Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní pobyty v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 10. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní pobyty v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 10. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Studijní pobyty v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 10. dubna 2014

2 ERASMUS+ KA1: Learning Mobility  Erasmus+  nastupující program pro mobilitu a projektovou spolupráci v oblasti terciárního vzdělávání (mj.)  trvání programu 2014/15-2020/2021  slučuje dříve samostatné programy Erasmus, Leonardo, Youth in Action, Erasmus Mundus aj.  Zapojené země:  28 zemí EU  3 země ESVO (Švýcarsko do odvolání nikoliv  )  kandidátské země: Turecko, Makedonie

3 Hlavní změny oproti LLP/Erasmus  na studijní pobyt nyní možno vycestovat opakovaně  avšak: maximálně lze využít 12 měsíců za každý stupeň studia na jakoukoliv kombinaci SMS a SMP (retroaktivita i do období programu LLP!)  a: nominace jsou limitovány rozpočtem, mohou být preferovány prvovýjezdy  důraz programu na naplňování naplánovaného počtu mobilit  v případě finančních rezerv priorita pro náhradníky/dodatečné nominace před příp. prodlužováním pobytů  odlišné rozdělení grantů (viz dále)  odlišný způsob výpočtu délky pobytu (?)  nová dokumentace (?)

4 Kompetence pracovišť  Fakulta  uzavírání IIA  výběrové řízení  schvalování přihlášek, LA/TA, změn LA/TA  uznávání zahraničního studia  Oddělení zahraničních vztahů - Rektorát VUT  smluvní a finanční zajištění celého projektu  finanční smlouvy s účastníky, zadávání stipendií k vyplacení  průběžná a závěrečná vyúčtování  Obě složky  vedení dokumentové agendy účastníků  společné řešení příp. problémů, rozhodných pro účely stipendia  propagace programu, informační servis

5 Podmínky výjezdu na SMS  existence IIA mezi fakultou a příslušnou zahraniční školou  nominace ke studijnímu pobytu v transparentním výběrovém řízení  minimálně 2. ročník VŠ studia (v době realizace pobytu)  vyřízení dokumentace a sepsání finanční dohody  aktivní studium po celou dobu realizace studijního pobytu, resp. ode dne sepsání finanční dohody  délka pobytu 3-12 měsíců v době od 1.6.2014 do 30.9.2015  splnění nejméně 18 ECTS kreditů za semestr na zahraniční univerzitě (dle rozhodnutí rektora č. 25/2009)

6 Financování  student obdrží na dobu svého pobytu stipendium na podporu mobility v paušální výši dle cílové země a délky pobytu  cílové země rozděleny dle relativních nákladů do tří skupin (vyšší – střední – nižší náklady)  stipendium je pouze příspěvkem, s finanční spoluúčastí studenta se automaticky počítá  Rektorát VUT rovněž přiděluje (nenárokový) příspěvek z Mobilitního stipendijního fondu – dříve plošně 1000 Kč/měsíc všem, pravděpodobná realokace prostředků dle změn paušálních grantů ZEMĚGRANT EUR/měsíc AT, DK, FI, FR, CH, IE, IT, LI, NO, SE, UK500 BE, CY, DE, ES, GR, HR, IS, LU, NL, PT, SI, TR400 BG, EE, HU, LT, LV, MK, MT, PL, RO, SK300

7 Administrativní postup (1)  podání přihlášky (Application Form) zahraniční univerzitě  nutnost zjistit termín (web zahraniční univerzity, informace z fakulty, příp. Rektorátu  zajištění ubytování  student zajišťuje samostatně, ev. s pomocí zahraniční univerzity doporučujeme vyřizovat s dostatečným předstihem  ne všechny univerzity nabízí koleje!  vyplnění Learning Agreementu  dle studijního katalogu zahraniční univerzity si student sestaví studijní plán pro svou mobilitu – Learning Agreement  LA musí podpisem potvrdit student, domácí fakulta a zahraniční univerzita

8 Administrativní postup (2)  případná další administrativa na fakultě  ISP  vyzvednutí výpisu známek  zápis do dalšího ročníku (zvláště v případě výjezdů během léta)  sepsání finanční dohody  probíhá na Odd. zahraničních vztahů Rektorátu  předpoklady:  akceptační dopis od zahraniční univerzity  oboustranně potvrzený Learning Agreement  výpis známek z dosavadního studia na VUT  zadaný bankovní účet v informačním systému  vyřízený zápis na ročník 2014-2015 (zvláště v období letních výjezdů)  ODJEZD!

9 Administrativní postup (3)  změny LA (Changes to Learning Agreement)  LA je možno změnit, resp. je povinnost písemně vyřídit všechny změny ve studijním plánu, jakmile nastanou  do 30 dnů od začátku pobytu  ChtoLA musí opět být písemně potvrzen oběma univerzitami a dodán na Rektorát  v případě, že LA zůstává beze změn, nahlásit e-mailem Rektorátu  v případě celoročních pobytů lze LA i ChtoLA vyplňovat buďto souhrnně na celý rok nebo na každý semestr zvlášť (prosíme viditelně označit)

10 Administrativní postup (4)  postup po návratu  odevzdat Rektorátu ORIGINÁL potvrzení o délce pobytu od-do (Confirmation of Erasmus Study Period) do 14 dní po skončení pobytu + kopii fakultě, je-li vyžadována  odevzdat KOPII výpisu známek (Transcript of Records) do 6 týdnů od skončení pobytu + kopii fakultě; výpis známek musí korespondovat s LA a jeho případnými změnami  vyplnit závěrečnou zprávu skrze online aplikaci (v poslední den pobytu přijde na zadaný e-mail studenta odkaz a přístupové údaje)  požádat na fakultě o uznání předmětů ze zahraničí (fakulta poté pro Rektorát vystaví doklad o uznání – Proof of Recognition)

11 Prodloužení, zkrácení, zrušení pobytu  prodloužení pobytu  studijní pobyt je potenciálně možné prodloužit v závislosti na možnostech rozpočtu  prioritní je naplnění počtu mobilit (prodloužení druhořadé vůči náhradníkům za případné zrušené pobyty)  podává se oboustranně potvrzená žádost o prodloužení (Application for Extension) + krátký motivační dopis  zkrácení pobytu  studijní pobyt je možné zkrátit do minima 3 měsíců při splnění ostatních podmínek (splnění minimálního počtu kreditů apod.)  zrušení pobytu  nominace je závazná, zrušení pobytu pouze z vážných důvodů (zdravotních, rodinných apod.)  student musí zrušení pobytu ohlásit fakultě i Rektorátu!

12 Informační zdroje  www stránky Odd. zahraničních vztahů k programu Erasmus http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici  www stránky DZS k programu Erasmus+ http://www.naerasmusplus.cz/  www stránky Evropské komise k programu a Erasmus+ Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  databáze závěrečných zpráv studentů do roku 2012/2013 http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

13 Děkujeme za pozornost Dotazy, diskuze … Bc. Tomáš Lády institucionální koordinátor, mobilita studentů tel: +420 541 145 145, e-mail: lady@ro.vutbr.czlady@ro.vutbr.cz Bc. Hana Philippi referentka programu, mobilita studentů tel: +420 541 145 117, e-mail: philippi@ro.vutbr.czphilippi@ro.vutbr.cz Rektorát VUT v Brně Oddělení zahraničních vztahů Antonínská 548/1, Brno 601 90 (kanceláře 1.34 a 1.35, 1. NP vpravo)


Stáhnout ppt "Studijní pobyty v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 10. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google