Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální etika 1 (PS) PhDr. Roman Míčka, Th.D. Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:PhDr. Roman Míčka, Th.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální etika 1 (PS) PhDr. Roman Míčka, Th.D. Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:PhDr. Roman Míčka, Th.D."— Transkript prezentace:

1 Sociální etika 1 (PS) PhDr. Roman Míčka, Th.D. www.romanmicka.net Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:PhDr. Roman Míčka, Th.D. www.romanmicka.net www.romanmicka.net Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ

2 Zkouška

3 Zkouška Obecné: Co to je sociální etika a jak se odlišuje od individuální etiky ? Jaké jsou základní otázky, problémy, tradiční témata sociální etiky ? Jak lze definovat politiku, ekonomiku, kulturu ? Jaké politické ideologie a jakým způsobem formují svět politiky, ekonomiky a kultury? Jaká je spojitost a jaké rozdíly mezi sociální etikou a sociálním učením církve ? Co je to sociální učení církve, jak vzniklo, jaký má charakter, jak jej lze definovat ? Co je to křesťanské sociální myšlení a v jakém je vztahu k SUC ? Jaký je základ a dějinný vývoj úvah o politice a ekonomice ze strany církve ? Jaké jsou prameny SUC a jak se vyvíjelo SUC v dějinách ? Jaký je dějinný kontext jednotlivých konkrétních sociálních encyklik ? Jaké jsou hlavní principy SUC, jak je lze definovat a odkud pocházejí ? Co je podstatou personálního principu, principu solidarity a principu subsidiarity ? Co je to pastorální konstituce Gaudium et spes a jakým způsobem reaguje na politické a ekonomické otázky ? Co je to Kompendium sociální nauky církve (2004), jaký má obsah, charakter ? Co je to list Pokoj a dobro (2000), jaký má obsah, charakter ?

4 Zkouška Politika: Co je to politika, jaké jsou její dějinné kontexty ? Co je to demokracie, jak se v dějinách vyvíjela ? Jaké jsou podstatné náležitosti demokratického právního státu ? S jakými problémy a otazníky se systém demokracie potýká ? Jak se k politice, demokracii a lidským právům staví SUC ? Jaká je tradiční historická nauka o spravedlivé válce, jak lze dnes hodnotit tuto otázku ? Jak se proměňuje charakter války, co je příčinami válek, jaký je současný stav ? Jakým způsobem a v jakých dokumentech hodnotí problém míru a války SUC ? Jakým způsobem a v jakých dokumentech hodnotí problém terorismu SUC ?

5 Zkouška Ekonomika: Co je to ekonomika, jak se v dějinách vyvíjela ? Jaký je vztah ekonomiky a etiky ? Co je to kapitalismus a jaký má charakter, ideový základ a jak se v dějinách vyvíjel ? Jak se SUC staví k otázce soukromého vlastnictví ? Co je to lidská práce, jak se k otázce lidské práce staví SUC ? Jak se k ekonomice kapitalismu staví SUC ? Jak se k problému lidské práce staví dokumenty SUC ? Jaká je ekonomická vize historického socialismu a jak se k socialismu staví SUC ? Jak a proč je socialismus v sociálních encyklikách kritizován ? Co je to sociálně tržní hospodářství, jaký má charakter a jak se má k SUC ? Co je to sociální stát, stát blahobytu a jak je z pozice SUC hodnocen ? Co je to globalizace a jak se projevuje v politické a ekonomické oblasti ? Jaké jsou obvykle vypočítávané klady a zápory globalizace a jak je lze hodnotit ? čem a jakým způsobem pojednává encyklika Caritas in veritate ? Jak encyklika Caritas in veritate chápe lidský rozvoj ? Jakým způsobem encyklika Caritas in veritate reaguje na aktuální problémy současnosti (globalizace, chudoba, ekologie, finanční a ekonomická krize, terorismus) ?

6 „Bezkonkurečně nejvíc hutný předmět na TF“

7 Politika: je o redistribuci moci a zdrojů pro život, jde o „kolektivním organizování sociální existence“ někdo říká, že politika je boj o „legitimní význam termínů a pojmů“ (co je moc, svoboda, demokracie, spravedlnost, sociální stát apod.) Ekonomie: zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených (vzácných) zdrojů. Kultura: Dle anglického antropologa Edwarda Burnetta Tylora, který přišel s prvním vymezením antropologické definice kultury: „Kultura nebo civilizace …. je komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen společnosti“.

8 Politologie Ekonomie Sociologie Etika Teologie

9 http://www.worldometers.info/cz

10 Lidská svoboda

11


Stáhnout ppt "Sociální etika 1 (PS) PhDr. Roman Míčka, Th.D. Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:PhDr. Roman Míčka, Th.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google