Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antarctica Satellite View The Antarctic continent is located in the South Pole of our Planet. Its geography, climate and biological conditions provide.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antarctica Satellite View The Antarctic continent is located in the South Pole of our Planet. Its geography, climate and biological conditions provide."— Transkript prezentace:

1

2 Antarctica Satellite View

3 The Antarctic continent is located in the South Pole of our Planet. Its geography, climate and biological conditions provide a unique environment.

4 Kontinent Antarktidy se nachází na jižním pólu naší planety. Zeměpisné, klimatické a geologické podmínky poskytují unikátní prostředí.

5

6

7

8 Antarctica has the lowest temperatures on our planet reaching 70° Celsius below zero with winds of 300 km per hour. Containing 90% of the planet’s ice it’s the major reserve of fresh water on Earth.

9 Antarktida má nejnižší teploty na naší planetě, dosahující - 70° C, s větry až 300 km v hodině. Obsahujíce 90 procent ledu naší Země, je zároveň největší sladkovodní rezervou.

10

11

12

13

14

15 About 99% of Antarctica is covered with ice at an average thickness of 2,500 meters, reaching in some places as deep as 4,776 meters. If the ice layer would melt all the Earth’s Oceans would rise 70 meters above the present level.

16 Přibližně 90 % Antakrtidy je pokryto ledem, při průměrné tloušťce 2 500 metrů, dosahující na některých místech až 4 776 m. Kdyby vrstva ledu roztála, hladina zemských oceánů by stoupla o 70 metrů nad dnešní úroveň.

17

18

19

20

21 The Antarctic Continent functions as one of Earth’s “refrigerators” regulating the oceanic currents and the world’s climate. Any significant environmental impact would alter the global patterns of weather with disastrous consequences.

22 Kontinent Antarktidy působí jako jedna ze Zemských „lednic“, regulující proudy oceánů a podnebí na zeměkouli. Každá podstatná změna v podmínkách Antarktidy by výrazně ovlivnila globální systémy počasí s katastrofálními důsledky.

23

24

25

26

27 In spite of the severe weather Antarctica has rich animal life amazingly well adapted to the harsh conditions.

28 Navzdory krutému a nepříznivému počasí má Antarktida bohatou faunu, která se překvapivě dobře přizpůsobuje těžkým životním podmínkám.

29

30

31

32

33 The arrival of the first tourists in the 50’s was a main cause of environmental concern. Strict rules and regulations were created as to protect the ecology of the environment from the visitors such as creating restricted zones, maintaining a safe distance from the wildlife, do not feed nor touch the animals, and rigid control of waste disposal.

34 Příchod prvních turistů v 50 –tých letech způsobil obavu o znečištění prostředí. Přísná opatření a nařízení chrání její původní obyvatele od návštěvníků. Byla zpřístupněna pouze určitá místa, v bezpečné vzdálenosti od zvěře, se zákazem krmení, přístupu ke zvířatům a ptákům a s přísnou kontrolou odstraňování odpadků.

35

36

37

38

39

40 During the summer months (the peak of the season being in January) there is daylight almost 24 hours a day while in winter the days remain on a prolonged half light or penumbra during most of the 24 hours.

41 Během letních měsíců / s vrcholem léta v lednu / je světlo téměř 24 hodin denně, zatímco v zimním období mohou být dny, kdy je 24 hodin polární noc s pološerem nebo s naprostou tmou.

42

43

44

45

46 Images : Hans Rieteco Thomas Kunz Veronique Soulier Thorsten Bübelbergusex Christa and Berd Zeitl J. Ens J Lowrence Han Wilhem Prech Uwe Möokelmann

47 Music: Royal Philharmonic Aria di amore ( Tosca ) Conducted and arranged by Luis de Cobos from Spain. Created by: Manuel, Mérida, Yucatán, México. English Version: P@blosonic, Las Vegas NV, USA Do Češtiny přeložila - Marcela Dobrovská


Stáhnout ppt "Antarctica Satellite View The Antarctic continent is located in the South Pole of our Planet. Its geography, climate and biological conditions provide."

Podobné prezentace


Reklamy Google