Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K oběhu vody dochází hlavně díky sluneční energii. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu a z rostlin. Droboučké kapičky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K oběhu vody dochází hlavně díky sluneční energii. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu a z rostlin. Droboučké kapičky."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 K oběhu vody dochází hlavně díky sluneční energii. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu a z rostlin. Droboučké kapičky vody vytvářejí oblaky, které se neustále přemísťují (pohyb vyvolává nestejné zahřívání vzduchu nad pevninou a oceány spolu se zemskou rotací). Ve formě srážek, zejména jako déšť a sníh, se vrací na zemský povrch. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda, část se vypařuje zpět do ovzduší nebo se vsakuje pod zemský povrch a vytváří zásoby podzemní vody. Podzemní voda po určité době znovu vystupuje na povrch ve formě pramenů nebo napájí vodní toky.

5

6

7

8

9  Slaná voda obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru vody. Z toho většinu tvoří kuchyňská sůl (78 % chloridu sodného ).

10

11  dalších 20 % z objemu sladké vody tvoří voda podzemní  jen necelých 0,5 % tvoří voda povrchová !!!

12

13 Plyny jako kyslík (O 2 ) a oxid uhličitý stejně jako světlo jsou schopné přecházet ze vzduchu do vody a naopak. Tím je zajištěn průběh obou dějů i pod vodní hladinou.

14 Množství kyslíku ve vodě (v mg/l)

15 Srovnání teploty vody a vzduchu během 24 hodin v létě v Kalifornii. 20:008:00 Teplota vody se mění pomaleji než teplota vzduchu (jak v průběhu dne, tak během celého roku). Světový oceán tak v zimě pevninu ohřívá a v létě ochlazuje.

16 Proč v zimě nezamrzají rybníky až ke dnu? Je to díky nejznámější výjimečné vlastnosti vody – voda dosahuje největší hustoty při teplotě 4 °C. Voda, která má tuto teplotu, klesá ke dnu. V zimě proto vodní nádrže (rybníky, přehrady, jezera) ani oceány nezamrzají celé, ale umožňují život pod zamrzlým povrchem. Chladnější a tedy lehčí voda u hladiny zmrzne dříve než u dna a vytvoří tak příkrov, který chrání život ve vodě u dna.

17 Které organismy žijí v mořské vodě a které ve sladké vodě?

18 MOŘESLADKÉ VODY

19 VODA Vlastnosti vodního prost ř edí koloběh vody je poháněný sluneční energií: odpaření vody  vznik oblak  srážky  zčásti se vsakují a tvoří zásoby podzemní vody; zčásti se hromadí a odtékají jako povrchová voda  odpar voda – slan á – 97% (moře, oce á ny) + sladk á – z toho téměř ¾ v ledovcích; ¼ - podzemn í voda a jen necelé 1% - povrchov á voda - řeky, potoky, n á drže, jezera důležit é vlastnosti vody: voda o teplotě 4°C je nejtěž ší  zůstává u dna a umožňuje v zimě život ve vodě kysl í k i oxid uhličitý se ve vodě rozpou š těj í (v chladnější a proudící lépe), to umožňuje, aby fotosynt é za a dých á n í prob í haly i ve vodn í m prostřed í teplota vody se měn í pomaleji než teplota vzduchu!!!

20 Opakování: 1)Popiš koloběh vody a vysvětli, čím je poháněný. 2)Jak se dělí voda na Zemi? 3)Uveď tři nejdůležitější vlastnosti vody.


Stáhnout ppt "K oběhu vody dochází hlavně díky sluneční energii. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu a z rostlin. Droboučké kapičky."

Podobné prezentace


Reklamy Google