Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBORNÝ VÝCVIK - Ochranné pomůcky Název školyStřední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Hana Dostálová Název šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBORNÝ VÝCVIK - Ochranné pomůcky Název školyStřední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Hana Dostálová Název šablony."— Transkript prezentace:

1 ODBORNÝ VÝCVIK - Ochranné pomůcky Název školyStřední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Hana Dostálová Název šablony VY_32_INOVACE OV Název DUMu OV.4504.2H Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání Vzdělávací oblast Zemědělství Vzdělávací obor Jezdec a chovatel koní Vzdělávací okruh Krmení a ošetřování koní Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žák, 16 - 19 let Anotace Prezentace seznamuje žáky s popisem základních barev a odznaků koní. Dále pak s jednotlivými částmi kostry a tělesných partií koně a způsoby označování koni. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Popis koní, barvy, odznaky, kostra, krajiny těla koně, označování koní. Datum 20. 9. 2012

2 POPISOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ KONÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Dostálová.

3 POPISOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ KONÍ Popisování a označování koní je důležité z hlediska registrace a identifikace koní. Základní povinností každého chovatele nařízenou Plemenářským zákonem je označování koní, oslů a jejich kříženců s koňmi a to včetně registrace v Ústřední evidenci

4 POPISOVÁNÍ KONÍ Prvotní doklad, kde se popisuje kůň – Připouštěcí lístek klisny – zelený Průkaz koně – Hlavní doklad Zakreslení odznaků » Chlupových vírů – Nutná je: absolutní přesnost!!!! stručnost dodržení pořadí popisovaných znaků

5 POPISOVÁNÍ KONÍ Základní barva Popř. odstín a případná odchylka od základního zbarvení Vrozené odznaky na hlavě – pouze jeho název, popř. velikost, tvar, umístění Vrozené odznaky na končetinách ve správném pořadí LP, PP, LZ, PZ Případné vrozené odznaky na jiných částech těla Odznaky získané, výžehy

6 POPISOVÁNÍ KONÍ BARVY KONÍ ALB Í N ŽLUŤ Á K (ISABELA) – světlý, tmavý RYZ Á K – světlý, tmavý, černý VRANÍK PLAV Á K – světlý, tmavý HNĚD Á K – světlý, tmavý, černý BĚLOUŠ – VYBĚLUJÍCÍ- š edý, smíšený, červený, černý BĚLOUŠ – NEVYBĚLUJÍCÍ - červený, hnědý, černý(mourek) STRAKÁČ – červený, hnědý, černý

7 POPISOVÁNÍ KONÍ KRAJINY TĚLA KONĚ

8 POPISOVÁNÍ KONÍ KRAJINY TĚLA KONĚ

9 POPISOVÁNÍ KONÍ KOSTRA KONĚ

10 POPISOVÁNÍ KONÍ KOSTRA KONĚ

11 POPISOVÁNÍ KONÍ Vrozené odznaky na podkladě částečně depigmentace kůže. Bílé chlupy rostou na nepigmentované růžové kůži.

12 POPISOVÁNÍ KONÍ Bílé chlupy na čele – prokvetlé čelo Větší nebo menší počet bílých chlupů, které rostou / jediná výjimka / na pigmentované kůži čela. Kvítek Nejmenší odznak na depigmentované růžové kůži do maximální velikosti současné mince 5 Kč. Podle velikosti může být malý, podle umístění na čele např. pravostranný nebo levostranný.

13 POPISOVÁNÍ KONÍ Hvězda Odznak větší než mince 5Kč až do velikosti, která zabírá skoro celé čelo, je umístěn na čele a nesmí přesáhnout spojnici očních koutků směrem dolů. Přesáhne-li, je to již horní lysina. Podle velikosti, tvaru a charakteru rozeznáváme hvězdu velkou, malou, levostrannou, pravostrannou, pravidelnou, zahrocenou, srpovitou, srdcovitou, prokvetlou, lemovanou. Velká zahrocená hvězda

14 POPISOVÁNÍ KONÍ Nosní pruh Tento odznak začíná vždy pod spojnicí očních koutků a končí na spojnici horního okraje nozder. Podle průběhu, charakteru a umístění může být horní, dolní, úzký, široký, levostranný, pravostranný, prokvetlý, přerušovaný, lemovaný. Lysina Tento odznak vznikne spojením odznaku umístěného na čele a na nose. To znamená, že začíná na čele a může končit kdekoliv na nose, nejníže však na spojnici horního okraje nozder. Podle průběhu, charakteru a umístění může být horní, dolní /je-li spojena s odznakem mezi nozdrami a začíná na hřbetě nosu/, široká, úzká, pravidelná, nepravidelná, levostranná, pravostranná, přerušovaná, lemovaná, skvrnitá, prokvetlá.

15 POPISOVÁNÍ KONÍ Dole rozšířená lysina Dolní lysina Začíná jako nosní pruh a je spojena se slinkou Horní lysina Začíná na čele a končí nejníže v polovině hřbetu nosu.

16 POPISOVÁNÍ KONÍ Slinka / šňupka / Je to odznak, který je umístěn mezi nozdrami a nezasahuje horní pysk Široká nepravidelná probíhající lysina Tento odznak vzniká spojením odznaku na čele, hřbetě nosu a odznaku mezi nozdrami. To znamená, že se nepopisuje odděleně hvězda, nosní pruh, slinka, ale popis zní probíhající lysina. Podle charakteru a průběhu může být se stejnými přídomky jako lysina

17 POPISOVÁNÍ KONÍ Pravostranná nepravidelná lucerna V podstatě široká lysina zasahující podstatnou část čela a postranní plochy nosního hřbetu. Přídomky má stejné jako lysina. Pokud depigmentovaná kůže a tedy i odznak přesáhne oko nebo oči, bývá často spojena s jedním nebo oběma rybíma očima / porcelánová barva duhovky /.V případě, že i jedno nebo dvě chřípí jsou bílé, je to nutné uvést do popisu

18 POPISOVÁNÍ KONÍ Horní pysk Takto se odznak popisuje. Je-li celý bílý. Je-li bílá jenom část, uvádíme v popisu jako horní pysk bílá skvrna /vlevo, vpravo, uprostřed/. Dolní pysk Stejné vysvětlení jako u horního pysku. Dolní pysk a brada Nejen, že je celý pysk bílý, ale odznak je rozšířen až na bradu.

19 POPISOVÁNÍ KONÍ Korunka Na pigmentované kůži může být korunka prokvetlá. Odznak na korunce na kůži bez pigmentu může být kolem celé korunky nebo její části a dále na obou patkách nebo jen vnitřní nebo vnější patce. Podle toho zní popis – korunka / uvnitř, vně /, korunka a obě patky /vnější, vnitřní patka / bílé.

20 POPISOVÁNÍ KONÍ Do půl spěnky Horní hranicí tohoto odznaku odznaku je polovina spěnkové kosti Ve spěnce bílá Horní hranicí tohoto odznaku je střed spěnkového kloubu

21 POPISOVÁNÍ KONÍ Nad spěnku Odznak musí přesáhnout střed spěnkového kloubu a horní hranice je 2 prsty nad spěnkový kloub / šířka dvou prstů popisujícího / tj. 3 – 4 cm. Vysoko nad spěnku Odznak nedosahuje poloviny holeně Do ½ holeně Odznak je přesně vymezen polovinou holeně.

22 POPISOVÁNÍ KONÍ Vysoko v holeni Odznak přesahuje polovinu holeně, ale nedosahuje dolního okraje karpálního nebo hlezenního kloubu Po karpus Odznak dosáhne spodního okraje karpálního kloubu nebo maximálně středu kloubu karpu.

23 POPISOVÁNÍ KONÍ Po hlezno Na zadní končetině odznak dosáhne dolního okraje kloubu hlezenního nebo maximálně středu kloubu Nad karpus - Nad hlezno Odznaky, které přesahují střed kloubu karpálního nebo hlezenního směrem vzhůru. Pro upřesnění může být použit termín nejvyšší části odznaku / např. levá zadní po koleno bílá /.

24 POPISOVÁNÍ KONÍ Tyto vrozené odznaky na nohách mohou být: -Lemované -Nepravidelné -nestejně vysoko bílé  Pro popis odznaku na noze je rozhodující nejvýše dosažená výše odznaku

25 POPISOVÁNÍ KONÍ CHLUPOVÉ VÍRY – značí se černě – x Věnujeme pozornost hlavně vírům na:  Na hlavě  Na krku  V jugulární oblasti  protažený vír - delší čarou se vyznačí jeho směr MUSÍ BÝT ZAZNAMENÁNY ALESPOŇ 3 VÍRY

26 POPISOVÁNÍ KONÍ POKYNY K VYPLNĚNÍ NÁKRESU  Bílé odznaky – obrysem červeně  Lemované znaky – dvojím obrysem  Prokvetlá srst – krátké čárky  Šedé skvrny – jako ostatní (ve slovním popisu napsat)  Nepigmentovaná oblast kopyta – červeně vybarvit  Víry – černě - x  Úhoří pruh – ve slovním popisu nakonec, jako zvláštnost  Získané odznaky – nákres + skvrny vybarvit  Jizvy – šipka směřující k danému místu  Skvrnití bělouši – vyjádřit slovně u zákl. barvy  Strakáči – uvést druhou barvu + bílou vyšrafovat

27 POPISOVÁNÍ KONÍ Odznaky jinde Nepigmentované skvrny na kůži s bílými chlupy se mohou vyskytnout kdekoliv na těle / především hrudníku, břiše a zádi /. Popisují se jako bílá skvrna / velká nebo malá / a příslušné místo těla. Příklad – pravé břicho velká bílá skvrna

28 POPISOVÁNÍ KONÍ Získané odznaky Jsou takové, které kůň získal během života náhodně - jizvy po zranění - bílé skvrny po otlacích - výžehy - tetování Tyto získané odznaky se uvádějí vždy na konci popisu po základní barvě a vrozených odznacích.

29 OZNAČOVÁNÍ KONÍ  SLOVNÍ A GRAFICKÝ POPIS A ČIP koně bez plemenné příslušnosti, osli a jejich kříženci s koňmi, koně narození v ČR, jejichž PK se vede ve třetích zemích  SLOVNÍ A GRAFICKÝ POPIS, ČIP A VÝŽEH český teplokrevník, koně evidovaní v ČR vedených plemenných knihách  SLOVNÍ A GRAFICKÝ POPIS A VÝŽEH DLE ŘÁDU PK starokladrubský kůň, lipický kůň, shagya-arab, českomoravský belgik, norik, slezský norik a moravský teplokrevník

30 OZNAČOVÁNÍ KONÍ MIKROČIP Nejmodernější způsob spolehlivého a trvalého označení koní Čip obsahuje jedinečný a prakticky neopakovatelný kód Velikost – 1 cm délka, 2 mm šířka, zaoblené hroty Aplikace – do podkoží na levé straně krku v oblasti čtvrtého krčního obratle, na šířku dlaně od šíje, pod úhlem 45° k hlavě - pomocí speciální jehly a aplikátoru Životnost – minimálně 25 let, - odstranění je prakticky nemožné

31 OZNAČOVÁNÍ KONÍ Výžehy jsou získané odznaky koní s identifikačním charakterem. Vypalují se za tepla (rozžhaveným) značkovacím železem. Na místě výžehu se vytvoří jizva, jež by měla být čitelná po celý zbytek života označeného zvířete. Jednotlivé znaky jsou tvořeny jedinečným číselným kódem a případnými grafickými symboly, které se umisťují na konkrétní přesně daná místa.

32 OZNAČOVÁNÍ KONÍ Kmenové a rodové – v levé sedlové krajině se vypaluje kmenový výžeh otce, pod ním rodový výžeh matky po otci. Do pravého sedla se umisťuje arabská číslice, označující pořadové číslo hříběte narozeného po příslušném otci. U koní plemene Shagya – arab se používá jen kmenový výžeh (levé sedlo) ve spojení s plemenným výžehem (levé stehno).

33 OZNAČOVÁNÍ KONÍ

34

35

36 Výžeh do pravé sedlové krajiny – nejčastěji používaný způsob označování koní. Skládá se ze dvou částí: nahoře - (nejvýše dvojmístné číslo) číslo registrační knihy dříve „okresní knihy narozených hříbat“ (např. Nový Jičín-67,Prachatice-18 aj.) dole - výžeh pořadového čísla koně zapsaného v této registrační knize (až třímístné)

37 OZNAČOVÁNÍ KONÍ Plemenný výžeh – je používán většinou plemenných knih k označení plemenné příslušnosti. Pálí se do levého stehna hříběte. český teplokrevník slovenský teplokrevník moravský teplokrevník shagya arab hucul hanoverský kůň slezský norik hafling český sportovní pony

38 OZNAČOVÁNÍ KONÍ Vlastnický výžeh –Většina plemenných knih se o něm ve svých řádech zmiňuje, ale není podmínkou a z důvodů dalšího stresu zvířete se vesměs nedoporučuje. Pálí se do pravého stehna hříběte V případě starokladrubských koní je možné jej pálit do levé žuchvy (hříbata narozená v NH Kladruby nad Labem jsou označena písmenem K

39 OZNAČOVÁNÍ KONÍ

40

41 S jednotlivými způsoby označování plemenných koní je možné se seznámit v jednotlivých Řádech PK, jejichž nedílnou součástí je i Řád výžehů. www.uek.czwww.uek.cz www.aschk.cz

42 OZNAČOVÁNÍ KONÍ

43 Zdroje: Dušek, Jaromír a kolektiv. Chov koní. Dotisk prvního vydání. Praha: Brázda, 2001. 352 s. ISBN 80-209-0282-1 Kolektiv autorů. Jezdectví a dostihový sport. Vydání první. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1977. 338 s. 07-100-77 04/47 Sedláček, Pavel, MVDr. Metodika a názvosloví popisu barev koní včetně odznaků. Metodický materiál. Písek: Asociace svazů chovatelů koní České republiky.


Stáhnout ppt "ODBORNÝ VÝCVIK - Ochranné pomůcky Název školyStřední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Hana Dostálová Název šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google