraná témata teorie tělesné výchovy ROČNÍK: Sk, Kn, 1.A DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR: Mgr. Jiří Willner

3  Materiál je určen pro teoretickou část vyučovací hodiny tělesné výchovy tříd 1. ročníku středních škol a čtyřletých gymnázií, dále pro 2. a 5. ročník osmiletých gymnázií.  Časová náročnost teoretické části je 30-45 minut  Interaktivní studijní materiál je zaměřen na téma lyžování.  V prezentaci je rozváděno téma nebezpečí hor.  Odborné texty jsou doplňovány hodícími se obrázky.  V závěrečné části je uvedeno procvičování teoretických poznatků s následným řešením.  Hlavní nabídka je členěna tematicky do jednotlivých políček.  Při kliknutí na dané políčko je text hypertextově odkázán na příslušné téma.  Text je rolován po odstavcích, případně po jednotlivých odrážkách (dle potřeby k výuce).  Procvičování je realizováno formou data-projektoru.

4 ÚVODEM SUBJEKTIVNÍ NEBEZPEČÍ BĚŽECKÉ TRATĚ OTÁZKY K PŘEZKOUŠENÍ OBJEKTIVNÍ NEBEZPEČÍ OBECNĚ SJEZDOVÉ TRATĚ SNOWBOARD

5  Hlavním krokem bezpečnosti při lyžování je zdrženlivost, jakási skromnost  Nebezpečí na horách se zvyšuje nezkušeností návštěvníka hor a nerespektováním stanovených zásad  Při pohybu na horách bychom se právě proto měli řídit pravidly a obecně platnými zásady  Příkladem je instruktor lyžování, který působí nejen jako učitel jízdy na lyžích, ale také jako poradce při výběru vhodné výzbroje a výstroje, dále jako vzor bezpečného a vhodného chování v horském terénu Zpět

6  V zasněženém prostředí je třeba počítat vždy s mnoha nepříznivými vlivy najednou  Rizikové faktory můžeme rozdělit na: ◦ Subjektivní nebezpečí – tkví v osobních vlastnostech jedince a je důsledkem chyb, kterých se může dopustit ◦ Objektivní nebezpečí - řadíme sem terén, počasí, sníh Zpět

7  Terén – příkré svahy, náhlé zlomy, ostré hřebeny, zledovatělé plotny, nevysněžené potoky, kamenitá pole, padlé stromy, hustý nízký porost atp.

8  Počasí – zejména jeho náhlé změny či dlouhodobý nepříznivý vliv. ◦ Tma - nás může zastihnout na šatně načasované túře a výrazně nám zhorší pohybovou orientaci. ◦ Mlha – na delší túry si bereme svítilny a nevzdalujeme se od tyčového značení či ze sjezdových tratí ◦ Difusní světlo – vzniká při pronikání slunečního záření clonou mlhy či nízkých mraků. Při tomto světle splývají veškeré terénní nerovnosti

9 ◦ Sluneční svit – Může poškodit zrakové vnímání a způsobit těžké popáleniny. Proto se chráníme slunečními brýlemi a opalovacími krémy ◦ Mráz a vítr – jsou nebezpečné při nedostatečné výstroji ◦ Vichřice – při vysokých rychlostech znesnadňuje pohyb ◦ Vánice – padající sníh omezuje orientaci

10  Sníh – jeho kvalita a způsob ukládání ◦ Jedná se např. o hluboký sníh, krusty, zledovatělý povrch a těžký mokrý sníh ◦ Nebezpečí je zveličeno v neupraveném terénu a při špatné technice jízdy Zpět

11  Podcenění objektivních nebezpečí – neznalost terénu, vliv počasí, vliv sněhu  Podceňování vlastních sil – proto vybíráme takový terén, na který po fyzické a technické stránce stačme  Nedostatečná fyzická příprava a technická vyspělost – např. špatný zdravotní stav  Neznalost hor a zásad orientace – značení sjezdovek  Nedostatečné nebo nevhodné vybavení – např. výstroj neodpovídající povětrnostním podmínkám  Organizační a pedagogické nedostatky – při lyžařském výcviku, hrách, túře a akci.  Nedodržování zásad o chování na horách – neuposlechnutí pokynů Horské služby Zpět

12  Řídit se pokyny horské služby!  Na túru se vydat nejméně v počtu tří osob. V případě nehody jde jeden pro pomoc a druhý je se zraněným  Před odchodem na túru oznámit vedoucímu chaty trasu a čas návratu,dále se zapsat do knihy vycházek (hřebenových túr)  Zjistit aktuální stav počasí a podmínek na trase  Nepodceňovat zimní nebezpečí hor, tj. nepřeceňovat své schopnosti ani ostatních členů skupiny  Neměnit svévolně zamýšlenou trasu avšak v přípravě časové tísně mít připravenou zkrácenou variantu  Chránit přírodu a veškeré turistické značení cest Zpět

13  Ohled na ostatní – neohrožovat sebe ani ostatní  Signalizace, směr jízdy a běžecká technika – dodržujeme značení, směr jízdy a běžeckou techniku  Volba stopy – při dvou či více paralelních stop jedeme vždy v pravé stopě  Předjíždění – je možné zprava i zleva. Předjížděný nemusí uhýbat  Protijízda – při potkání s jiným lyžařem se vyhýbáme vpravo

14  Vedení holí – při předjíždění i potkávání se pohybujeme holemi jen podél těla  Přizpůsobení rychlosti jízdy podmínkám – zejména svým schopnostem a dovednostem, dodržuje bezpečný odstup od ostatních  Uvolnění stopy – kdo zůstane na trati stát, musí opustit stopu  Případ nehody – každý je povinen v případě potřeby poskytnout první pomoc!  Identifikace – každý účastník i svědek nehody je povinen poskytnout základní údaje o své osobě Zpět

15  Ohled na jiné – každý se musí chovat tak, aby neohrozil ostatní a nezpůsobil škodu  Přiměřená rychlost a chování – jezdíme způsobem, který odpovídá našim dovednostem, podmínkám a počasí  Volba směru – jezdíme tak, abychom se nesrazili s osobou pohybující se pod námi  Předjíždění – lze zleva i zprava avšak s takovým odstupem, abychom neohrozili předjížděnou osobu  Přejíždění svahu a křížení cesty – když vjíždíme či přejíždíme sjezdovou trať, musíme dávat pozor nad i pod sebou

16  Zastavení – nezastavujeme na špatně viditelných místech  Stoupání – pouze po okraji, totéž platí i pro sestup  Respektování signalizace – respektujeme všechna značení  Případ nehody – každý je povinen poskytnout první pomoc  Identifikace – každý účastník i svědek nehody je povinen poskytnout základní údaje o své osobě Zpět

17  Změna směru – kvůli omezenému zornému úhlu, způsobenému bočním postojem, sleduji prostor na obou stranách  Způsob jízdy – uvedení snowboardu do změny směru jízdy je pomalejší, proto je nutné zatáčet s dostatečným předstihem  Rovnováha – při pomalé jízdě je udržení rovnováhy značně náročnější  Zastavení – kvůli sezení pouze na okrajích sjezdové tratě a na dobře viditelných místech

18  Použití vleků a lanovek – pouze ovládám-li dostatečně snowboard a jsem schopen jet se zadní nohou uvolněnou  Nastoupení a vystoupení ze snowboardu – na okraji sjezdové trati, na seshora dobře viditelném místě  Bezpečnostní popruh – je povinný pro všechny snowboardisty, slouží k uchycení snowboardu k přední noze  Jízda mimo trať – není dovoleno jezdit do uzavřených míst! Zpět

19 1. Nebezpečí na horách se zvyšuje? Nebezpečí na horách se zvyšuje? 2. Rizikové faktory můžeme rozdělit na? Rizikové faktory můžeme rozdělit na? 3. Do objektivního nebezpečí řadíme? Do objektivního nebezpečí řadíme? 4. Do subjektivního nebezpečí řadíme? Do subjektivního nebezpečí řadíme? 5. Difusní světlo řadíme do? Difusní světlo řadíme do? 6. Jaké jsou zásady ohledně zastavení na sjezdovkách? Jaké jsou zásady ohledně zastavení na sjezdovkách? 7. Jaké jsou zásady při volbě stopy na běžeckých tratích? Jaké jsou zásady při volbě stopy na běžeckých tratích? 8. V kolika osobách se vydáváme na túru? V kolika osobách se vydáváme na túru?

20  Nebezpečí na horách se zvyšuje nezkušeností návštěvníka hor a nerespektováním stanovených zásad. Zpět

21  Subjektivní nebezpečí  Objektivní nebezpečí Zpět

22  Terén  Počasí  Sníh Zpět

23  Podcenění objektivních nebezpečí  Podceňování vlastních sil  Nedostatečná fyzická příprava a technická vyspělost  Neznalost hor a zásad orientace  Nedostatečné nebo nevhodné vybavení  Organizační a pedagogické nedostatky  Nedodržování zásad o chování na horách Zpět

24  Objektivního nebezpečí - počasí Zpět

25  Nikdy nezastavujeme na špatně viditelných místech. Zpět

26  Při dvou či více paralelních stop jedeme vždy v pravé stopě. Zpět

27  Na túru se vydáváme nejméně v počtu tří osob. V případě nehody jde jeden pro pomoc a druhý je se zraněným. Zpět

28  GNAD, T. a kol. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246- 1587-5.  Obrázek č.1 - 极博双板滑雪俱乐部. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Freestyle_skiing_jump2.jpg  Obrázky č.2 - FRIEDRICH. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/AchenseeWinter06.JPG  Obrázek č.3 - GAGE, Tim. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Mount_Windsor_Cornice2.jpg  Obrázek č.5 - TIM. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/North_Ridge_of_Mount_Rohr.jpg  Obrázek č.6 - LENSOVET. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Night_skiing.jpg  Obrázek č.7 - GARCIA, Rafael. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Nearwhiteoutinminnesota.JPG  Obrázek č.8 - GROBE, Hannes. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/White-out_hg.jpg  Obrázek č.9 - MRMISCELLANIOUS. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Iced-tree-limbs-in-sun.jpg  Obrázek č.10a - GRIGAS, Victor. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Fullerton_harbor_looking_south_Chicago_Feb_ 2_2011_storm.JPG

29  Obrázek č.10b - CALYPONTE. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/CPSnowmaker.JPG  Obrázek č.11 - SCIENTIF38. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/2007-02-15-CLB-Couloir2-1c.JPG  Obrázek č.12 – vlastní zdroje  Obrázek č.13 – UNKNOWN. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/HS_logo-CMYK.svg  Obrázek č.14 – SONDREKV. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Påske.jpg  Obrázek č.15 – CHE. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Rastkogel_ski_slope.jpg  Obrázek č.16 - ENCMSTR. Wikipedia [online]. [cit. 2.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Wintersports_terrain_park_P1391.jpeg


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_13_Nebezpečí hor TÉMA SADY:"

Podobné prezentace


Reklamy Google