Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE Technologie tvorby a provádění prezentací Ivana Nekvapilová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE Technologie tvorby a provádění prezentací Ivana Nekvapilová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE Technologie tvorby a provádění prezentací Ivana Nekvapilová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

2 Umíme být při veřejném vystoupení přesvědčiví? Jak úspěšně prezentovat. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D. Katedra řízení lidských zdrojů Fakulta ekonomiky obrany státu Univerzita obrany ivana.nekvapilova@unob.cz

3 Struktura: 1. Co je to prezentace? 2. Jak připravit účinnou prezentaci? 3. Jak prezentovat odborné téma? 4. Jakých chyb se vyvarovat? Cíl: Upozornit na některé faktory významně ovlivňující úspěch prezentace.

4 Co je to prezentace? „Osobní přednesení uspořádaného sledu myšlenek podporovaného vizuálními pomůckami přehlednému, zvládnutelnému publiku.“ (HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing. 2005, s. 17) Z čeho se skládá? prezentace osoby prezentace problému (věcná stránka ) cílové skupiny vizualizace způsobu ovládání zvolených technických pomůcek

5 Co je to prezentace? Obsahová stránka Vztahová stránka Druhá určuje první! pravdivost srozumitelnost důvěra v osobu důvěra v organizaci RozumováCitová Komunikační situace

6 Co je to prezentace? _________________________________________________________ V přímé komunikaci si účastníci sdělují? Komunikace je vzájemným sdílením. obsah informace metakomunikační klíče své sebepojetí vztah k druhému vztah ke sdělovanému pravidla

7 Co je to prezentace? _________________________________________________________ Zdroj informace Příjemce informace Mít komunikaci po celou dobu pod kontrolou. Vytvářet příjemnou atmosféru. cíle sdělení prostředky kódování a přenosu informace zájem o sdělované schopnost dekódovat informaci a porozumět jí

8 Jak připravit účinnou prezentaci? Rozmyslet si: Kdo? Kdo je kompetentní? Kdo rozumí problému a umí prezentovat? Komu? Kdo jsou posluchači? (znalosti, zkušenosti, potřeby, cíle, homogenní či heterogenní skupina, velikost skupiny) Co? (problém, výsledky práce, produkt, pracoviště) Za jakým účelem? (informovat, přesvědčit, motivovat, učit, školit) Pomocí jakých médií? (přímý kontakt, Internet, videokonference) S jakým vynaloženým úsilím? (kolik času, kolik lidí bude připravovat) S jakými náklady? (na vybavení, práci, prostory)

9 Jak připravit účinnou prezentaci? Uskutečnit cestu od prezentační ideje k přesvědčení posluchače umožňují tyto kroky: strategický plán 1 - analyzovat cílovou skupinu: Co koho zajímá, čeho a u koho chci docílit? strategický plán 2 - jak bude sestavena prezentace: informační bloky, jejich sled, argumenty, otázky, příklady, historky vizuální plán - jaké snímky, barevnost, obrázky, schémata, tabulky obrazové ztvárnění - konkrétní realizace grafických představ

10 Jak připravit účinnou prezentaci? správná aplikace médií a techniky - flipchart, datový projektor optimalizace projevů osobnosti - jak působit jistě a přesvědčivě jako člověk interakční strategie - příprava na možné otázky, námitky, oponování, vyrušování

11 Jak připravit účinnou prezentaci? Kolik času potřebujeme? Na jednu minutu přednášky připadá 30 minut času na její přípravu. Čím má být prezentace kratší, tím důležitější je každé slovo a každý použitý symbol. Čas na přípravu se prodlužuje.

12 Jak připravit účinnou prezentaci? Čas na přípravu lze ušetřit delegováním : - při analýze cílové skupiny - při sběru materiálu a jeho zpracování - při produkci vizuálních pomocných prostředků - ve fázi zpracování úvodní a závěrečné části prezentace Delegování není možné: - v rovině strategického rozhodování - při vlastní přípravě na vystoupení - při vypracování interakční strategie

13 Jak připravit účinnou prezentaci? Analýza cílové homogenní skupiny metodikou „FOCUS FINDER“ (výběr reprezentanta )

14 Jak připravit účinnou prezentaci? Analýza malých skupin s rozdílnou zájmovou situací TARGET

15 Jak připravit účinnou prezentaci ? Jaké cíle si pro prezentaci stanovit? Oficiální - co nejpřesněji formulované, realistické: příklad - přesvědčit partnera o oprávněnosti reklamace - obrátit pozornost posluchačů na slabá místa v prezentaci, ale nefrustrovat Osobní - jakým dojmem chci působit: jako kompetentní člověk, jako skutečně věrohodný přednášející, být pozván jako přednášející. K čemu jsou cíle potřebné? - upoutání zájmu posluchačů - vedení prezentace - stanovení vhodných prostředků

16 Jak připravit účinnou prezentaci? Jak strukturovat informace pro přesvědčovací cíle? - předložit pro nějaký významný problém použitelné řešení - hned od začátku nevyrukovat se svým názorem - každá přesvědčovací prezentace musí vyústit do akčního návrhu - situaci a problém popsat jednou výstižnou větou - co nastane, když se nebude daná situace řešit - navrhnuté řešení prezentovat jako jakousi značku př. koncepce, systém řízení… - co přináší tento návrh vám/nám (vyplatí se investovat...)

17 Jak připravit účinnou prezentaci? Jak strukturovat informace pro informační cíle? význam a zdůvodnění tématu tři informační bloky - uspořádání a postup výzkumu, hlavní výsledky, interpretace shrnutí a stručný závěr

18 Jak přednést prezentaci? To nejdůležitější shrnout do prvních 3- 5 minut. Orientace na argumenty Orientace na informace Úvodní výrazný titulek 30 Téma 5 Situace 50 Význam a zdůvodnění 25 Negativní důsledky 20 Obsah – maximálně 3 infobloky, např. Zaměření 10 Infoblok 1 60 Návrh 90 Infoblok 2 120 Pozitivní výsledky 50 Infoblok 3 50 Nejbližší kroky 20 Shrnutí 20 Řešení 30 Výhled 10 Celkem vteřin 300

19 Jak přednést prezentaci? __________________________________________________________ Co posluchačům na přednášejícím nejvíce vadí? neexistující zrakový kontakt těkající pohled nervózní přecházení strnulé postávání na jednom místě příliš rychlý, monotónní výklad předčítání připravených poznámek cinkání drobnými v kapse hra s ukazovátkem, či tužkou popotahování se za části oděvu nezájem přednášejícího

20 Jak přednést prezentaci? __________________________________________________________ Jaké mimoslovní prostředky máme k dispozici? postoj mimiku a pohled gesta vzdálenost od příjemce rychlost a dynamiku řeči barvu hlasu sebe - svůj vzhled svoji přípravu

21 Jak přednést prezentaci? __________________________________________________________ Čeho si posluchači cení? prezentace orientované na jejich potřeby jednoduchých, srozumitelných informací nových zajímavých skutečností a myšlenek podložených faktů vysvětlení odborných výrazů stručných precizních informací přehledně strukturovaných informací průběžných shrnutí jasně zdůvodněných rozhodnutí poctivých soudů a ocenění DIALOGU s každým partnerem

22 Jak přednést prezentaci? __________________________________________________________ Na co je třeba si dávat pozor při používání slovních kódů? výběr vhodných pojmů správnou stavbu druhů vět a úsudků logickou strukturu informace vysvětlení neznámých výrazů pravdivost informací intonaci výslovnost odlehčení sdělení

23 Jak připravit a provést efektivní prezentaci? Shrnutí. ________________________________________________________ Začněte s cílem. Shromažďujte myšlenky. Proveďte průzkum. Utřiďte si myšlenky. Držte se jednoduchosti. Používejte vizuální pomůcky. Vyzkoušejte si vše předem. Překonejte svůj strach, je to možné. Mluvte k publiku. Navažte kontakt s publikem. Přednášejte tak, jak obvykle mluvíte. Nebojte se otázek, na které neznáte odpovědi.

24 PREZENTACE JE PŘÍLEŽITOSTÍ PŘEDVÉST SVÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI VLIVNÝM OSOBÁM. VĚNUJETE-LI ČAS JEJÍ PŘÍPRAVĚ, BUDE VÝBORNÁ A VAŠE PRESTIŽ STOUPNE.

25 Použité zdroje HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2005. LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: EAST PUBLISHING s.r.o., 1989 NEKVAPILOVÁ, I. Podstata sociální komunikace. Vyškov: VVŠ PV ve Vyškově, 2003 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE Technologie tvorby a provádění prezentací Ivana Nekvapilová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google