Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žákovský projekt Téma: Rybnikářství Název projektu: Inovace pro konkurenceschopnost Vodňanska Reg. č. : CZ.1.07/1.1.14/02.0072.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žákovský projekt Téma: Rybnikářství Název projektu: Inovace pro konkurenceschopnost Vodňanska Reg. č. : CZ.1.07/1.1.14/02.0072."— Transkript prezentace:

1 Žákovský projekt Téma: Rybnikářství Název projektu: Inovace pro konkurenceschopnost Vodňanska Reg. č. : CZ.1.07/1.1.14/02.0072

2 Přednáška se konala v budově výzkumného ústavu v ulici Nad Velkou podvinicí a praktické části se poté konaly v okolí budovy. Přednášek se účastnili 3 členové naší skupiny.

3 Dějiny českého rybníkářství [1] V Čechách má toto řemeslo mnohaletou tradici (od 9. Století) Ryba nebyla v dávných dobách považována za maso-> mohla být jedena i v postních dnech- > značná oblíbenost Ve 13. Století byly rybníky součástí feudálních panství (rybníky Vyšebrodského kláštera, rybníky na Netolicku ) Rozvoj rybníkářství zejména za krále Karla IV. [2] (hojnost ryb, využití půdy, udržení přebytečné vody) 15. Století Rožmberkové a Pernštejnové zakládají rybniční soustavy ( rybník trdelní, na výtah a na výrost)

4 Prvním významným stavitelem rybníků byl Štěpánek Netolický [3] (pracoval pro Petra z Rožmberka)- vybudoval Zlatou stoku ( tepna Třeboňského rybníkářství) Dalším významných rybníkář byl Mikoláš z Malešova (vyučen u Pernštejnů) Dále Jakub Krčín z Jelčan [4] ( od roku 1561 ve službách Rožmberků), schopný člověk, jmenován regentem všech rožmberských panství, založil rybník Svět, mnoho dalších rybníků navrhl nebo rekonstruoval. Vytvořil velký rybník Rožmberk [5], dílo, na které byl nejvíce pyšný Když Evropu zasáhla 30ti letá válka, začalo rybníkářství upadat -> rušení rybníků Až v druhé polovině 19. Století opět rozvoj -> Václav Horák a Josef Šusta Ve 20. Století rybníkářství vzkvétá (kromě úpadků během I. a II. Světové války)

5 Rybniční život [1] Rybník jako mělká vodní nádrž slouží zejména k chovu ryb, základním prvkem je hráz Rozlišujeme rybníky nebeské, průtočné a rybníky napájené z odtokové stoky Rybník je domov pro mnoho organismů Hlavním prvkem jsou bakterie a fytoplankton (zelené řasy – bičíkovec Krásnoočko). Nejdůležitější součást potravy ryb tvoří zooplankton (Perloočka, Buchanka, Vířníci a Nálevníci) Dále zde nalezneme nespočet drobných živočichů, jako jsou Znakoplavky, Potápníci, Klešťanky a Jehlanky Rybniční život

6 Na hladině je důležitou součástí porost, který poskytuje úkryt, nebo podložku pro tření, zároveň však brání přístupu světla a omezuje tak fotosyntézu (Šípatka, Žabník jitrocelový, Plavín leknínový a Kotvice). Vytírání kaprů -> lepivé jikry se zachytí na listech (inkubace cca 3 dny). Dnes pochází většina populace z umělých líhní -> váčkový plůdek -> po měsíci má plůdek tvar dospělého kapra Dále zde můžeme nalézt Mníka jednovousého, Štiku, Pstruha, Karase, Amura Bílého, Plotice, Cejna Velkého, Candáta a Okouny) tyto ryby se liší jak tvarem, velikostí, tak postavením úst Mezi nepřátele větších ryb patří Volavka, Kormorán Velký a na vrcholu potravního řetězce zde stojí Vydra říční

7 Rybníkářské řemeslo [1] O ryby se musí rybáři starat celý rok a proto je nutných několik níže zmíněných operací Nejkritičtějším obdobím je přezimování (Komorování), kapři jsou v tomto období v jakémsi zimním spánku. Pokud hladina zamrzne je nutno vyřezat prohlubně pro přísun kyslíku. Ryby jsou chovány ve velkých koncentracích -> nutná péče (vápnění) Na jaře se ryby probouzejí a hledají potravu -> jarní výlovy-> celkem náročné (se zesláblými rybami se musí jednat opatrně). Roztřízené ryby jsou následné rozvezeny do příslušných nádrží. Umělý výtěr – nejprve jsou odebrány jikry, které jsou následné oplodněny spermatem mlíčáků, následně jsou jikry proplachovány odlepkovacím roztokem a umístěny do líhňových přístrojů -> vznik plůdku, který je vyživován ze žloutkového váčku -> následně převezeny do určených nádrží.

8 Zde se ryby přikrmují a nechávají vyrůst. Provádíme také letní odlovy (ryby jsou v teplé vodě aktivnější) -> následuje lékařská kontrola a stanovení množství kyslíku. Také je důležité sledovat a zmírňovat množství okolního porostu, aby nedocházelo k zmenšování vodní plochy. Vrcholem jsou podzimní výlovy [6] (čas odměn)

9 Rybníkářství na vodňansku [1] První zmínka o rybolovu na vodňansku byla 1. ledna 1336, kdy Jan Lucemburský [7] povolil lidem na vodňansku lovení ryb První rybníky Vodňany vlastnili v roce 1444, kdy od Ezechiele Příbrama odkoupily statek s rybníky V roce 1525 byl založen Dřemlinský rybník se svolením posledního českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského Roku 1643 mělo město ve vlastnictví již 17 rybníku, z toho 6 rybníku nebylo nasazeno rybami. Na 17 rybníku měly Vodňany pouze jednu loďku.

10 Rybníkářství na vodňansku hospodářsky upadlo až do 19. století, kdy začalo opět nabírat hospodářský význam V dnešní době se o rybníky stará Městské hospodářství Vodňany spol. s. r. o, FROV JU v ČB a ČRS MO Vodňany

11 Co se skrýví pod hladinou [1] Pod hladinou rybníků se skrývá spoustu živočichů. Od nejmenšího a na potravinovém řetězci nejníže postaveného planktonu [8], až do velkých a nebezpečných predátoru, jako je například štika [9] Co žije na vodní hladině [1] - Potápka roháč [10] – patří mězi rybožravé predátory - Kotvice plovoucí [11] - dnes ohrožená rostlina, vodňansko je jednou z mála lokalit, kde se vyskytuje

12 Praktická část Po přednáškách jsme začali u rybníka praktickou část. Naše téma bylo sportovní rybaření. Nejdříve nám bylo ukázáno jak nandat návnadu, nahodit prut a sundat rybu z háčku a poté jsme zkoušeli chytat ryby. Protože jsme to ale většina dělali poprvé tak jsme neměli moc velké úspěchy, ale nějaké úlovky se přece jen našli. Poté jsme si všechny úlovky prohlédly a bylo nám vysvětleno, kde se dané ryby nachází a kde je lze chytit. Nakonec nám jsme byli obeznámeni jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými rybami.

13 Pracovní list je přiložen k této prezentaci v podobě souboru PDF

14 Myslíme si, že přednáška byla velice pěkná a popisována srozumitelnou formou. A poté si ti šikovnější či šťastnější praktickou část hodně užili

15 [2][2][3][3][4][4] [5][5]

16 [6][6][7][7][8][8] [10] [11] [9][9]

17 Zdroje [1] prezentace použitá při přednášce, v rámci projektu: Inovace pro konkurenceschopnost Vodňanska, autor prezentace David Gela, název prezentace: Rybníkářství a chov ryb na vodňansku [2] Wikipedie otevřená encyklopedie. [online]., last version 11 th of March 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na World Wide Web : < http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.#mediaviewer/Soubor:Charles_IV- John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg˃ [3] radio.cz. [online], [cit. 2014-4-21]. Dostupné na World Wide Web: ˂ http://www.radio.cz/cz/rubrika/special/co-by-kdyby-aneb-projekty-ktere-se-nikdy-neuskutecnily ˃ [4] pozitivni-noviny.cz. [online]. [cit. 2014-4-21]. Dostupné na World Wide Web ˂ http://www.pozitivni- noviny.cz/cz/clanek-2010080027 ˃ [5] Wikipedie otevřená encyklopedie. [online]., last version 5 th of March 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na World Wide Web : [6] itras.cz [online]. [cit. 2014-4-22]. Dostupné na World Wide Web [7] Wikipedie otevřená encyklopedie. [online]., last version 3 rd of April 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na World Wide Web :

18 [8] Wikipedie otevřená encyklopedie. [online]., last version 26 th of March 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na World Wide Web : [9] Wikipedie otevřená encyklopedie. [online]., last version 28 th of March 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na World Wide Web : http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tika_obecn%C3%A1#mediaviewer/Soubor:Esox_lucius_Prague_Vltava_ 1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tika_obecn%C3%A1#mediaviewer/Soubor:Esox_lucius_Prague_Vltava_ 1.jpg [10] Wikipedie otevřená encyklopedie. [online]., last version 2 nd of February 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na World Wide Web : [11] Wikipedie otevřená encyklopedie. [online]., last version 17 th of February 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na World Wide Web : http://cs.wikipedia.org/wiki/Kotvice_plovouc%C3%AD#mediaviewer/Soubor:Garden_lilypads.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Kotvice_plovouc%C3%AD#mediaviewer/Soubor:Garden_lilypads.jpg [12] URBÁNEK, Martin. ČESKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ. In: Youtube [online]. 11.02.2014 [cit. 2014-04-25]. Dostupné z : https://www.youtube.com/watch?v=kqSOIboQOyM


Stáhnout ppt "Žákovský projekt Téma: Rybnikářství Název projektu: Inovace pro konkurenceschopnost Vodňanska Reg. č. : CZ.1.07/1.1.14/02.0072."

Podobné prezentace


Reklamy Google