Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH03 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH03 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH03 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771 AutorRNDr. Anna Priessnitzová Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborZáklady přírodních věd - chemie Tématický okruhVybrané kapitoly z anorganické chemie TémaSloučeniny kyslíku a vodíku Ročník2. M Datum tvorby5.1. 2014 Anotace Materiál týká ozonu, peroxidu vodíku a vody, mapuje jejich výskyt a využití, dotýká se související ekologické problematiky. Motivuje žáky k získávání dalších informací a samostudiu. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výkladový materiál, lze ji rovněž využít k zopakování a procvičení učiva. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Sloučeniny kyslíku a vodíku Ozon Peroxid vodíku Voda ozon

3 Ozon Je to namodralý plyn s intenzivním pachem, ve vyšších koncentracích je jedovatý. Ozon je skleníkovým plynem. Ozonová vrstva je ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem,má ochrannou funkce pro organismy žijící na Zemi. Ozon vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření na molekuly kyslíku. Tato reakce probíhá ve dvou stupních. V prvním dodaná energie rozštěpí dvouatomovou molekulu kyslíku na dva vysoce reaktivní jednoatomové radikály, které se okamžitě spojí s další molekulou kyslíku za vzniku ozonu : O 2 + hν → 2 O O 2 + O → O 3

4 Vypouštění balónu se sondou k monitorování ozonové vrstvy

5 Ozonová vrstva pohlcuje část UV záření, které má nepříznivé účinky na život na Zemi.

6 Ozonová díra Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu. Vznikly působením freonů, které se používaly v chladicích a hnacích médiích, v aerosolech, nadouvadlech, hasicích přístrojích a čisticích prostředcích. Freony rozkládají ozon –> ozonová díra. Důsledkem je pronikání škodlivého UV záření, které má karcinogenní účinky.

7 Přízemní = troposférický ozon Zvýšený vznik přízemního ozonu pozorujeme především za slunečných horkých letních dnů v místech s vysokou koncentrací výfukových plynů - oxidů dusíku a těkavých organických látek v ovzduší. Dochází k fotochemickému jevu, zvyšuje se hladina přízemního ozonu (fotochemický smog nebo losangelský smog - podle místa častého výskytu). Přízemní ozon způsobuje podráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy. Má negativní účinek na lesy a zemědělské plodiny.

8 Využití ozonu Ozon je oxidační činidlo, využití v organické chemii. Ozon se používá k bělení bělení celulózy pro výrobu papíru, bělení textilních látek (dříve kropení prádla a bělení na slunci), k dezinfekci - ozonizace vody. Dezinfekční účinky ozonu – využití v medicíně ke sterilizaci nástrojů, léčbě akné, atopických ekzémů a dalších kožních nemocí. Využívá se rovněž jako dezinfekční prostředek v potravinářství a v zemědělství Ozón se využívá ve stomatologii (prevence zubních kazů a paradontózy), v ozonoterapii (opary, afty).

9 Peroxid vodíku Peroxid vodíku H 2 O 2 má oxidační účinky. Je nestálý, vlivem světla, tepla, katalytickými účinky krve, Pt nebo MnO 2 se rozkládá : 2H 2 O 2 → 2H 2 O + O 2 Peroxid vodíku 3 % se používá řadu let jako antiseptikum a dezinfekce odřenin – zastavuje kapilární krvácení. 3 % H 2 O 2 se používá k odbarvování vlasů, bělení pih 30 % H 2 O 2 – technický peroxid, leptá, má žíravé účinky, využití v průmyslu, také k bělení loveckých trofejí.

10 Voda

11 Voda je nejrozšířenější chemická sloučenina, je polárním rozpouštědlem. Lidské tělo obsahuje 50 – 72 % vody (v závislosti na věku člověka). Mořská voda - pokrývá 2/3 zemského povrchu Mořská sůl obsahuje převážně chlorid sodný, dále sírany, uhličitany a jiné soli, slaná voda mrzne až při teplotě -2 °C. Průměrná salinita je kolem 3,5 %, extrémně slané je Mrtvé moře – salinita 33% (v litru vody je rozpuštěno 330 g solí) Odpadní vody – znečištění vzniká lidskou činností (v průmyslu, zemědělství, z lidských sídel). Znečištění vody může být také radioaktivní nebo tepelné (do vodních toků se vypouští teplá voda z prům. výroby). Znečištění vody se likviduje buď přímo v prům. podniku nebo v městských čistírnách odpadních vod.

12 Voda, voda, voda... Povrchová sladká voda - řeky, jezera, potoky, rybníky, vodní nádrže, kanály Podzemní voda, voda atmosférická (v oblacích) Minerální vody - tento termín zahrnuje prakticky jakoukoli vodu získanou z podzemí, léčivých účinků minerálních vod se tradičně využívá v lázeňství. Pitná voda – úprava, čištění dezinfekce – chlorem, ozonem. Voda destilovaná – zbavena rozpuštěných látek varem. Využití v laboratořích, chladiče, ostřikovače, akumulátory. Voda demineralizovaná – zbavena rozpuštěných minerálních látek pomocí iontoměničů (speciálních filtrů), využívá se v medicíně, v chemické výrobě.

13 Tvrdost vody Tvrdost vody závisí na obsahu rozpuštěných minerálních látek. Tvrdost přechodná je způsobena Ca(HCO 3 ) 2, dochází ke vzniku vodního kamene CaCO 3. Lze ji odstranit varem. Trvalá tvrdost je způsobena CaSO 4 a MgSO 4 dále dusičnany a křemičitany. Lze ji odstranit přidáním sody Na 2 CO 3.

14 ZDROJE: 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozonhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ozon 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H2O_(water_molecule).jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:H2O_(water_molecule).jpg 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen-peroxide-3D-balls.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen-peroxide-3D-balls.png 4.http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ozone-3D-space-filling.pnghttp://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ozone-3D-space-filling.png 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GlobusSonda.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:GlobusSonda.jpg 6.http://www.savetheworld.own.cz/Pics/Ozonova_vrstva/ozon_schema.jpghttp://www.savetheworld.own.cz/Pics/Ozonova_vrstva/ozon_schema.jpg 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg 8.http://www.astronauti.cz/news/ozonova-dira-v-prubehu-let/http://www.astronauti.cz/news/ozonova-dira-v-prubehu-let/ 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen_peroxide_35_percent_on_skin.jpg 10.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Water_droplet_blue_bg05.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Water_droplet_blue_bg05.jpg 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hard_water_and_drop.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hard_water_and_drop.jpg 12.BANÝR, Jiří a kolektiv: Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 1995.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH03 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."

Podobné prezentace


Reklamy Google