Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozlišování látek podle vlastností Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozlišování látek podle vlastností Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Rozlišování látek podle vlastností Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 A/ Vlastnosti, které zjistíme svými smysly

3 Úkol 1: Které vlastnosti modré skalice zjistíš zrakem a čichem? Vyber z těchto možností - rozpustnost, vůně, skupenství, hustota, barva, teplota tání, vzhled, teplota varu, kyselost, zásaditost, rozpustnost Řešení: zrak: barva, skupenství, vzhled čich: vůně (zápach) chuť, hmat: v laboratoři chemické látky neochutnáváme a nebereme do rukou!

4 B/ Vlastnosti,které zjistíme měřením nebo jednoduchými pokusy

5 Úkol 2: Zjištění hustoty Na základě znalostí učiva fyziky napiš: a/ značku hustoty b/ jednotku hustoty c/ vzorec pro výpočet hustoty Řešení: ρ g/cm 3 nebo kg/m 3 ρ = m/V

6 Úkol 3: Zjisti hustotu tělesa a urči z tabulek v učebnici na str. 128, z čeho je vyrobeno.

7 Zapiš hmotnost tělesa v g

8 Zapiš objem tělesa v cm 3

9 Řešení úkolu 3 m = 82g, V = 10,5cm 3, ρ = ? ρ = m/V ρ = 82g /10,5cm 3 ρ = 7,81 g/cm 3 Těleso je vyrobeno z oceli.

10 Kyselost a zásaditost - pozorně si přečti následující text V chemii rozlišujeme látky kyselé, neutrální a zásadité. I chemik začátečník pozná látku kyselou nebo zásaditou pomocí indikátorů. Nejznámějšími jsou fenolftalein a lakmus. Jsou to látky, které vlivem kyselosti nebo zásaditosti mění svou barvu. K důkazu zásaditých roztoků (hydroxidů) používáme bezbarvý fenolftalein, který se v nich barví červenofialově. Kyseliny zase dokážeme modrofialovým roztokem lakmusu, jenž v nich zčervená.

11 Zbarvení lakmusu v kyselině

12 Zbarvení fenolftaleinu v hydroxidu

13 Úkol 4: Který roztok obsahuje kyselinu a který hydroxid? Řešení: kyselina hydroxid

14 Pozorně přečti text K rozlišení několika látek obvykle nestačí uvést jen jednu vlastnost, protože mohou mít některé vlastnosti stejné nebo podobné (barva, skupenství). Voda, ethanol (líh), aceton jsou bezbarvé kapalné látky, které zrakem nerozlišíme. Liší se však teplotou tání a varu. Zjišťování vlastností látek a jejich přeměn je jeden z hlavních úkolů chemie.

15 Úkol 5: Doplň údaje podle tabulek v učebnici na str. 128

16 Rozpustnost - pozorně si přečti text Rozpustnost látky nám udává, kolik g látky je rozpuštěno při určité teplotě ve 100 g rozpouštědla. Nejběžnějším rozpouštědlem je voda. V nenasyceném roztoku se může při určité teplotě rozpustit ještě další množství látky. V nasyceném roztoku se již další množství látky nerozpustí. Nejméně rozpuštěné látky obsahuje roztok zředěný, nejvíce roztok nasycený (koncentrovaný).

17 Úkol 6: Podle tabulek v učebnici na str. 128 doplň chybějící údaje

18 Úkol 7: Podle tabulky v učebnici na str. 128 odpověz na otázky: 1. Která látka má největší rozpustnost? 2. U které látky rozpustnost nejvýrazněji závisí na teplotě? 3. Kolik g modré skalice je rozpuštěno v 200 g vody při t = 100 0 C? Řešení: cukr 410,6 g

19 Hmotnostní zlomek, procentové složení roztoků Rozpouštěnou látku označíme A. Ve stejných jednotkách napíšeme do čitatele zlomku hmotnost této látky symbolem m(A), do jmenovatele hmotnost roztoku m (hmotnost rozpuštěné látky + vody ). Tím jsme odvodili hmotnostní zlomek w (A) rozpuštěné látky v roztoku. w(a) = m(A) / m Hmotnostní zlomek je číslo vždy menší než 1. Po vynáso- bení 100 ho vyjádříme v procentech.

20 Vzorový příklad Vypočti w soli, jestliže je 50 g rozpuštěno ve 450 g vody. 1. Zápis známých a neznámých veličin m(A) = 50 g, m = 450 + 50 = 500 g, w = ? 2. Dosazení do obecného vzorce a výpočet m(A) = m(A) / m m(A) = 50 / 500 m(A) = 0,1 = 10 % 3. Písemná odpověď Hmotnostní zlomek soli v daném roztoku je 0,1. Rozpuštěním 50 g soli ve 450 g vody získáme 10% roztok.

21 Úkol 8: Vypočítej příklady: ? = w cukru, když je 36 g cukru rozpuštěno v 144 g vody. ? g modré skalice je rozpuštěno ve 300 g 5% roztoku. Řešení: w = 36 g / 180 g = 0,2 = 20 % m(A) = 300 x 0,05 = 15 g

22 Odkazy na tabulky jsou v učebnici Chemie pro 8. ročník základní školy, vydalo SPN, akciová společnost, Praha 1998 nebo jsou uvedeny v jakýchkoliv chemických tabulkách. Veškerá použitá fotodokumentace pochází z vlastních zdrojů. Mgr. Vlastimil Vaněk, autor prezentace


Stáhnout ppt "Rozlišování látek podle vlastností Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google