Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Kateřina Karbulová, 2012  „Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.“  „Smažme husitskou válku z naší historie, i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Kateřina Karbulová, 2012  „Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.“  „Smažme husitskou válku z naší historie, i."— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Kateřina Karbulová, 2012

3  „Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.“  „Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše a moci.“

4  vlastním jménem Karel Havlíček, pseudonymem Havel  přídomek Borovský, je odvozen od jeho místa narození  ze zámožné kupecké rodiny  český básník, satirik, zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky, politik ( patří k národním buditelům), překladatel (z ruštiny – N. V. Gogol – Mrtvé duše)  jako básník ovlivnil tvorbu J. Nerudy, J. S. Machara, Fr. Gellnera  vlastním jménem Karel Havlíček, pseudonymem Havel  přídomek Borovský, je odvozen od jeho místa narození  ze zámožné kupecké rodiny  český básník, satirik, zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky, politik ( patří k národním buditelům), překladatel (z ruštiny – N. V. Gogol – Mrtvé duše)  jako básník ovlivnil tvorbu J. Nerudy, J. S. Machara, Fr. Gellnera rodný domek Borovského (dnes památník)

5  1833 - 1838 v Havlíčkově Brodě gymnázium (tehdy Německý Brod, dnes je zde muzeum)  nedokončil studium filosofie v Praze  chtěl působit na výchovu českého lidu jako vychovatel – vstoupil do kněžského semináře, byl věřící, křtěný katolík – zklamání s poměry v církvi (přetvářka, konzervatismus církve, protinárodní duch)  v kněžském semináři kritizoval kasárenský způsob života, celibát, který je podle jeho názoru proti přírodě a lidské přirozenosti, protičeské postoje ředitele = vyloučen na podzim 1841, stal se nekompromisním kritikem římskokatolické církve

6  pod vlivem Jána Kollára zastáncem rusofilství a všeslovanské vzájemnosti = 1843 – 44 vychovatelem v rodině významného profesora Rusku - kritika ruského samoděržaví ( = kritika i rakouského absolutismu)  vrátil se s přesvědčením, že slovanská vzájemnost je zcela nemožná  první tištěné dílo v příloze Pražských novin - Obrazy z Rus

7  podílel se na organizaci Všeslovanského sjezdu, navštívil Polsko a Chorvatsko, aby přesvědčil tamní spisovatele k účasti na sjezdu  1848 po potlačení revoluce byl poprvé zatčen a několik dnů vězněn, během této doby byl však zvolen poslancem do říšského sněmu a národního výboru = z důvodu získané imunity jej vojenští správci Prahy propustili  zastáncem národní myšlenky, ale o revoluci pochyboval  liberál jako Palacký Jedovnice (první Havlíčkův pomník na Moravě – 1900)

8 Dne 12. listopadu roku 1851 měl být v Kutné Hoře odsouzen Karel Havlíček Borovský, ale dvanáct českých porotců bylo proti, neustoupilo tlakům „shora“ a osvobodilo ho.

9  1851 dvakrát souzen za své politické protivládní názory  z Kutné hory se Havlíčkovi vrátili do domu na náměstí Německého Brodu, Havlíček žil v ústraní a společensky se neangažoval  16. 12. 1851 – 1855 internace v Brixenu v jižním Tyrolsku v severní Itálii  odloučení od rodiny, přátel, politického života ho psychicky poznamenalo  po návratu umírá na tuberkulózu jako jeho žena Julie  jeho pohřeb se stal protirakouskou manifestací Pražanů, byl hlídán policií

10 Havlíčkův pronajatý domek v Itálii

11  na začátku prosince 1851 přinesl ministr Bach císaři Františku Josefovi I. doporučení deportovat Havlíčka do Salzburgu, císař rozhodl o horším trestu - zvolil odlehlý alpský Brixen  o deportaci bylo rozhodnuto bez jakéhokoli soudního řízení  16. 12. 1851 kolem třetí hodiny ranní vstoupil do Havlíčkova bytu policejní komisař Franz Dedera s dvěma strážníky, v doprovodu dalších tří strážníků byl dostavníkem dopraven do Brixenu  cesta přes zasněžené Alpy byla velmi náročná, dokonce se splašili i koně a Havlíček byl jediný, kdo se je odvážil zastavit  v Brixenu byl ubytován v hotelu Elephant, kde se seznámil s dalšími vyhnanci – s Johannem Aloisem Schallhammerem, účastníkem revoluce roku 1848 a důstojníkem Rudolfem Hebrem

12  1852 za Havlíčkem přijela manželka Julie s dcerou Zdenkou  cestovní náklady ve výši 150 zlatých zaplatilo policejní ředitelství  Havlíček pobíral dokonce plat vyššího úřednického zaměstnance (aby se jej vláda zbavila )od rakouského ministerstva vnitra v pravidelných měsíčních splátkách 500 zlatých ročně (vyšší úředník dostával 500 – 700 zlatých, učitel 130 a dělník 100 – 200 zlatých)  rodina si v Brixenu pronajala domek - druhý nejdražší dům v Brixenu, jídlo jim nosili z hostince U Slona  Havlíček pod stálým policejním dozorem a byla sledována veškerá jeho korespondence  1854 se manželka Julie s dcerou vydaly zpět do Prahy  Havlíček se písemně zavázal nepokračovat ve veřejných aktivitách, po čtyřech letech byl propuštěn zpět do Čech  do Prahy přijel 15. 5. 1855, vrátil se s téměř bílými vlasy  cestou se se dozvěděl, že Julie už 16. 4. 1855 zemřela tuberkulózu, která byla prokázána i u Havlíčka a dcery Zdeňky

13 Havlíček se po zprávě o úmrtí jeho ženy prý utekl do polí a křičel: „To je to konec!“ po návratu z vyhnanství se ocitl bez práce a bez finančních prostředků, většinu svých peněz totiž půjčil švagrovi, který je investoval do své pokrývačské firmy měl úředně zakázáno opouštět Německý Brod, kde žil u matky, na každou cestu musel žádat o povolení, dceru nechal u své švagrové v Praze, kam směl odjet, až poté, co byla zjištěna jeho nevyléčitelná nemoc  18. 6. 1856 dostal chrlení krve  24. 7. 1856 byl v horečkách kočárem převezen do Prahy  cestou blouznil a zmítal sebou, švagr František Jaroš jej nechal vykopnout okno kočáru, aby se zklidnil  o pět dní později zemřel v Jarošově bytě ve věku nedožitých 35 let, na stejné posteli jako o rok dříve jeho milovaná Julie

14  pohřeb zorganizoval sládek Ferdinand Fingerhut-Náprstek, bratr Vojtěcha Náprstka  pořadatelství se ujal Josef Němec, manžel Boženy Němcové, spolu s Josefem Václavem Fričem  pohřbu se zúčastnilo mnoho lidí, policie pořizovala seznam – F.Palacký, F. L.Rieger, V.Hanka, K.J. Erben, Josef Němec byl po pohřbu odsouzen k osmi dnům vězení, B.Němcová údajně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví–

15

16

17  1846 navštívil litoměřický biskupský hřbitov a zjistil, že zde není nijak označen hrob Karla Hynka Máchy, zasadil se o vytvoření náhrobku, který je dnes na pražském Vyšehradě  1848 navrhl Karel Havlíček a zasadil se o přejmenování pražského Koňského trhu na Václavské náměstí a také Dobytčího trhu na Karlovo náměstí  neúspěšně se zasazoval o zřízení první české průmyslové školy Kytara, na kterou Havlíček v mládí hrával (z expozice zámku Vrchotovy Janovice)

18  1846 na doporučení Františka Palackého redaktorem Pražských novin (jediný česky psaný list) a jejich přílohy Česká včela  v revolučním roce 1848 odešel z Pražských novin a založil vlastní – Národní noviny - definoval zde zásady austroslavismu, snažil se noviny politizovat, vést čtenáře k národnímu uvědomění a češtině, vysvětloval například rozdíly mezi politickými systémy, politické funkce  funkce novin - psát pravdivě, objektivně a nezaujatě, kritizuje absolutistickou vládu, církevní hierarchii, orgány rakouské státní správy a moci  Duch Národních novin (1851) – výbor nejlepších novinových článků  zastaveny 1850

19  Šotek - satirická a humoristická příloha Národních novin - epigramy, vtipy zaměřené na vládu, parodické politické texty na nápěvy známých národních písní  1850 Slovan – časopis v Kutné Hoře, protivládní, proticírkevní charakter ( výbor článků - Kutnohorské epištoly), po roce sám ukončil jeho vydávání kvůli pronásledování rak.úřady Pomník v Prostějově

20 Vychovával národ k demokratickému cítění… „Nepůjdeť svoboda sama od sebe, nepřijdeť z pouhé milosti králů a mocnářů, nepřijdeť najednou v okamžiku: my sami musíme si ji v potu tváři zasloužiti, z vlastní síly své půdu její po mnohá léta vzdělávati. Ne-li trvanlivé, v pokoji a bez starosti užívati ovoce její.“ „A tato úrodná půda svobody jest vzdělanost, ušlechtilost a statečnost občanů. O to se starejme, k tomu pracuj každý podle sil a postavení svého: a štěstí a svoboda náš národ neminou. Žádná moc tohoto světa a byť se i s celým peklem spolčila, nezdrží národ vzdělaný, ušlechtilý a statečný v poddanosti, v otroctví.“

21  kritika = hodnotí umělecké dílo, čtenář se zamyslí a autor je upozorněn na případné nedostatky  1845 se proslavil kritikou nového Tylova románu Poslední Čech (na Tylovi mu vadilo, že vlastenectví uznával jako prakticky jediné téma tehdejší literatury)  Kapitola o kritice  tímto dílem položil základy pro budoucí literární kritiku  dílo je psáno humornou formou, hodnocení autorů a děl v českých zemích – mnoho autorů, ale málo talentů, většina děl je podle Borovského postavená jen na „vlastenčení bez činu“ a „hospodské“ kritice, žádná umělecká forma  kritika má být konstruktivní, objektivní, pravdivá, odvážná  pokračovatelem v oblasti kritiky byl F. X. Šalda

22 Obrazy z Rus (1843 - 46) Epigramy (1845) Tyrolské elegie (1851) Král Lávra (1854) Křest svatého Vladimíra (1855, torzo) Dílo:

23  cestopis, první česká studie o životě v Rusku  chválí v Rusku vztah k náboženství  odsuzuje vztah k alkoholu  kontrast v sociální otázce - bojaři x obyčejný lid

24  5 oddílů – Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu (ironické, intelektuální, komické, některé nadčasové)  epigram - krátká útočná báseň ve stylu lidové písně, říkadla, ukolébavky, popěvku, modlitby, hádanky s pointou  kritika, parodie, jízlivost, satira na aktuální problém  stylové prostředky – veršový i větný paralelismus, rytmická pravidelnost  v jazyce – prvky lidového, hovorového jazyka ( plesnivina, pačesy)  vtipná pointa – vyhrocení textu, výrazná, překvapivá ( základem anekdoty, epigramu, aforismu aj.)  ironie = skrytý výsměch, využití slov v opačném významu  sarkasmus = jízlivý posměšek  satira = humorně, ironicky a komicky kritizuje a zesměšňuje společenské poměry, špatné lidské vlastnosti a vztahy mezi lidmi

25 základní kámen k pomníku 22.8.1845 během jeho stavby došlo k revolučním událostem roku 1848 jezdecká socha panovníka Františka I. vložena až v roce 1850 vztyčení pomníku vzbudilo v českých vlasteneckých kruzích nechuť odstraněna 1918, vrácena 2003 architekt Josef Ondřej Kranner K. H. Borovský napsal posměšný epigram: Na nábřeží podívat se běž gotická se na něm staví věž. Okolo ní českých krajů chlouba a ve věži bude - trouba.

26 Havlíček je definuje: „Epigramy jsou malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral“. „Já každou myšlenku tak dlouho hobluju, až je z ní epigram.“

27 Múzám Králi kritika nepůvodnosti, nízké umělecké úrovně ORIGINÁLNOST Není nad původnost, každý po ní touží, lidé chodí přes most, to já půjdu louží. ZLE, MATIČKO, ZLE! Poctivému hrozí jenom hlad, zloději zas jenom šibenice; český literát má trampot více; jemu hrozí hlad i šibenice. kritika světské moci, ukázán protiklad pánů a lidu DEMOKRATICKÝ Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme.

28 Vlasti Církvi kritika namířena proti státnímu aparátu,vlastenčení ETYMOLOGICKÝ Jezovit pochází spíše od ježka než od Ježíše. Odkud vzalo – zkouším žáky – jméno Rakous počátek? „Od raků, neb oni taky chodí pořád nazpátek!“ kritika blahobytu, přetvářky Bůh, náš Otec, pro chování Deset nám dal přikázání; ale církev, naše Máť, zkrátila je v jedno: Plať!“ světu - kritika byrokracie, světské moci

29 Poklona censuře OBRÁCENÝ SVĚT České slovesnosti osud pouta kuje: censura ji tiskne, tiskař censuruje. ČESKÁ MODLITBA Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, ať nám Bůh dá, co dal tobě, by náš jazyk nezhnil v hrobě! Z historie literatury české: Českých knížek hubitelé lití: plesnivina, moli, jezoviti. Politický Pomodli se, Čechu, k svatém Vojtěchu, by tě vzaly samostatné národy do cechu. VERBA DOCENT, EXEMPLA TRAHUNT „ Co sám nerad, nečiň jinému!“ žáku pravil kantor kdesi, třepaje ho za pačesy.

30  autobiografické rysy  elegie = tj. nářek, žalozpěv ( viz. Ovidius – Žalozpěvy)+ ironie  9 zpěvů, rýmovaná čtyřverší, lyrický nádech, prostý verš, hovorový jazyk  s ironickou nadsázkou, satirou, ale i humorem líčí zatčení v Německém Brodě a deportaci do Brixenu  kritizuje policii, společenský systém – rakouskou vládu, státní policii, církev  lyrické pasáže se věnují loučení s rodinou a vlastí  používá skutečných jmen a příhod (např. příhoda o zatčení, kdy se splašili koně, a Havlíček sám je musel krotit)  zatýkání – ironický vtip „ přátelský čin Bachův“

31 Ach ty světe, obrácený světe! Vzhůru nohama ve škarpě leží stráž, ale s panem delikventem samým kluše ekypáž! Ach ty vládo, převrácená vládo! Národy na šňůrce vodit chceš, ale s čtyřmi koňmi na opratích vládnout nemůžeš! Brixenský dům, kde Havlíček pobýval v letech 1851 – 1855 Tyrolské elegie

32 Pak jsem teprv četl psaní – však ho tuhle mám – rozumíš-li ouřední němčině, přečti si ho sám. Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří. Že je v Čechách tuze dusno, horké výpary, mnoho smradu po té oktrojírce, holé nezdraví. Že on tedy schválně pro mne kočár sem poslal, abych se hned na státní outraty na cestu vydal. A žandárům že nařídil, ať mne hodně nutí, kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout jeho nabídnutí.

33 Tyrolské elegie Přijeli jsme do Brixenu beze vší turbací, krajská vláda dala Dederovi na mne kvitanci. Místo mne ten kus papíru vrátili do Čech, mne zde černý, dvojhlavatý orel drží v klepetech. Krajskou vládu, podkrajského, žandarmerii, ty mi dali za anděla strážce v té Siberii.

34  alegorická satirická skladba  námětem je stará irská pověst o králi Midásovi s oslíma ušima (přizpůsobená českému prostředí)  jinotaj, výsměch hlouposti a omezenosti absolutismu a jejich vládců = narážky na dobovou situaci  mírný, lehce ironický tón – uslí uši právě dobře ke koruně sluší…

35 Král Lávra Jenom jednu slabost ten král dobrý měl, že jest na holiče tuze zanevřel, dal se holit jenom jednou v roce, vlasy dlouhé na krku široce nosil jak roj včel. Horší ještě bylo, vždy na letnice, jak očistil holič královské líce, čekala jej podivná odplata, nic na stříbře, ale skrze kata, to šibenice!

36 V Irsku vládl dobrý král Lávra, lidé ho měli rádi. Jenže měl vadu - dával se holit jen jednou ročně a holiče dal pak oběsit. Holiči mezi sebou losovali, kdo krále oholí. Jednou padl los na Kukulína, kterého král ušetřil kvůli jeho chudé matce. Kukulín musel přísahat, že nikdy neprozradí, že viděl jeho dlouhé oslí uši. Kukulín se tak stal dvorním holičem, ale tajemství ho tak trápilo, že se roznemohl. Starý poustevník mu poradil, ať tajemství našeptá do staré vrby, že se mu uleví. Kukulín tak učinil a uzdravil se. Král pořádal bál a pozval na něj hudbu z Čech. Basista Červíček cestou ztratil kolíček od basy a z vrby si vyrobil náhradní. Když pak na bále zahrál, basa spustila lidským hlasem to, co do ní Kukulín našeptal: „ Král Lávra má oslí uši“. Tajemství bylo venku, lid byl zděšen, ale brzy si na oslí uši svého krále zvykl a Kukulín zůstal i nadále dvorním holičem.

37  nedokončená básnická satirická skladba o 10 zpěvech o ruském carovi a bohu  námět z 10.stol. z jedné části Nestorova letopisu – legenda o nástupu křesťanství v Rusku, kdy nechal car Vladimír vhodit do řeky sochu pohanského boha Peruna a přijal křesťanství ( v knize cár = zesměšnění)  kritika absolutismu a církve v 19.století, ironizuje moc státního aparátu, který může poroučet i bohu, symboly státního aparátu Rakouska - policie, vojenský soud, ministerská rada = výsměch spravedlnosti v absolutistickém státě

38  Boha Peruna líčí jako zlostného, ješitného a nervózního člověka, přidělil mu lidské vlastnosti, které s božskou vznešeností, klidem a dobrotou nejdou dohromady, navíc má ženu „ semetriku“  car Vladimír je vylíčen se všemi svými necnostmi, jaké panovník má absolutistický panovník

39 příběh slovanského boha hromu Peruna, který odmítl zahřmít na svátek cara Vladimíra, tak ho nechal car popravit car brzy poznal, jak chybil, Rusko ocitá v situaci bez boha, lidé se přestali bát, hřešili, neplatili daně, kněžím se vedlo hůř všichni žádají cara o nového boha je vypsán církevní konkurz, v němž se každá církev považuje za tu nejlepší – je lhostejné, jaký bude bůh, jen když udrží věřící v poslušnosti

40  jazyk : lidovost, čtivý, hovorový, místy vulgární jazyk, slova expresivní, zastaralá, cizí, novinářský slang, rusismy  prostá písňová veršová sloka, jednoduchý verš, rytmus lidové písně

41  car Vladimír poslal Perunovi vzkaz, aby mu Perun na jeho svátek zahřměl  Perun však odmítá a navíc vzkáže carovi ne příliš slušnou odpověď  cara to však nerozhází, na svůj svátek se dobře nají a potrestání neposlušného Boha odkládá

42 Vladimír cár na svůj svátek když seděl na trůnu, poslal drába s vyřízením k bohovi Perunu. „ Hřmi, Perune na můj svátek místo kanonády,škoda prachu, dost ho padne v bitvách u armády. Hřmi, Perune, na můj svátek místo kanonády, pak si přijdi se mnou vypít šálek čekolády. Pan dráb přišel k Perunovic, zatloukl na vrata, děvečky se hnedle zeptal, doma-li pantáta. „ Doma, doma, pane drábe, ve veliké chatě, sedí s jehlou na pekýlku, zašívá si katě.“ „Vzkazuje vás, pantatínku, cár náš pozdravivat, máte prej mu k tomu svátku drobet zabubnovat.

43 „Pro nic za nic robotovat- nevěděl bych věru, na tu jeho čekoládu, že mu na ni seru! Cár necár, svátek nesvátek, že mi všecko rovno. Ne a ne a nebudu hřmít. Co z toho mám? Hovno!“ Dráb stál celý zkoprnělý jako kapr v žitě: „ Pamatujte se, pantáto, Copak to mluvíte? Já jsem taky jen služebník, každý zná své meze, kdybych to vyřídil cáru, co se na vás sveze?“ Ale Perun, jak byl v ráži, sáhnul pod lavici, a vytáh na pana drába tu svou hromovnici. Dráb se dlouho nezdržoval, hledal honem díru, a hned běžel jak s keserem k cáru Vadimíru:

44 2. Zpěv - hospodářství  Perun si stěžuje na svůj hořký úděl boha  z jeho nářků může čtenář vyčíst hodně o životě poddaných  nakonec ho ještě žena zasype horou výčitek a nářků

45 …„Kdo jaktěživ bohem nebyl, Zkusil ještě málo, Není to tak lehký život, Jako by se zdálo. Ráno vstane, do snídaně musí rosou kropit, měsíčka zavřít do chlívka, potom slunci topit. Dříve čerty, noční duchy strčit do pytlíka a hvězdičky puť –ťu-ťu-ťu svolat do kurníka….. A když potom lidi vstanou, to je teprv správa! někdy nevím samým křikem, kde mi stojí hlava. Ten, kdo nikdy neměl v uchu vosy a brabence, neví, co je Perunova ranní audience. To je křiku a modlení, až mne uši brní, ten zpívá, ten šepce, vzdychá, ten zas žalmy frní.

46 A co všechno na mně chtějí, nelze vyjmenovat, zbláznil bych se, kdybych si to měl jen pamatovat. Ten chce zdraví, ta chce děti, ten nemá co jísti, ti zas, abych nedovolil ve fabrikách přísti…… Věru, Vašku, bohem býti, to žádný špás není, Brixen, ten je proti tomu ještě vyražení!.... Když si Širas tumbekia cpal do nargilie, tu mu začla Perunice držet litanie. „ Však jsem já dobře slyšela za dveřmi skrz škvíru, co jsi vzkázal po drábovi cáru Vladimíru…. Ach Perune, Perunečku, lituju tě tuze, zejtra na tě teprv čeká přežalostná chůze!...

47  kritika policie a vojenského soudu  juristé si moří hlavy a nemohou najít paragraf vhodný k potrestání Peruna  situaci řeší tedy soud vojenský, který ho odsoudí k trestu smrti Slyšte, lidi, pro výstrahu mé smutné zpívání, že se proti policajtům sám bůh neubrání. Už ho vedou svázaného, všechno ve mně hrká! dva ho táhnou za ramena, jeden vzadu strká….

48 Ráno přišla apelace k cáru celá bledá, že se proti Perunovi zákon najít nedá. Cár se na ně zle osopil, řek jim, že jsou osli, poslal hned pro vojenský soud do kasáren posly… Vojenský soud na civilní dívá se zvysoka, nesoudí podle zákonů, všechno jen od oka. Vojenský soud má žaludek zdravý jako štika: nevinného na komando stráví jak viníka. Vojenský soud z ničeho nic jako ňáký tvůrce nález právně potvrzený měl jako na šňůrce: Že dle vyšlé proklamace komandujícího a dle „ ostatních zákonů“ svodu hrdelního

49 pro urážku první třídy Jeho Veličenství, pro vzpouru, nemravné řeči, pro neposlušenství Perun bůh jest odsouzený k provazu dle práva, že však k utopení v Dněpru milost se mu dává, bude ale pro výstrahu neposlušné chase vlečen k řece po ulicích na koňském ocase. Právě jeden žurnalista seděl také v díře, protože se bohu rouhal a psal proti víře, soud jej odsoudil, použiv té příležitosti, k stejnému trestu s Perunem kvůli nestrannosti.

50  popisuje, co předcházelo Perunově smrti, seznamuje nás s jeho slovy, když byl vlečen na koňském ocase k řece  „ Dělají si nové bohy dle svého pohodlí.“ = Bůh slouží absolutismu jako nástroj k udržení kázně lidu  závěrečná sloka : „Kdo ctí cara a je Vávra, může něčím býti, kdo nechválí, bude věčně jenom vodu píti.“ = absolutismus nesnese odpor a je zadobře s každým, kdo ho podporuje

51  když Peruna utopili, „ běžela světská mašina jak na kolovrátku“ = šlechta pracovala hubou, sedláci rukama, lid ale přestával uctívat boha, církev ztratila zisky- „ kostelníci mřeli hladem, kněžům splasklo břicho“ Tak se z maličké příčiny stala velká mela: ruský národ neměl boha, církev ovdověla.

52  car dává audienci  všichni „sluhové boží“ si stěžují a vyžadují nového boha „ Veliký jest Vladimír cár! svatá vůle jeho, kdyžs nám zabil pána boha, opatř nám jiného! Nám je pánbůh jako pán bůh, jenom když je ňáký, abychom s ním udrželi v respektu sedláky.“

53  všichni ministři jsou stejného mínění – „ bez boha se sprostým lidem není k vydržení“, ale každý chce z té božské volby mít nějaký prospěch Večír ministři seděli v tajném kabinetě, tenkrát byl bůh proti zvyku první na tapetě. V hlavní věci byli všichni stejného mínění: bez boha se sprostým lidem není k vydržení.

54  cara dohání ženy k poslednímu možnému kroku, dává vypsat konkurs na boha v novinách  zpráva se rychle rozšíří a každá církev vysílá svého zástupce Svatý Otec jak vyskočil, ještě byl v košili, velel, by se jezovité do Rus hned strojili.

55 střídá zde český a latinský verš útočí ostře na církev, poukazuje na rozpor mezi tím, co církev dělá a tím, co říká Te Deum laudamus- v Kyjově je rámus, dies irae, dies illa- nastane tam naše víra. Te rogamus, audi nos- Ten Vladimír, to je kos!

56 do Kyjeva se sešli zástupci různých církví a každý chválí tu svou - zástupci církví římské, řecké, židovské, mohamedánské odkrývá jednotlivé podoby církve, která má jen jeden cíl - udržet lid v pokoře, báseň najednou končí, autor ji nedopsal „Není církev jako církev, cáre nejmilejší, římská církev mezi všemi nejcírkvovatější.“

57 http://k213.files.wordpress.com/2010/05/havlicek.jpg http://www.blesk.cz/galerie/celebrity-ceske celebrity/218551/?foto=2 http://www.radekhorak-pruvodce.cz http://skip.nkp.cz/Bulletin/Obr/405/borova.jpg http://www.antikvariat-praha.cz/images/Foto/beletrie/105030.jpg http://www.valentinska.cz/images/f04c5ac23b061bf118c1fa4fc34cd06e.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg/250px-Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg http://www.pozitivni-noviny.cz/test/gallery/Image/2007/12/borovsky/7-Basne-a-epigramy-1.jpg http://nd04.jxs.cz/073/656/249f5baa1c_74715854_o2.jpg http://www.bazarus.cz/images/photos/maxi/12313_k-h-borovsky-krest-sv-vladimira-1958.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kytara_Havlicka_Borovskeho-crop.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Havlicek_Kutna_Hora_-_detail.JPG http://nd04.jxs.cz/072/123/2f38a134b9_74534736_o2.jpg http://nd04.jxs.cz/163/226/77cbb95927_67959176_o2.jpg http://www.antikvariaty.cz/tmp/books/_copyright_2_192848.jpg http://vera-tydlitatova.eblog.cz/wp-content/uploads/eblog.cz/vera-tydlitatova/borova.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_domek.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pametni_deska_Karla_Havlicka_Borovskeho_v_rodne_obci.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Havlicek_Borovsky_statue_in_Prostejov.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Havlicek_Kutna_Hora.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Havlicek_Jedovnice.jpg Vlastní výpisky


Stáhnout ppt "Mgr. Kateřina Karbulová, 2012  „Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.“  „Smažme husitskou válku z naší historie, i."

Podobné prezentace


Reklamy Google