Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plány vzdělávání a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 19. 4. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plány vzdělávání a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 19. 4. 2016."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plány vzdělávání a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 19. 4. 2016

2  MAS (místní akční skupina) je partnerství samospráv (obcí a měst a jejich svazků), podnikatelů, občanů a neziskových organizací, které se společně podílejí na rozvoji území, které spadá do působnosti této MAS (to je dáno vymezením zapojených obcí a měst).  MAS vznikaly v minulých desetiletích v západní Evropě, u nás od roku 2002, v současnosti je jich v ČR kolem 180 a většina z nich je členem Národní sítě MAS České republiky.  Jednou z MAS působících ve Středočeském kraji jsou Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Co je MAS

3  MAS nesmí zahrnovat města nad 25 000 obyvatel, v území MAS musí žít 10 – 100 tisíc obyvatel.  Právní formou mohou být MAS obecně prospěšnou společností, zapsaným spolkem, zapsaným ústavem anebo zájmovým sdružením právnických osob.  MAS musí splňovat standardy vnitřní organizace a činnosti („standardizace MAS“).  MAS jsou apolitickým společenstvím, nezávislým na politickém rozhodování.  MAS pracují metodou LEADER. Podmínky vzniku a činnosti MAS

4  LEADER je zkratka z francouzštiny, volně přeloženo je to společenství těch, kteří se podílejí na rozvoji venkova.  Hlavními zásadami LEADER je partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni (MAS), společné naplňování strategie daného území a princip „zdola nahoru“ při plnění strategie.  Organizace pracující metodou LEADER by měly propojovat subjekty z různých odvětví ekonomiky, uplatňovat inovace, rozvíjet spolupráci a vytvářet sítě místních partnerství. Metoda LEADER

5  Označuje se obvykle zkratkou SCLLD (překlad – strategie komunitně vedeného místního rozvoje) a je základním dokumentem pro činnost MAS.  Strategie vychází z analýzy daného území a formuluje cíle, kterých by mělo být dosaženo.  Časově je vymezena finančními obdobími Evropské unie, protože jedním ze zdrojů pro její naplňování jsou dotační prostředky z fondů EU. Současná strategie je určena pro období 2014-2020, její realizace je odsouvána tak, jak je zpožděno zahájení evropských dotací u nás. Společná strategie

6  Založení 11. 3. 2004, právní forma z.s.p.o.  2011 – změna právní formy na o.p.s.  V letech 2004-2006 „amatérské“ období, podílela se na některých předběžných programech (LEADER ČR aj.)  V období 2007-2013 jedna ze 112 MAS podpořených v rámci opatření IV.1.1. PRV / LEADER  V období 2014-20 území 89 obcí, zahrnuje celé území ORP Slaný, část území ORP Kladno, Černošice, Kralupy nad Vltavou, cca 566 km 2, asi 87 000 obyvatel  49 partnerů (17 obcí a svazků obcí, 17 neziskovek, 8 podnikatelů a OSVČ, 5 fyzických osob, 1 MŠ, 1 církev)  Sídlo ve Slaném, Wilsonova 599 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

7

8  Realizace SCLLD s výrazným přispěním prostředků z některých dotačních programů Evropské unie  Vzdělávací a informační činnost (semináře, školení, Přemyslovské listy, webové stránky s informacemi o dotacích, tematické publikace)  Kulturní akce (festival Přemyslovská divadelní orba, podíl na výstavách aj.)  Podpora neziskových organizací (každoroční grant Malý přemyslovský měšec z vlastních prostředků o.p.s.)  Pomoc obcím (strategické plány, výběrová řízení, pomoc při zpracování dotací) Činnost „Přemyslovců“

9  Realizace strategického plánu LEADER s názvem Obnova země knížat a králů  Celkem bylo vyhlášeno 12 výzev v letech 2008-2014  Žadateli bylo podáno 388 projektů (nejvíce ze všech MAS v České republice)  Realizováno 198 projektů (rovněž nejvíc v ČR)  Na projekty bylo vyčerpáno cca 68 mil. Kč  Administrativa cca 12 mil. Kč LEADER 2007-2013

10  Byla schválena pod názvem Obnova země knížat a králů 2 a podána žádost o její realizaci (listopad 2015)  Prostředky pro realizaci budou čerpány z Integrovaného regionálního OP (114 mil. Kč), Programu rozvoje venkova (39 mil. Kč) a OP Zaměstnanost (13 mil. Kč)  Jedním z jejích strategických cílů je také podpora školství, do oblasti rozvoje základních a mateřských škol by mělo být určeno přes 50 mil. korun z IROPu Strategie CLLD 2014-2020

11  Přemyslovské střední Čechy o.p.s. se podílejí také na tvorbě místních akčních plánů (MAP) pro základní školství a předškolní vzdělávání a na „animaci“, tedy přípravě šablon pro ZŠ a MŠ  Na tyto činnosti jsou vyčleněny prostředky mimo peněz na realizaci SCLLD  Přemyslovské střední Čechy koordinují tvorbu MAP pro ORP Slaný a podílejí se na vytváření MAP pro ORP Kladno a ORP Černošice Přemyslovci a MAP

12  Sídlo a kancelář společnosti: Slaný, Wilsonova 599, 1. patro,  Zpravidla 8-16 hodin  Webové stránky www.premyslovci.czwww.premyslovci.cz  Mail: info@premyslovci.cz  Ředitelka společnosti : Jaroslava Saifrtová, mobil 606 605 202 Kontakty

13 Děkuji Vám za pozornost Jaroslava Saifrtová Přemyslovci a MAP


Stáhnout ppt "Místní akční plány vzdělávání a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Pracovní skupina MAP ORP Kladno 19. 4. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google