Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a literatura (klíčová aktivita III/2) Téma Informatika – práce se zdroji na internetu Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace se zaměřuje na téma, které činí při samostatné práci žáků velké potíže – samostatná práce na internetu. Neběží pochopitelně o technickou stránku věci, nýbrž o schopnost vyhledat správné zdroje, umět odhadnout jejich věrohodnost, zorientovat se v textu, správně najít klíčová slova atd. Datum tvorby14. 9. 2012

2 INFORMATIKA PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU © Dušan Kráčmar 2012

3 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ  informatika - vědní disciplína zabývající se strukturou, vlastnostmi, zpracováním a využitím informací  Internet - počítačová síť, která je přibližně od poloviny 90. let 20. století velmi intenzivně využívaná veřejností, neustále zvyšuje svůj objem i rozsah poskytovaných služeb a stává se nejdůležitějším médiem současnosti POJEM INFORMATIKA BÝVÁ VELMI ČASTO NESPRÁVNĚ POUŽÍVÁN JAKO SYNONYMUM PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU – TA JE JEN JEDNÍM Z PROSTŘEDKŮ, DÍKY NIMŽ PROBÍHÁ PŘENOS A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ!!!

4 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU INTERNET - INFORMACE O INFORMACÍCH  internet v dnešní podobě představuje zcela unikátní zdroj informací, což pro práci s nimi přináší četné výhody i nevýhody lze na něm najít informace zcela o všech oblastech lidské činnosti, počínaje nezbytnými potřebami (stravování, sex atd.) až po volnočasové aktivity populace (opět sex ) zjednodušeně řečeno – na internetu nalezneme „co tam kdo dá“, umísťování zpráv na internet nepodléhá žádné CIK – Centrální internetové kontrole, to následně vyjadřuje zvýšenou obezřetnost při práci s informacemi na internetu najdeme jak informace signované (uvedený autor), tak i anonymní naše anonymnost na internetu je však jen zdánlivá – při práci s ním zanecháváme v každém svém kroku po sobě stopy („otisky ve sněhu či v blátě“), které jsou počítačovými experty lépe či hůře dohledatelné

5 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU INTERNET – VÝHODY PŘI PRÁCI S INFORMACEMI  rychlost k informacím je možno se dostat přes tzv. internetové katalogy a internetové vyhledávače – např. seznam.cz, centrum.cz, google, yahoo atd. odpadá tak bloudění po regálech knihoven, listování v abecedních rejstřících, nadávání na vytržené stránky apod. současně je tak možno získat v krátkém čase orientační informaci o problematice (např. význam určitého slova), což často pro naše potřeby stačí  technická manipulace s informacemi informace se dají snadno přenášet a upravovat – kopírování textů, obrázků a souborů, přenášení na externích zdrojích či emailem atd. odpadá nošení těžkých protrhávajících se igelitových tašek s knihami v případě, že potřebujeme elektronicky získanou informaci „zhmotnit“ je možné je např. vytisknout

6 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU INTERNET – RIZIKA PŘI PRÁCI S INFORMACEMI  nesnadné rozlišení spolehlivosti zdroje zejména u nezkušených zpracovavatelů informací dochází často k převzetí a dalšímu zpracování chybných informací  špatná orientace na internetu opět u nezkušených zpracovavatelů – cesta, kterou se dostávají k informacím bývá často zbytečně klikatá nebo dokonce slepá Pane učiteli, to tam NENÍ!

7 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S INFORMACEMI NA INTERNETU  efektivní vyhledávání informací spočívá především v dobré práci s internetovými katalogy a vyhledávači při hledání zdrojů u žákovských prací bývá stěžejní správné zadání tzv. klíčových slov do vyhledávače  je nutno zvolit správný vyhledávač, ať už specializovaný či všeobecný, dnes už vyhledávače ovládají gramatiku a jejich práce je výrazně kvalitnější než v minulosti  je nutno zadat je co nejpřesněji, musí jít o slova, která co nejlépe vystihnou podstatu žádané informace, aby se vyloučila možnost záměny díky homonymním výrazům nebo pravopisným chybám  vyplatí se ovládat cizí jazyky a zadávat krom češtiny klíčová slova např. i v angličtině a čerpat z cizojazyčných zdrojů (další možnost ověření věrohodnosti informace) – pozor, v žádném případě se nelze spoléhat na práci internetových překladačů, které se při překladu dopouštějí řady i komických významových posunů!!!

8 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S INFORMACEMI NA INTERNETU  rozpoznání věrohodnosti informace je nutná alespoň základní orientace ve zkoumaném problému, tzv. předporozumění - ve školním prostředí často pomůže učebnice, sešit nebo konzultace s učitelem získané informace je třeba ověřovat, nejlépe nejen na internetu, ale i mimo něj (např. knižní nebo časopisecký zdroj) na věrohodnost informace dobře ukazuje i věrohodnost internetové stránky, odkud je informace čerpána

9 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU VĚROHODNÉ A NEVĚROHODNÉ STRÁNKY NA INTERNETU  neexistuje univerzální recept, jak od sebe věrohodné a nevěrohodné stránky odlišit, přesto se však dají vysledovat určité znaky, které na stupeň věrohodnosti ukazují Věrohodná stránka Nevěrohodná stránka jde o oficiální server nějaké instituce (organizace) – ta bývá předpisy či zákony zavázána udávat správná a nezkreslená data (pozor ale na údaje z institucí totalitních států) u informace je uveden zdroj, případně její autor z textu je patrná snaha o objektivitu, autor může projevit vlastní názor, ale musí mít respekt k pohledu ostatních stránka má dobrou reputaci – odkazují na ni jiné stránky, jako zdroj ji uvádí důvěryhodní autoři atd. na stránce se nevyskytují pravopisné chyby server je pravidelně aktualizovaný s uvedenými daty aktualizace jde o soukromý internetový server, kde autor rezolutně propaguje vlastní názory, chybí jakákoli objektivita slohový projev je notně zabarvený, většinou v silně negativním tónu proti těm, kdo nesouhlasí s názory autora jméno autora často chybí, případně se skrývá za zkratkou nebo internetovou přezdívkou na stránce jsou pravopisné chyby stránka má „specifickou grafikou“ – „hraje“ nesourodými svítícími barvami, které k sobě neladí server je opuštěný – není pravidelně aktualizovaný

10 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU SERVER WIKIPEDIE  v souvislosti s věrohodností informací je co do různorodosti názorů zřejmě nejdiskutovanější internetový server Wikipedie – mnohojazyčná otevřená encyklopedie, jejíž stránky tvoří dobrovolní přispěvatelé z celého světa  v univerzitním (avšak někdy i ve středoškolském) světě má mezi pedagogy a vědci špatnou pověst, často bývá tzv. zakázanou literaturou bakalářských či diplomních prací  ačkoli si je autor prezentace (sám se zkušeností s vysokoškolskou výukou) dobře vědom částečné oprávněnosti její kritiky pokud jde o chybné informace (riziko dobrovolných přispěvatelů, mýlících se „odborníků“), považuje ji za velmi užitečného pomocníka zjednodušující všem uživatelům práci s informacemi

11 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU PRÁCE NA SERVERU WIKIPEDIE  Wikipedie je zcela postačující zdroj informací pro počáteční vstup do problému a nejzákladnější orientaci v něm – nesmí být jediným zdrojem informací pro práci, ale je užitečné do ní nahlédnout  vyplácí se projít více jazykových verzí o dotyčné informaci (angličtina, němčina, slovenština atd.), jejich porovnáním lze odstranit případné chyby i doplnit znalosti  encyklopedie u valné většiny dat uvádí zdroj, což umožňuje uživateli informaci ověřit  ve Wikipedii jsou obsaženy odkazy na další internetové servery řešící dotyčnou problematikou - to bývá pro zpracovavatele často nejužitečnější  úroveň poskytovaných informací se velmi prudce zvyšuje - je to i tím, že přispěvovateli Wikipedie se stávají vědci, kteří si vytkli za cíl opravovat ve volném čase chyby a rozšiřovat články

12 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU UVÁDĚNÍ INTERNETOVÝCH ZDROJŮ  stejně jako při práci s jinými zdroji (např. knihy, časopisy, denní tisk atd.), i při práci s internetem je nutno dodržovat autorská práva  to se týká nejen filmů či hudby, ale i obrázků a textu (včetně tohoto DUM)  i volně použitelné zdroje je nutno správně citovat  o správné citaci na internetu se od dob jeho rozmachu dodnes vedou diskuse, v zásadě však platí, že citující se musí snažit uvést o citaci maximum možných faktů  v praxi to znamená snažit se uvést: jméno autora (často chybí), název článku (také někdy chybí), název citované stránky (serveru), přesnou internetovou adresu, datum stažení (kvůli případným změnám v průběhu času) Příklad internetové citace: BRIANSKI. Wikimedia Commons [online]. [cit. 13.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Indoevropsk%C3%A9_jazyky#mediaviewer/Soubor:IE_countries.svg

13 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU ZÁVĚR Shrnutí hlavních zásad pro práci na internetu: 1.Nauč se přesně zadávat klíčová slova hledané problematiky 2.Snaž se velmi pečlivě rozlišit věrohodnost informace 3.Nebuď líný si informaci ověřit – nejen na internetu, ale i v knize či v časopisu 4.Využívej znalostí cizích jazyků – je výhodné čerpat informace i z cizojazyčných zdrojů 5.Při zpracovávání školních prací užívej citace zdrojů Pamatuj, že s internetem je to jako s ohněm: je to dobrý sluha, ale zlý pán. DĚKUJI ZA POZORNOST.

14 INFORMATIKA - PRÁCE SE ZDROJI NA INTERNETU ZDROJE MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Praha: Didaktis, 2007, ISBN 8073580829. AUTOR NEUVEDEN. Informatika [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika AUTOR NEUVEDEN. Internet [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%BE%C3%A1k+po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D&ex=1#ai:MC900343361| AUTOR NEUVEDEN. Wikipedie [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google