Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RAKOUSKO NÁŠ JIŽNÍ SOUSED ZNAK VÍDEŇ Linec (2. díl)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RAKOUSKO NÁŠ JIŽNÍ SOUSED ZNAK VÍDEŇ Linec (2. díl)"— Transkript prezentace:

1

2 RAKOUSKO NÁŠ JIŽNÍ SOUSED ZNAK VÍDEŇ Linec (2. díl)

3 ŘEKY DUNAJ - protéká Rakouskem od západu k východu - využívá se pro říční dopravu - je jím odvodňována největší část Rakouska (do Černého moře) RÝN - ústí do Severního moře LAINSITZ (později čes. řeka Lužnice) - jediná rakouská řeka, která se v Česku vlévá do Vltavy (vody končí v Severním moři) VODSTVO DUNAJ LUŽNICE

4 JEZERA 1)NEZIDERSKÉ jezero - největší rakouské jezero 2)BODAMSKÉ jezero - k Rakousku náleží jeho malá část (leží na hranicích s Německem)

5 V Rakousku se pěstují : obiloviny ovoce, zelenina vinná réva Zemědělským plodinám se daří především ve východní části země. V podhorských oblastech se nacházejí rozsáhlé pastviny. ZEMĚDĚLSTVÍ

6 DŘEVOZPRACUJÍCÍ - 1/3 území zalesněna TĚŽBA SOLI - Salzburk (Solná komora) -vodní elektrárny -mnoho tunelů (silničních i železničních) - slouží ke spojení S a J země Většina surovin se dováží. PRŮMYSL TĚŽBA SOLI vodní elektrárna na řece Enns

7 - nejstarší prameny, které dokládají ZNÁMÁ HISTORICKÁ NALEZIŠTĚ: Dolní Rakousy - Willendorfská Venuše Katastrofou pro Rakousko-Uhersko byla 1. světová válka. -r. 1918 - rozpad Rakouska-Uherska -jako součást TŘETÍ ŘÍŠE se Rakousko zúčastnilo 2. světové války HISTORIE přítomnost obyvatelstva na území Rakouska sahají až do doby NEANDRTÁLCŮ

8 Wolfgang Amadeus Mozart -významný hudební skladatel -narodil se v Salzburku -svoji 1. operu složil v 11 letech -zemřel v bídě - pochován je ve Vídni -díla: Figarova svatba (opera) Don Giovanni (opera) Johann Strauss -hudební skladatel -zpopularizoval VALČÍK VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

9 Alpy Vídeň Innsbruck TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI Zámek Schonbrunn „ „ Salzburk

10 Použité zdroje http://images.google.com/imgres?q=dunaj&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=gFBYfhhNWxOacM:&imgrefurl=http://www.janonderkav odstvo.wz.cz/dvacatasesta.htm&docid=M84TLOkvP333sM&imgurl=http://www.janonderkavodstvo.wz.cz/obrazky/evropskereky/dunaj.jpg&w=738&h=553 &ei=ki6pT8GnKZOHswbxwY2cBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=261&vpy=73&dur=127&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=138&sig=109203467014678765387& page=1&tbnh=109&tbnw=147&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:111 http://images.google.com/imgres?q=lu%C5%BEnice+rakousko&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=Sgz5QpJ9cYpRuM:&imgrefurl=http:// regiony.ic.cz/index.php%3Fclanek%3Dvodstvo%26dir%3Djih%26menu%3Djih&docid=51PaUG5rj8LdqM&imgurl=http://regiony.ic.cz/clanky/jih/luznice_v.jp g&w=800&h=600&ei=0y- pT4zmM8nX8QPS1rn3BA&zoom=1&iact=hc&vpx=354&vpy=277&dur=108&hovh=194&hovw=259&tx=161&ty=91&sig=109203467014678765387&page=1 &tbnh=125&tbnw=167&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:0,i:88 http://images.google.com/imgres?q=rakousko&hl=cs&biw=1366&bih=591&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ZnxxthMlyvDPHM:&imgrefurl=http://www.laszak.cz/ mapa/rakousko.php&docid=_8rS8EXEyxmi5M&imgurl=http://www.laszak.cz/pics/mapy/rakousko.jpg&w=580&h=536&ei=wTCpT4b5Aov88QPb5- jwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=479&vpy=48&dur=146&hovh=216&hovw=234&tx=108&ty=149&sig=109203467014678765387&page=2&tbnh=129&tbnw= 140&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:21,i:201 http://images.google.com/imgres?q=rakousko+vinn%C3%A1+r%C3%A9va&hl=cs&biw=1366&bih=591&gbv=2&tbm=isch&tbnid=GJPM2eUIOJMI0M:&imgr efurl=http://www.md.all.biz/cs/g17835/&docid=iUoDgSNm02t7xM&itg=1&imgurl=http://md.all.biz/img/md/catalog/17835.jpeg&w=492&h=360&ei=7jCp T- nFNM_E8QOwiuHdBA&zoom=1&iact=hc&vpx=111&vpy=282&dur=82&hovh=192&hovw=263&tx=167&ty=110&sig=109203467014678765387&page=3&t bnh=126&tbnw=168&start=51&ndsp=27&ved=1t:429,r:7,s:51,i:198 http://images.google.com/imgres?q=rakousko+pastviny&hl=cs&biw=1366&bih=591&gbv=2&tbm=isch&tbnid=pcVzt7xq0L- 7pM:&imgrefurl=http://www.kovky.wz.cz/cesko- rakouska_prihranicni_trasa_2005.htm&docid=zcQinwR3SiegCM&imgurl=http://www.kovky.wz.cz/images/Fotky_ceskorakouska_trasa/3_pastvina_nadpers lakem.jpg&w=800&h=600&ei=ZDGpT47BLo6w8QOYr5WGBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1047&vpy=132&dur=2298&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=130 &sig=109203467014678765387&page=3&tbnh=128&tbnw=165&start=43&ndsp=27&ved=1t:429,r:19,s:43,i:207 http://images.google.com/imgres?q=rakousko+t%C4%9B%C5%BEba+soli&hl=cs&biw=1366&bih=591&gbv=2&tbm=isch&tbnid=8wxmTD5xUqD4kM:&imgr efurl=http://www.nomad.cz/cs/virtualni_zajezdy/12-peru-a-bolivie-zeme-inku-a- velehor.html&docid=7_IR6fNASQlFUM&imgurl=http://www.nomad.cz/images/virtualni_zajezdy/peru/per32.jpg&w=396&h=288&ei=rzGpT6aiI8rF8gO_5ty 4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=424&vpy=286&dur=428&hovh=191&hovw=263&tx=146&ty=111&sig=109203467014678765387&page=1&tbnh=117&tbnw= 143&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0,i:105 http://images.google.com/imgres?q=rakousko+t%C4%9B%C5%BEba+soli&hl=cs&biw=1366&bih=591&gbv=2&tbm=isch&tbnid=9fOqOeQihLQ- XM:&imgrefurl=http://www.alpy.net/dachstei/salzbergwerk.php&docid=LCWbw9oZWks2tM&imgurl=http://www.alpy.net/dachstei/obr/dac_214.jpg&w= 598&h=445&ei=rzGpT6aiI8rF8gO_5ty4AQ&zoom=1&iact=rc&dur=336&sig=109203467014678765387&page=1&tbnh=130&tbnw=172&start=0&ndsp=21 &ved=1t:429,r:8,s:0,i:88&tx=107&ty=116

11 http://images.google.com/imgres?q=rakousko+vodn%C3%AD+elektr%C3%A1rny&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=BY2NkuNcMHBaMM:&imgrefurl=htt p://www.novinky.cz/ekonomika/240547-chysta-se-vystavba-novych-vodnich-elektraren-v- horach.html&docid=xXEjPjoMACLdYM&imgurl=http://media.novinky.cz/042/280424-top_foto1-snfrw.jpg&w=600&h=338&ei=qjKpT- KbNc3Z8QPb2cD_BA&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=154&dur=167&hovh=168&hovw=299&tx=187&ty=85&sig=109203467014678765387&page=1&tbnh=121&tbnw=210 &start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69 http://images.google.com/imgres?q=willendorfsk%C3%A1+venu%C5%A1e&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=H744aEgVX- IxIM:&imgrefurl=http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_img.php%3Fid%3D89161&docid=HGasoKCCCAAZRM&imgurl=http://i3.cn.cz/1217926088_07- venuse.jpg&w=380&h=527&ei=3zOpT6S3NMHdtAbw8tDOBA&zoom=1&iact=hc&vpx=315&vpy=214&dur=110&hovh=264&hovw=191&tx=132&ty=196&sig=1092034670146 78765387&page=1&tbnh=97&tbnw=70&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:14,s:0,i:138 http://images.google.com/imgres?q=mozart&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=6MQ- fZg_vrPxNM:&imgrefurl=http://smisene.webzdarma.cz/search.php%3Frskolik%3D15%26rskolikata%3D4%26rstext%3Dall-phpRS- all%26rsautor%3Dnic%26rstema%3D3%26rskde%3Dvse%26rsvelikost%3Dsab%26rsrazeni%3Ddatum_90&docid=M79ikb_ncOqfIM&imgurl=http://smisene.webzdarma.cz/im g/mozart.jpg&w=460&h=446&ei=KTWpT5HXOMfVsgaLtNEG&zoom=1&iact=hc&vpx=731&vpy=256&dur=1862&hovh=221&hovw=228&tx=101&ty=149&sig=1092034670146 78765387&page=1&tbnh=110&tbnw=120&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:26,s:0,i:137 http://images.google.com/imgres?q=alpy+rakousko&hl=cs&biw=1366&bih=591&gbv=2&tbm=isch&tbnid=bF1zvHNxJMFJUM:&imgrefurl=http://www.rakousko.info/alpy/& docid=ajo2EPyronID8M&imgurl=http://www.rakousko.info/media/pictures/23.jpg&w=1600&h=1200&ei=BTepT- uAFMnYtAaft7SRBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=429&vpy=172&dur=2449&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=120&sig=109203467014678765387&page=1&tbnh=111&tbnw=16 1&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:89 http://images.google.com/imgres?q=innsbruck+rakousko&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=G- EIo65U661XuM:&imgrefurl=http://www.slantour.cz/zajezdy/informace/innsbruck&docid=EGxpjETlG8EnxM&imgurl=http://www.slantour.cz/foto/full/3223- innsbruck.jpg&w=800&h=533&ei=WjepT67RKsiOswaj4MXhBA&zoom=1&iact=hc&vpx=97&vpy=144&dur=3255&hovh=183&hovw=275&tx=186&ty=93&sig=1092034670146 78765387&page=1&tbnh=116&tbnw=152&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69 http://images.google.com/imgres?q=v%C3%ADde%C5%88&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=meWmA9F8MdreQM:&imgrefurl=http://www.jkbus.otn.cz /zajezd/7101/&docid=feCCi1- 3fHPdrM&imgurl=http://i.ck.cz/f/1711/36.jpg&w=800&h=600&ei=8DepT6jPMoH1sgb67b3KCw&zoom=1&iact=hc&vpx=835&vpy=284&dur=113&hovh=194&hovw=259&tx= 128&ty=144&sig=109203467014678765387&page=1&tbnh=105&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:149 http://images.google.com/imgres?q=salzburg&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=591&tbm=isch&tbnid=yn2Dc_zIhKowbM:&imgrefurl=http://www.fanpop.com/spots/austria/i mages/615527&docid=HP4bu5tfuiknMM&imgurl=http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Salzburg-austria- 615527_1024_768.jpg&w=1024&h=768&ei=pjipT4yVOcfEsgaLoeWWBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1038&vpy=144&dur=1513&hovh=194&hovw=259&tx=108&ty=128&sig=109 203467014678765387&page=2&tbnh=129&tbnw=183&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:21,i:166


Stáhnout ppt "RAKOUSKO NÁŠ JIŽNÍ SOUSED ZNAK VÍDEŇ Linec (2. díl)"

Podobné prezentace


Reklamy Google