Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

28. říjen 1918 Vznik Československé republiky. Česká politika před válkou existence českého národa není nijak ohrožena existence českého národa není nijak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "28. říjen 1918 Vznik Československé republiky. Česká politika před válkou existence českého národa není nijak ohrožena existence českého národa není nijak."— Transkript prezentace:

1 28. říjen 1918 Vznik Československé republiky

2 Česká politika před válkou existence českého národa není nijak ohrožena existence českého národa není nijak ohrožena české země jsou rozvinutou a pros- perující součástí habsburské monar- chie české země jsou rozvinutou a pros- perující součástí habsburské monar- chie otázka samostatného českého státu není na pořadu dne otázka samostatného českého státu není na pořadu dne

3 1. světová válka vzniká protirakouský český odboj vzniká protirakouský český odboj cíl: změněné Rakousko cíl: změněné Rakousko Masaryk se při odchodu do emigrace ještě neorientuje jednoznačně na vy- tvoření samostatného státu Masaryk se při odchodu do emigrace ještě neorientuje jednoznačně na vy- tvoření samostatného státu změna smýšlení během války  samostatný stát (po rozpadu Rakouska-Uherska) změna smýšlení během války  samostatný stát (po rozpadu Rakouska-Uherska)

4 Tomáš Garrigue Masaryk v emigraci se po- stupně rozhoduje pro samostatný stát v emigraci se po- stupně rozhoduje pro samostatný stát dobré styky v USA (vládní kruhy, krajanské organizace) dobré styky v USA (vládní kruhy, krajanské organizace)

5 Protirakouský odboj domácí – nejméně významný; zpravodajská činnost, podpora zahraničního odboje domácí – nejméně významný; zpravodajská činnost, podpora zahraničního odboje zahraniční – diplomacie (Masaryk a jeho spolupracovníci) zahraniční – diplomacie (Masaryk a jeho spolupracovníci) zahraniční – vojsko (československé legie) zahraniční – vojsko (československé legie)

6 Edvard Beneš Edvard Beneš diplomat diplomat Milan Rastislav Štefánik Milan Rastislav Štefánik generál generál

7 Česká (Československá) národní rada (Paříž) Česká (Československá) národní rada (Paříž) Československé vojsko (legie) Československé vojsko (legie) 29. června 1918 – Francie uznala ČNR za základ příští československé vlády 29. června 1918 – Francie uznala ČNR za základ příští československé vlády

8 československé legie československé legie Francie, Itálie, Rusko Francie, Itálie, Rusko

9 francouzští legionáři francouzští legionáři československá poštovní známka – rok 1938 československá poštovní známka – rok 1938

10 vagón čs. legionářů v Rusku vagón čs. legionářů v Rusku 1917 bitva u Zborova 1917 bitva u Zborova

11 leden 1918 - Tříkrálová deklarace (prohlášení českých politiků, hovoří jen o samostatném státě) leden 1918 - Tříkrálová deklarace (prohlášení českých politiků, hovoří jen o samostatném státě) Vojenské vzpoury, dezerce Vojenské vzpoury, dezerce polovina roku 1918 – slib Dohody uznat nezávislost československého státu polovina roku 1918 – slib Dohody uznat nezávislost československého státu v Paříži ustavena prozatimní čs. vláda v Paříži ustavena prozatimní čs. vláda doma Národní výbor připravuje převzetí moci doma Národní výbor připravuje převzetí moci 14. října – vyhlášení Československa v Písku 14. října – vyhlášení Československa v Písku

12 28. října – zprávy o příměří  konec monar- chie 28. října – zprávy o příměří  konec monar- chie Národní výbor přejímá moc Národní výbor přejímá moc

13 převrat má charakter poklidné demonstra- ce a slavnosti převrat má charakter poklidné demonstra- ce a slavnosti

14 „Lide československý! „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa.“ Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa.“ (Prohlášení československého státu)

15 Mužové 28. října Antonín Švehla (později dlouholetý předseda vlády) Antonín Švehla (později dlouholetý předseda vlády) Alois Rašín (první ministr financí) Alois Rašín (první ministr financí)

16 Mužové 28. října Jiří Stříbrný (pozdější ministr) Jiří Stříbrný (pozdější ministr) Vavro Šrobár (jediný Slovák, později ministr pro Slovensko) Vavro Šrobár (jediný Slovák, později ministr pro Slovensko) František Soukup František Soukup

17 „Samostatný stát československý vstoupil v život. Zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upra- ven nerušený přechod k novému státnímu životu. „Samostatný stát československý vstoupil v život. Zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upra- ven nerušený přechod k novému státnímu životu. II. článek: Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“ II. článek: Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“ (První zákon nového státu)

18 rukopis prvního zákona (A. Rašín) rukopis prvního zákona (A. Rašín)

19 TGM je 14. listo- padu zvolen v nepřítomnosti prezidentem TGM je 14. listo- padu zvolen v nepřítomnosti prezidentem v prosinci se při návratu do vlasti zastaví v Táboře na nádraží v prosinci se při návratu do vlasti zastaví v Táboře na nádraží

20 Martinská deklarace – 30. října Martinská deklarace – 30. října

21 Československo podle Masaryka potře- bovalo padesát let na to, aby se plně konsolidovalo a upevnilo. Dostalo pouhých dvacet let…


Stáhnout ppt "28. říjen 1918 Vznik Československé republiky. Česká politika před válkou existence českého národa není nijak ohrožena existence českého národa není nijak."

Podobné prezentace


Reklamy Google