Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_03-11 Ročník: 6., 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Tvarosloví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_03-11 Ročník: 6., 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Tvarosloví."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_03-11 Ročník: 6., 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Tvarosloví Téma: Slovesa Jméno autora: Libuše Gondkovská Vytvořeno dne: 9. 8. 2011 Metodický popis, (anotace): Zopakuje základní mluvnické významy u sloves. Možné použít pro zopakování i v jiných ročnících. Slovesa I

2

3 Slovesa a jejich tvary Slovesa jsou slova vyjadřující děj, stav, nebo změnu stavu – (poskakovat, sedět, zhubnout). Mluvnické významy u sloves:  osoba  číslo  čas  způsob  slovesný rod  vid  třída  vzor Slovesa jsou slova vyjadřující děj, stav, nebo změnu stavu – (poskakovat, sedět, zhubnout). Mluvnické významy u sloves:  osoba  číslo  čas  způsob  slovesný rod  vid  třída  vzor

4 Slovesné tvary Určité Vyjadřují určitou osobu jednotného a množného čísla ( mluvím, četli jste). Jednoduché Jsou vyjádřené jedním slovem (napíšeme). Určité Vyjadřují určitou osobu jednotného a množného čísla ( mluvím, četli jste). Jednoduché Jsou vyjádřené jedním slovem (napíšeme). Neurčité Nevyjadřují samy určitou osobu (chválit ). Složené Jsou vyjádřené více slovy ( budeme chválit, četli jsme). Neurčité Nevyjadřují samy určitou osobu (chválit ). Složené Jsou vyjádřené více slovy ( budeme chválit, četli jsme).

5 Slovesný způsob 1)oznamovací (vyjadřuje oznámení, sdělení) 2)rozkazovací (vyjadřuje rozkaz, zákaz, přání) 3)podmiňovací (vyjadřuje podmínku, přání, žádost) Zakončení oznamovacího slovesného způsobu -u/-i nesu, píši-eš-e-eme-ete-ou, -í -ím sázím-íš-í-íme-íte-í, -ejí/-ějí -ám dělám-áš-á-áme-áte-ají

6 Urči osobu a číslo. osobačíslo mluvil jsem1.jed. aby se vrátili3.mn. budeš pracovat2.jed. nesouhlasíme1.mn. zastavte se2.mn. odcizili3.mn. začervenala se3.jed. chcete2.mn. nemluvme1.mn.

7 Rozkazovací způsob Užívá se k vyjádření pokynů, zákazů, příkazů, rad atd. Slovesa v rozkazovacím zp. používáme v rozkazovacích větách, za kterými píšeme tečku a při důrazu výkřičník. Koncovky rozkazovacího způsobu 2. os. č. jed.mluvvezmidělej 1. os. č. mn.mluvmevezměme mysleme dělejme 2. os. č. mn.mluvtevezměte myslete dělejte

8 Utvoř tvary rozkazovacího způsobu. sloveso2. os. č. jed.1. os. č. mn2. os. č. mn ozvat seozvi seozvěme seozvěte se přijítpřijďpřijďmepřijďte poslatpošlipošlemepošlete mluvitmluvmluvtemluvme přihlásit sepřihlas sepřihlasme sepřihlaste se býtbuďbuďmebuďte snístsnězsnězmesnězte nesmát senesměj senesmějme senesmějte se vzítvezmivezměmevezměte

9 Podmiňovací způsob Rozlišujeme: 1.podmiňovací způsob přítomný 2.podmiňovací způsob minulý Podmiňovací způsob je vyjádřen složenými tvary. četl bych byl bych četl Rozlišujeme: 1.podmiňovací způsob přítomný 2.podmiňovací způsob minulý Podmiňovací způsob je vyjádřen složenými tvary. četl bych byl bych četl

10 Podmiňovací způsob přítomný bych, bys, by, bychom, byste, by příčestí minulé Př.: četl bych, mluvili byste aby – abych, abys, aby, abychom, abyste, aby kdyby – kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby !!! Tvary bysme, by jste jsou zatím nespisovné!!!

11 Podmiňovací způsob minulý Tvary: byl bych, byl bys, byl by, byli bychom, byli byste, byli by příčestí minulé U zvratných sloves se v obou typech pod. zp. přesouvá v 2. os. č. jed. koncové s k zvratnému zájmenu. Př.: přát si - přál by sis, byl by sis přál / bys dívat se - díval by ses, byl by ses díval

12 Utvoř tvary podmiňovacího způsobu. slovesomluvnický významtvar ozvat se 1. os. č. j. zp. pod. přítomnýozval bych se přijít 3. os. č. mn. zp. pod. min.byli by přišli poslat 2. os. č. jed. zp. pod. přít.poslal bys mluvit 1. os. č. mn. zp. pod.. přít.mluvili bychom přihlásit se 2. os. č. jed. zp. pod. přít.přihlásil by ses být 1. os. č. jed. zp. pod. min.byl bych sníst 3. os. č. jed. zp. pod. min.jedl by nesmát se 2. os. č. mn. zp. pod. min.nesmál by ses

13 Použité zdroje: HRDLIČKOVÁ, Hana, et al. Český jazyk 6 : 1.díl - Učivo o jazyce. Liberec : ALTER, 1998. 159 s. ISBN 80-85775-84-0. HRDLIČKOVÁ, Hana, et al. Český jazyk 6 : Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení.Liberec : ALTER, 1998. 80 s. ISBN 80-85775-86-7. HRDLIČKOVÁ, Hana, et al. Český jazyk 6 : 1.díl - Učivo o jazyce. Liberec : ALTER, 1998. 159 s. ISBN 80-85775-84-0. HRDLIČKOVÁ, Hana, et al. Český jazyk 6 : Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení.Liberec : ALTER, 1998. 80 s. ISBN 80-85775-86-7.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_03-11 Ročník: 6., 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Tvarosloví."

Podobné prezentace


Reklamy Google