Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_2B_13_Anglicky psaná experimentální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_2B_13_Anglicky psaná experimentální."— Transkript prezentace:

1

2 NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_2B_13_Anglicky psaná experimentální próza TÉMA SADY : Literatura 19. a 20. století ROČNÍK : septima DATUM VZNIKU: únor 2014 AUTOR : Mgr. Kateřina Benešová

3  Materiál je určen k výkladu a práci s texty anglicky píšících experimentálních prozaiků Jamese Joyce a Virginie Woolfové.  Materiál navazuje na prezentaci o francouzské experimentální próze, tudíž sem už nebyly řazeny obecné informace o experimentální literatuře.  Pro odkrytí správných řešení jsou použity animace  Materiál je doplněn hypertextovými odkazy na audio ukázky

4  1882 – 1941  Irský romanopisec a básník  Katolická rodina, Dublin  Většinu svého dospělého života prožil v zahraničí – Paříž, Rakousko – Uhersko, atd.  Pracoval hlavně jako učitel angličtiny či novinář  Oční choroba – na určitou dobu takřka oslepl Zajímavosti: - Přátelství s psychologem C. G. Jungem, s nímž se stýkal ve Švýcarsku - ovlivněn vírou své rodiny – obdiv k Tomáši Akvinskému Obr. 1

5  Nejvýznamnější Joycův román  Parafráze Homéra (odkazuje k němu už názvem), ale čerpá i z jiných slavných děl (např. Shakespeare, Bible, …)  Psáno 7 let  Děj se odehrává v Dublinu během jediného dne  Kompozičně je román velmi složitý, autor zahrnuje své zkušenosti a znalosti  mozaika všeho, co sám znal či zažil  čtenářsky náročné  Proud vědomí Zajímavosti: -Poprvé byla kniha vydána v Paříži, protože v Británii problémy s cenzurou kvůli obscénnosti - brzy se dočkala celé řady překladů, přestože je tak komplikovaná, že překlady jsou obtížné Obr. 2

6  Leopold Bloom (Odysseus) › Živí se sháněním inzerátů pro noviny › Vzdělaný, inteligentní, chodící encyklopedie › Praktický  Štěpán Dedalus (Telemachos, Daidalos, Hamlet) › Učitel a začínající básník › Inteligentní, snílek, postrádá otce  Molly Bloomová (Penelopé) › Manželka Leopolda › Krásná a náruživá operní pěvkyně › Není věrná „Co jsem se napřemýšlel o Joyceovi a Picassovi, mistrech fragmentálních estetických obsahů a kupení geniálních trosek. V Odysseovi vplývá nekonečný, bezdechý svět trosek do skutečna, tj. do vesmíru neslýchaných vzdechů a nářků a neprolitých slz, neboť utrpení se samo zalklo a své estetické ‚hodnoty‘ začalo zjevovat nekonečné rumiště…“ C. G. Jung Obr. 3

7  Jakými rovnoběžnými cestami se vraceli Bloom s Štěpán? Vyšli oba zároveň normálním procházkovým krokem z Beresford Place a kráčeli ve jmenovaném pořádku po Lower a Middle Gardiner Street a Mountjoy Square West: potom zpomaleným krokem, oba zahnuvše vlevo, klátili se po Gardiner´s Place až na roh Temple Street North: pak zpomaleným krokem zahnuli vpravo a s občasnými zastávkami kráčeli po Temple Street North až k Hardwick Place. Pokračovali pomaleji nestejnoměrným krokem a přešli prostředkem okrouhlé prostranství před George´s Church, poněvadž průměr kruhu je vždycky menší nežli polokruh.  O čem uvažovali oba muži po cestě? O hudbě, literatuře, Irsku, Dublinu, Paříži, přátelství, ženě, prostituci, výživě, vlivu plynového nebo obloukového světla nebo žárovek na vzrůst kolem rostoucích paraheliotropických stromů, nahodile postavených obecních košů na smetí, římsko- katolickou církev, kněžský celibát, irský národ, jezuitskou výchovu, různá povolání, studium lékařství, uplynulý den, neblahém vlivu dne, který předchází sabbath, Štěpánově zhroucení.

8 1. O čem předchozí text je? › Autor zde popisuje cestu dvou hlavních postav a jejich úvahy. 2. Vyhledejte v textu znaky experimentální literatury: › Nedějovost › Dlouhá souvětí › Důraz na detaily, zachycení atmosféry 3. Jakým dojmem na vás text působí? › Individuální řešení

9  Dubliňané › 15 naturalistických povídek o obyvatelích Dublinu › Ústřední motiv je pochopení sama sebe › Některé v ich-formě, jiné v er-formě › Objevuje se dětský vypravěč  Portrét umělce v jinošských letech › Částečně autobiografické dílo › Popisuje dospívání Štěpána Dedala › Klasická próza v er-formě prokládána deníkovými záznamy J. Joyce čte z Odyssea Obr. 5

10  1882 – 1941  Nar. v Londýně  Ve 13 letech přišla o matku  nervové zhroucení  Po smrti otce se pokouší o sebevraždu  I se sourozenci se stěhuje do Bloomsbury – spolek umělců (Bloomsbury Group)  Vdává se a s manželem zakládají nakladatelství  Nakonec nedokáže čelit ps. problémům a končí sebevraždou – utopila se Obr. 6 Zajímavosti: -Blízká až intimní přátelství se ženami -Aktivně se s manželem zapojili do protifašistického odboje

11  Nejslavnější dílo  Imresionistický román  Hl hrdinka: Clarissa Dallowayová – padesátnice ze střední vrstvy, kterou postupně poznáváme během jednoho dne jejího života  Další postavy: její manžel, bývalý milenec, Sally Setonová,…  Do děje se prolíná příběh Septima Smithe – básník, který prošel válkou, trpí ps. chorobou a spáchá sebevraždu  Děj: Clarissa chystá večírek Obr. 7 „Je to analýza příčetnosti, šílenství a sebevraždy. Svět viděný současně očima duševně zdravých a šílených. Myslím, že je to můj nejlepší román.“ V. Woolfová

12  Paní Dallowayová řekla, že květiny koupí sama. Vždyť Lucy čekalo ještě plno práce. Dveře se vysadí z pantů, přijdou ti chlapíci od Rumpelmayera. A pak, pomyslila si Clarissa Dallowayová, je tak krásné ráno - svěží a čerstvé, jako by je zrovna vyklopily děti z formičky na pláži.Nádhera! Šipka do vody! Zrovna tak jí to vždycky připadalo v Bourtonu, když prudce otevřela francouzské okno - panty přitom zlehka zaskřípěly, ten zvuk jí zní v uších ještě teď - a rovnou vyběhla ven. Jak svěží, jak klidné a samozřejmě tišší nežli tady bývalo časné jitro tam, jako plesknutí vlny, polibek vlny, studený, prudký a navíc (vždyť jí tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se určitě stane něco hrozného, dívala se na květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, na vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají a zase usedají. Stála tam, dívala se, a vtom jí Peter Walsh povídá: „Skládáta básně mezi zeleninou?" - tak nějak to řekl? – „Já mám radši lidi než karfiél," - řekl to takhle? Určitě tak nějak jí to řekl jednou zrána při snídani, když si vyšla na terasu - Peter Walsh.

13 1. O čem text pojednává? › Duševní pochody hlavní postavy (vzpomínky) 2. Jaké znaky experimentální tvorby text vykazuje? › Nápodoba myšlení (proud vědomí) Clarissy › Asociace (dnešní ráno jí připomíná její mládí) › Subjektivita (nahlížíme na realitu očima 1 postavy) 3. Jazykový rozbor: › Výčty (jak svěží, jak klidné, jak…) › Opakování (vzlétají a usedají, vzlétají a zase usedají) › Vsuvky (vždyť jí tenkrát bylo osmnáct)

14  K majáku › Příběh rodiny vyprávěný různými vypravěči s různými časovými rozestupy  Orlando › Román o mladém šlechtici (dospívání, láska, zklamání), který se změní v ženu (užívání si života, dýchánky, poezie), nakonec se vdává Obr. 8 Nahrávka V. Woolfové + foto

15  Obr. 1: NEZNÁMÝ AUTOR. wikimedia.org [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Revolutionary_Joyce_Better_Contras t.jpg  Obr. 2: NEZNÁMÝ AUTOR. kosmas.cz [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://www.kosmas.cz/knihy/154417/odysseus/  Obr. 3: NEZNÁMÝ AUTOR. arcadia.edu [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://blogs.arcadia.edu/dublincenter/2013/06/349/lb/  JOYCE, James. Odysseus [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/james-joyce/odysseus.html  Obr. 4: NEZNÁMÝ AUTOR. wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_mark.svg  Obr. 5: THE EGOIST LTD., LONDON. wikimedia.org [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Portrait_of_the_Artist_as_a_Young_ Man.jpg

16  Obr. 6: BERESFORD, George Charles. wikimedia.org [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VirginiaWoolf.jpg  Obr. 7: NEZNÁMÝ AUTOR. rhymeless-art.blogspot.cz [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://rhymeless-art.blogspot.cz/2011/01/virginia- woolfova-pani-dallowayova.html  Obr. 8: NEZNÁMÝ AUTOR. dantikvariat.cz [online]. [cit. 12.2.2014]. Dostupný na WWW: http://www.dantikvariat.cz/woolfova-virginia/k-majaku-138845


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_2B_13_Anglicky psaná experimentální."

Podobné prezentace


Reklamy Google