Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAHA - historické jádro je největší městská památková rezervace vyhlášená v roce 1971 - v roce 1992 zapsána na Seznam UNESCO jako první památka na území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAHA - historické jádro je největší městská památková rezervace vyhlášená v roce 1971 - v roce 1992 zapsána na Seznam UNESCO jako první památka na území."— Transkript prezentace:

1 PRAHA - historické jádro je největší městská památková rezervace vyhlášená v roce 1971 - v roce 1992 zapsána na Seznam UNESCO jako první památka na území České republiky - zapsán je urbanistický celek historických městských částí Pražský hrad, Hradčany, Staré Město, Josefov, Nové Město, Vyšehrad a jejich jednotlivé památky

2 Pražský hrad - symbol města a české státnosti, místo korunovace českých králů - původně raně středověké hradiště, vystavěné na ostrohu nad řekou Vltavou - od 9.stol. sídlo českých knížat, roku 874 přijal kníže Bořivoj křest - na místě 3. nádvoří byl postaven kostel Panny Marie - roku 920 byl postaven druhý kostel na místě baziliky sv. Jiří - stavbu vlastního hradu zahájil Bořivojův syn Spytihněv I.

3 Pražský hrad -kníže Václav nechal vystavět rotundu sv. Víta, kam uložil ostatky světce -roku 973 bylo založeno pražské biskupství, rotunda sloužila jako metropolitní biskupský kostel -kolem roku 1060 Spytihněv nechává rotundu sv. Víta zbourat a vystavěl trojlodní baziliku 70 metrů dlouhou -kostel sv. Jiří je rozšířen o dvě románské věže a zděný palác -za Přemysla Otakara II. dochází k přestavbám na Hradě – zdokonalení opevnění, rozšíření příkopů, dodnes dochovány hradby s válcovými baštami, Černou a Bílou věží -Královský palác nechal přestavět pro potřeby reprezentace a bydlení -rozmach pokračoval za vlády Lucemburků

4 Pražský hrad – chrám sv.Víta -roku 1344 Karel IV., Arnošt z Pardubic a otec Jan Lucemburský položili základní kámen ke stavbě katedrály sv. Víta -biskupství je povýšeno na arcibiskupství -stavby se ujímá francouzský architekt Matyáš z Arrasu -založil chór, zbudoval závěrovou část do výše arkád, s osmi pilíři, ochozem a věncem pětibokých kaplí, roku 1352 umírá - roku 1356 ve stavbě pokračuje Petr Parléř, který přichází ze švábského Gmündu

5 Pražský hrad – chrám sv.Víta - Petr Parléř dokončil sakristii, užil poprvé visutý svorník -dostavěl kapli sv. Václava, použil předstupeň síťové klenby -zaklenul chór síťovou klenbou, ta se stala vzorem pro středoevropskou pozdní gotiku -budoval jižní obří věž, skeletové točité schodiště u jižního ramene příčné lodi, pás triforia, systém vnějších opěrných oblouků a pilířů, v kružbách oken uplatnil vířivý motiv plaménku -na stavbě pracoval až do své smrti roku 1399

6 Pražský hrad – chrám sv.Víta -za vlády Karla IV. vznikl boční monumentální vstup do katedrály, zvaný Zlatá brána, zdobí ho mozaika Posledního soudu s portrétem panovníka a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské -mozaika mezi věží a Svatováclavskou kaplí je největší a nejstarší venkovní mozaikou severně od Alp -v dolním triforiu je umístěno 21 portrétních byst panovníka, členů jeho rodiny, architektů chrámu -v horním vnějším triforiu jsou bysty Krista, Marie a zemských patronů -díla svědčí o vysoké úrovni Parléřovy huti

7 Pražský hrad – chrám sv.Víta -v letech 1552-61 dokončil Bonifác Wohlmut věž renesančním ochozem a helmicí -v 18. století nahrazena dnešní konstrukcí

8 Pražský hrad – chrám sv.Víta - novogotická dostavba chrámového trojlodí a dvouvěžového západního průčelí byla dokončována v letech 1873-1929 podle projektu Josefa Mockera, od roku 1899 pod vedením Kamila Hilberta

9 Použitá literatura a zdroje: Muk, Jan; Šamánková, Eva: ABC kulturních památek Československa, Panorama, Praha,1985, vydání první http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hradschin_Prag.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Katedr%C3%A1la,_JV_01.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrad_a%C3%A9rienne.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3 %AD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ruins_of_the_Church_of_the_Virgin_Ma ry_in_the_Prague_Castle.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_%C4%8Cer n%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE_01.jpg http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/nova-bila-vez.html

10 Použitá literatura a zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_Vitus.jpg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:PragueCathedral03.jpg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Praha_Veitsdom_2003.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter_parler.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_z_Arrasu http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:PragueCathedral02.jpg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Cathedrale_Saint- Guy_Prague_facade_sud_mosaique_Jugement_dernier.jpg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:St_Vitus_stained_glass.jpg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Interior_of_St._Vitus_Cathedral_P rague_01.jpg


Stáhnout ppt "PRAHA - historické jádro je největší městská památková rezervace vyhlášená v roce 1971 - v roce 1992 zapsána na Seznam UNESCO jako první památka na území."

Podobné prezentace


Reklamy Google