Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne: 13. 12. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne: 13. 12. 2011."— Transkript prezentace:

1 1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne:

2 2 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011 krajská úroveň Neinvestiční projekty (krajská úroveň) – 1. a 2. kolo NEINVESTICE Krajská úroveň 2010 Podpořeno obcí (včetně Mostu a Chomutova) 19 Podpořeno projektů + 2 kraj Krajský program prevence kriminality 2011 MěstoNázev aktivityDotace Bílina 1 projekt sociální Duchcov 2 projekty (sociální + situační) Jirkov 2 projety sociální Kadaň 3 projekty sociální Krásná Lípa 1 projekt sociální Litoměřice 4 projekty ( 3 sociální + info) Lom 1 projekt situační Louny 2 projekty sociální Lovosice 2 projekty (sociální + situační) Měcholupy 1 projekt sociální Obrnice 2 projekty sociální Podbořany 1 projekt sociální Roudnice n. L. 3 projekty sociální Šluknov 1 projekt sociální Trmice 1 projekt sociální Varnsdorf 1 projekt sociální Žatec 3 projekty (2 sociální + situační) Chomutov 1 projekt sociální Most 1 projekt situační Celkem Ústecký kraj: 1. Ochrana seniorů 2011 – dotace Kč 2. Strategie PK v ÚK 2012 – 2015 – dotace Kč Celkem Kč Dotace na „krajský“ program PK 2011 = Kč

3 3 Neinvestiční projekty 2011 (městská úroveň) + Úsvit Městský program prevence kriminality 2011 MěstoNázev aktivityDotace Děčín7 projektů sociálních Litvínov5 projektů sociálních Most8 projektů (5 sociálních + situační + info) Celkem NEINVESTICE Městská úroveň 2011 Podpořeno měst 3 Podpořeno projektů 20 Program prevence kriminality MV ČR - Úsvit 2011 MěstoNázev aktivityDotace BílinaAsistent prevence kriminality Rumburk Rozšíření MKDS (INVE) Speciální výslechová místnost ŠluknovAsistent prevence kriminality TrmiceRozšíření MKDS - 1 bod (INVE) Varnsdorf Rozšíření MKDS (INVE) Vytvoření pracoviště (INVE) Celkem

4 4 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji souhrn 2011INVESTICENEINVESTICECELKEM Krajská úroveň Podpořeno měst019 Podpořeny projekty města a obcí034 Podpořeny projekty kraje022 Městská úroveň Podpořeno měst033 Podpořeny projekty měst020 Celkem Ústecký kraj Počet měst020 Podpořeny projekty měst + kraje Pozn.: vše bez dotací v programu „Úsvit“ DOTACE 2011 v KčINVESTICENEINVESTICECELKEM krajská úroveň celkem obce a města kraj městská úroveň celkem Celkem Ústecký kraj

5 5 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011 Vypořádání dotace a vyhodnocení projektů Vypořádání dotace a vyhodnocení projektů (věcné a finanční vypořádání) KRAJSKÁ ÚROVEŇ A. NEINVESTICE  Finanční vyúčtování (1 ORIGINÁL + 1 KOPIE) 1. Příloha C1 (Excel) = formulář krajského úřadu  Věcné a finanční vyhodnocení projektu 2. Příloha „Hodnocení Kr. programu 2011“ – formulář MV i KÚ (dle typu projektu) 3. Příloha č. 4 – finanční hodnocení 2011…list A – vyplní obec a zašle na KÚ termín: B. INVESTICE (Rumburk, Trmice a Varnsdorf) 2. Příloha „Hodnocení Městského programu 2011“ – formulář MV 3. Příloha č. 4 – finanční hodnocení 2011…list B – vyplní obec a zašle na KÚ termín: ( + Přílohy č. 3-1 a 3-2 vyhlášky 560/2006 Sb. – zpráva pro závěr. vyhodnocení akce - již není ???) ZÁROVEŇ ZAŠLE OBEC NA KRAJ SOUHRNNOU TABULKU dle přílohy č. 9 Vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví termíny a zásady finančního vztahů vypořádání se státním rozpočtem (pouze neinvestic!) termín: vše dle čl. 5 a 6 Zásad MV a zásad KÚ

6 6 Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011 Vypořádání dotace a vyhodnocení projektů Vypořádání dotace a vyhodnocení projektů (věcné a finanční vypořádání) MĚSTSKÁ ÚROVEŇ A. NEINVESTICE Věcné a finanční vyhodnocení projektu 1. Příloha „Hodnocení Městského programu 2011“ – formulář MV (dle typu projektu) 2. Příloha č. 4 – finanční hodnocení 2011…list A – vyplní obec a zašle na KÚ termín: B. INVESTICE (pokud někdo získal ) 1. Příloha „Hodnocení Městského programu 2011“ – formulář MV 2. Příloha č. 4 – finanční hodnocení 2011…list B – vyplní obec a zašle na KÚ termín: ( + Přílohy č. 3-1 a 3-2 vyhlášky 560/2006 Sb. – zpráva pro závěr. vyhodnocení akce – již není???) ZÁROVEŇ ZAŠLE OBEC NA KRAJ SOUHRNNOU TABULKU dle přílohy č. 9 Vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví termíny a zásady finančního vztahů vypořádání se státním rozpočtem (pouze u neinvestic!!!) termín: vše dle čl. 5 a 6 Zásad MV

7 7 Program prevence kriminality MV ČR 2012 Novinky 2012 (podmínky pro poskytnutí dotace): Žádosti VŠECH OBCÍ na dotaci se předkládají na krajský úřad – termín: , formuláře MV ČR Jednotlivé projekty hodnotí kraj – tj. Pracovní skupina pro PK Ústeckého kraje Dotaci poskytuje již pouze MV ČR (OPK) = „Krajský“ program PK končí!!! Hlavní podmínky pro obce: 1. Manažer prevence kriminality (popř. osoba zodpovědná za prevenci) 2. Pracovní skupina (komise) pro PK obce 3. Plán komplexního řešení bezpečnostní situace (na 2-4 roky) 4. Program PK pro rok 2012 – schválen orgány obce (rada, zastupitelstvo) 5. Minimální spoluúčast obce 10%

8 8 Program prevence kriminality MV ČR 2012 Podmínky: Zásady MV ČR – čl. 1 odst. 8) – vymezení účelu… nelze Dotaci nelze poskytnout na:  projekty z oblasti sociální prevence – na primární úrovni (tyto projekty jsou zajišťovány v rámci dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR),  projekty protidrogové prevence (jsou zajišťovány především prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky),  projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě, čl. 2 písm. B) – limity a kritéria poskytnutí dotace – povinné!!! Odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů:  sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve výši max. 250,- Kč za hodinu vykonané práce. (stejné jako dříve)  psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500,- Kč za hodinu vykonané práce. (NOVÉ)  Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 600 hod/rok);  Náklady na resocializační víkendové a prázdninové pobyty max. 300,- Kč/osobu/den (bez dopravy). Maximální podíl dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů projektu.

9 9 Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2012 Doporučené složení členů pracovní skupiny pro prevenci kriminality na místní úrovni: -Manažer prevence kriminality města (obce) -Pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – kurátor pro mládež -Pracovník Obvodního oddělení PČR – popř. specialista pro mládež -Pracovní Preventivně informační skupiny (dnes oddělení) PČR -Pracovník městské policie – preventista -Sociální kurátor pro dospělé (koordinátor služeb sociální prevence) -Pracovník Probační a mediační služby ČR -Koordinátor plánování sociálních služeb -Terénní pracovník na obci (romský koordinátor), popř. lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování -Školský metodik prevence -Zástupci neziskového sektoru (poskytovatelé sociálních služeb – služeb soc. prevence) – K-centra, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a ml… -(Politická reprezentace)

10 10 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA Ústeckého kraje: 1. Analýza kriminality v Ústeckém kraji 2010 – Ústecký kraj v ČR + analýza rizikovosti Celkem zjištěných tr. činů v kraji: 2007 – – změna: - 4,4 % 2009 – změna: - 10,4 % 2010 – změna: - 0,7 % Indexy TČ: 1. Praha – Ústecký kraj – Moravskoslezský kraj – 318 … 14. Zlínský kraj – 160

11 11 1b. Analýza rizikovosti (okresy v ÚK a ČR) – NOVÉ (údaje za rok 2010) Stanovení pořadí okresů (součet indexů): INDEX TČ = počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel INDEX nezaměstnanosti = počet nezaměstnaných na 10 tis. obyvatel INDEX chudoby = počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na 10 tis. obyvatel Pokud INDEX okresu větší než průměr ČR (982) = rizikový okres Kraj bude provádět zjišťování „rizikovosti“ lokalit na úroveň obce s rozšířenou působností nebo menší ???

12 12 1b. Analýza rizikovosti (okresy v ÚK a ČR) – NOVÉ (údaje za rok 2010) Stanovení pořadí okresů dle „rizikovosti“ 2010: 1. Most – Ostrava-město – Jeseník – Ústí n. L. – Teplice – Sokolov – Průměr ČR – Chomutov – 1 462(prvních 30 okresů) 8. Bruntál – Karviná – Brno-město Děčín – Louny – Litoměřice – 1 080

13 13 1b. Analýza rizikovosti (okresy v ÚK a ČR)

14 14 2. Socio-demografická analýza  Vývoj počtu obyvatel  Věková struktura obyvatelstva  Vzdělanostní struktura obyvatelstva  Průmysl v regionu  Trh práce a zaměstnanost  Školství  Sociální služby a zdravotnictví  Analýza vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením a působnost orgánů veřejné správy a jiných subjektů

15 15 Analýza vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Cílové slupiny: 1. Děti a mladiství Především děti (do 18 let), na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí: tj. i na tzv. „rizikovou mládež“ = děti ohrožené sociálně nežádoucími jevy:  zanedbávají školní docházku,  nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,  požívají alkohol nebo návykové látky,  živí se prostitucí,  spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem (tzv. provinění),  opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,  opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte (§ 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění) Také děti v INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI: - ve výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody - ve školském zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy

16 16 Analýza vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Cílové slupiny: 2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením (sociálním vyloučením se rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace - § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) Např.: osoby, které jsou propuštěny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, osoby po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, osoby, které nemají uspokojivě naplněny životní potřeby – osoby bez přístřeší osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

17 17 3. Institucionální analýza Resort Ministerstva vnitra ČR Resort Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Resort Ministerstva zdravotnictví ČR Resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Resort Ministerstva spravedlnosti ČR Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky Ústecký kraj Nadace a nadační fondy

18 18 Institucionální analýza – Resort MV ČR Typy nejčastěji realizovaných projektů podpořených v Programu prevence kriminality : Situační prevence:  městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS), mobilní kamery  pulty centralizované ochrany,  signál v tísni – zabezpečovací zařízení,  bezpečnostní stojany pro kola (uzamykatelné řetězy),  osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst,  bezpečnostní opatření v dopravě (do roku 2007) a jiné. Sociální prevence:  Asistent prevence kriminality  Sportovní aktivity: skate + in line, školní hřiště, sportovní plácky, sportovní vybavení + půjčovny.  Zájmové aktivity (klubové, technické, umělecké): nízkoprahová zařízení a terénní sociální práce, poznávací akce, terapeutické pobyty, krizová a azylová zařízení, pomoc obětem trestných činů. Specifické projekty:  zvyšování právního vědomí, systém včasné intervence (SVI), prevence diváckého násilí, speciální výslechové a pohovorové místnosti. Informování občanů:  přednášky a přednáškové cykly, kursy výcviku sebeobrany, poradenská centra, mobilní poradny, sousedská výpomoc, evidence jízdních kol. Zařízení a prostředky pro komunikaci s veřejností:  schránky důvěry, tištěné informační materiály, audio, video materiály,  venkovní varovné prostředky,  bezpečná lokalita a jiné.

19 19 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Vize, cíle, cílové skupiny Vize pokles kriminality a dalších deliktů spáchaných na území kraje pokles kriminality a dalších deliktů spáchaných na území kraje rostoucí pocit bezpečí občanů rostoucí pocit bezpečí občanů udržení stávajících aktivit (služeb) a zvyšování jejich kvality a efektivity udržení stávajících aktivit (služeb) a zvyšování jejich kvality a efektivity dostatek specifických programů pro děti do 18 let s výchovnými problémy (rizikovým chováním) ve všech lokalitách Ústeckého kraje dostatek specifických programů pro děti do 18 let s výchovnými problémy (rizikovým chováním) ve všech lokalitách Ústeckého kraje zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností aktivní spolupráce všech zainteresovaných složek (obce, města, kraj, neziskové organizace, školy všech stupňů, policie státní i městská, soudy, probační programy atd.) v oblasti prevence aktivní spolupráce všech zainteresovaných složek (obce, města, kraj, neziskové organizace, školy všech stupňů, policie státní i městská, soudy, probační programy atd.) v oblasti prevence preventivní programy přizpůsobené specifickým potřebám v lokalitě preventivní programy přizpůsobené specifickým potřebám v lokalitě aktivní zapojení škol do systému prevence aktivní zapojení škol do systému prevence koncepční financování preventivních aktivit – víceleté financování koncepční financování preventivních aktivit – víceleté financování zvyšování kvality života v Ústeckém kraji. zvyšování kvality života v Ústeckém kraji.

20 20 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Vize, cíle, cílové skupiny Cílové skupiny (v pořadí dle priorit) děti, mládež a rodiny s dětmi děti, mládež a rodiny s dětmi oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí osoby ohrožené sociálním vyloučením[1] osoby ohrožené sociálním vyloučením[1][1] obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností[2] obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností[2][2] osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy pracovníci působící v oblasti prevence[3] pracovníci působící v oblasti prevence[3][3] občané (obyvatelé kraje, návštěvníci či osoby, které v kraji pracují) občané (obyvatelé kraje, návštěvníci či osoby, které v kraji pracují) [1][1] např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit, osoby propuštěné z vězení, osoby bez přístřeší [1] [2][2] často to bývají děti a mládež, senioři, osoby se zdravotním a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby, ženy, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin. [2] [3][3] zástupci orgánů veřejné správy (územních samospráv a státní správy), Policie ČR, obecní a městské policie, školní metodici prevence. [3]

21 21 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Vize, cíle, cílové skupiny Obecné cíle Zvyšování bezpečí občanů (předcházení vzniku kriminality a snižování jejího výskytu) – eliminace rizikových sociálně nežádoucích jevů, snižování kriminality a omezování příležitostí k páchání trestné činnosti. Zvyšování bezpečí občanů (předcházení vzniku kriminality a snižování jejího výskytu) – eliminace rizikových sociálně nežádoucích jevů, snižování kriminality a omezování příležitostí k páchání trestné činnosti. Zkvalitňování systému prevence kriminality na krajské a místní (obecní) úrovni – podpora spolupráce participujících subjektů v oblasti prevence a koordinace jejich činnosti, podpora systému kvalitních, efektivních a stabilně finančně zabezpečených preventivních programů v kraji – projekty sociální a situační prevence a aktivity zaměřené na informovanost veřejnosti včetně podpory komplexního přístupu. Posilování odpovědnosti a působnosti obcí či jejich svazků v oblasti prevence, tj. prevence kriminality a sociální prevence. Zkvalitňování systému prevence kriminality na krajské a místní (obecní) úrovni – podpora spolupráce participujících subjektů v oblasti prevence a koordinace jejich činnosti, podpora systému kvalitních, efektivních a stabilně finančně zabezpečených preventivních programů v kraji – projekty sociální a situační prevence a aktivity zaměřené na informovanost veřejnosti včetně podpory komplexního přístupu. Posilování odpovědnosti a působnosti obcí či jejich svazků v oblasti prevence, tj. prevence kriminality a sociální prevence.

22 22 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Vize, cíle, cílové skupiny Dílčí cíle Cíl 1: Podpora informovanosti o systému prevence, zapojení veřejnosti do prevence kriminality Cíl 1: Podpora informovanosti o systému prevence, zapojení veřejnosti do prevence kriminality Cíl 2: Podpora spolupráce participujících institucí, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti Cíl 2: Podpora spolupráce participujících institucí, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti Cíl 3: Analýza rizikových faktorů (jevů, lokalit) na území Ústeckého kraje. Hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Cíl 3: Analýza rizikových faktorů (jevů, lokalit) na území Ústeckého kraje. Hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky a financování kvalitních služeb, programů sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární a terciární prevence) Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky a financování kvalitních služeb, programů sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární a terciární prevence)

23 23 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 1: Podpora informovanosti o systému prevence, zapojení veřejnosti do prevence kriminality Opatření 1.1: Podpora informačních systémů zaměřených na prevenci, informování o možnostech ochrany před TČ a o možnostech pomoci obětem TČ. Informace o realizaci preventivních aktivit. Opatření 1.2: Zlepšení veřejné prezentace programů prevence Opatření 1.3: Zapojení obyvatel do aktivit v oblasti prevence kriminality

24 24 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 2: Podpora spolupráce participujících institucí, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti Opatření 2.1: Zapojení příslušných subjektů do systému prevence, podpora a prohlubování spolupráce, koordinace jejich činnosti Opatření 2.2: Podpora systému vzdělávacích aktivit pro pracovníky institucí participujících v systému prevence Opatření 2.3: Zavádění systému včasné intervence (SVI) na území Ústeckého kraje a zřizování speciálních výslechových a pohovorových místností

25 25 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 3: Analýza rizikových faktorů (jevů, lokalit) na území Ústeckého kraje. Hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů. Opatření 3.1: Analýza rizikových faktorů (jevů, lokalit) na území kraje a aktualizace bezpečnostní analýzy, aktualizace analýzy potřeb a postojů občanů v oblasti prevence kriminality Opatření 3.2: Hodnocení realizovaných preventivních projektů

26 26 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Opatření k jednotlivým cílům Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky a financování kvalitních služeb, programů sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární a terciární prevence) Opatření 4.1: Zajištění dostupnosti kvalitních služeb sociální prevence na celém území Ústeckého kraje Opatření 4.2: Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Opatření 4.3: Realizace podpůrných programů pro děti a mládež (nejen rizikovou) Opatření 4.4: Realizace podpůrných programů pro osoby dotčené dopady kriminálního jednání Opatření 4.5: Cílené zaměření situační prevence

27 27 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 Typy podporovaných projektů – pořadí dle priorit: projekty sociální prevence a informování občanů – např. volnočasové aktivity, nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení, resocializační a rekvalifikační programy, azylové a chráněné bydlení, terénní sociální práce, sportovní plácky, skate + inline a jiné) – např. přednášky a přednáškové cykly, schránky důvěry, tiskoviny, DVD, média, speciální výslechové a pohovorové místnosti a jiné projekty situační prevence – např. městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS) – především modernizace, pulty centralizované ochrany, mříže, bezpečnostní stojany na kola, oplocení rizikových míst a jiné.

28 28 Děkuji za pozornost Ing. Karel Giampaoli Krajský úřad Ústeckého kraj odbor sociálních věcí a zdravotnictví tel.: Odkaz na oblast prevence kriminality na webových stránkách Ústeckého kraje:


Stáhnout ppt "1 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Dne: 13. 12. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google