Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce 15. října 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce 15. října 2015."— Transkript prezentace:

1 Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce 15. října 2015

2 Osnova 1) Informační centrum a Ústřední knihovna  nabízené služby a obecná pravidla 2) Vydavatelství  nabízené služby 3) Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ)  EIZ na MENDELU  Knihovní katalog  Databáze  tvorba rešeršního dotazu

3 Kde najdeme informace  o Informačním centru a Ústřední knihovně? http://uvis.mendelu.cz/informacni-centrum (www stránky MENDELU  O univerzitě  Organizační struktura  Celoškolská pracoviště  Ústav vědecko- pedagogických informací a služeb  Informační centrum, Ústřední knihovna)  o Vydavatelství? http://uvis.mendelu.cz/vydavatelstvi (www stránky MENDELU  O univerzitě  Organizační struktura  Celoškolská pracoviště  Ústav vědecko- pedagogických informací a služeb  Vydavatelství)

4 Informační centrum, Ústřední knihovna Nabízené služby a obecná pravidla  vstup do všech studijních prostor volný Registrace – PROČ? Co k tomu potřebuji?  absenční půjčování knih a skript  přístup na počítače a s tím související tisk  registrovat se lze ve všech prostorách Informačního centra a Ústřední knihovny  potřebujete ISIC kartu a 120 Kč (hradí se za každé započaté studium)

5 Informační centrum, Ústřední knihovna Nabízené služby a obecná pravidla  absenční půjčování studijní literatury (knihy, skripta)  1 měsíc s možností prodloužení výpůjční lhůty (2x)  rezervace JEN půjčených knih (skripta rezervovat nelze)  sledování výpůjček po přihlášení ve čtenářském kontu  prodlužování výpůjčky ve čtenářském kontu (lze JEN do posledního dne výpůjčky)  absenční půjčování beletrie v češtině i angličtině (budova A, Zemědělská 1)  přístup do počítačů ve všech studijních prostorách Informačního centra a Ústřední knihovny  možnost barevného i černobílého kopírování, skenování a tisku na multifunkčních zařízeních tisk = vložit peníze na kartu  kroužková vazba

6 Vydavatelství Nabízené služby  budova Q, ul. Zemědělská  skripta vydaná na MENDELU Aktuální stav a ceník titulů http://is.mendelu.cz/vv/sklad_skript.pl

7 Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) Souborný (knihovní) katalog  Monografie – tištěné knihy, skripta, sborníky z konferencí  Periodika – tištěná periodika  Vysokoškolské práce (disertační práce)  Audio  Video  CD ROM  Bc., Mgr. a závěrečné práce  DVD  Elektronické knihy Portaro-katalog knihovny  Vyhledávání  Jednoduché vyhledávání  Všechna pole = beletrie

8 Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) Elektronické informační zdroje Přírodní vědy  CAB Abstracts rostlinná a živočišná výroba, genetika, veterinární medicína, lesnictví, krajinářská a zahradní architektura, odpadové hospodářství, ekologie a ekologické zemědělství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, lidská výživa, atd.  Environment Complete zemědělství, energie, obnovitelné energetické zdroje, přírodní zdroje, geografie, znečištění a odpadové hospodářství, technologie ochrany prostředí, environmentální právo, veřejná politika, městské plánování, atd.  Green File globální klimatické změny, green building (ekologické bydlení), znečištění prostředí, trvale udržitelné zemědělství, obnovitelné energetické zdroje, recyklace, atd.

9 Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) Elektronické informační zdroje Společenské vědy  EconLit with Full Text ekonomie, finance, management, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd.  Business Source Complete obchod, finance, management – profily firem, případové studie, SWOT analýzy, ekonomické zpravodajství zemí, atd.  Regional Business News regionální obchodně zaměřené publikace pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA  OECD iLibrary socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání; detailní data o obratu, přidané hodnotě, produkci, provozních přebytcích, rozvoji, ceně práce, investicích

10 Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) Elektronické informační zdroje Přírodní a společenské vědy  Web of Science Core Collection  Scopus  Academic Search Complete  ProQuest Central přírodní vědy (biologie, medicína, zemědělství, chemie, genetika, …), technické vědy (strojírenství, stavebnictví, materiály, telekomunikace, počítačová věda, informační systémy,…), společenské a humanitní vědy (ekonomie, pedagogika, sociologie, historie, archeologie, umění, architektura, jazykověda,…)

11 Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) Základy tvorby rešeršního dotazu 1. ujasnit si, co chci hledat 2. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, headings words) 3. upřesnit je pomocí tezauru databáze  Broader terms (BT) – hierarchicky nadřazený deskriptor  Narrower terms (NT) – hierarchicky podřazený deskriptor  Related terms (RT) – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie)  Used for – ekvivalentní vztah

12 Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) Základy tvorby rešeršního dotazu Příklady použití TEZAURU "heritage tourism"

13 Úvod do vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) Základy tvorby rešeršního dotazu 4. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (and, or, not), proximitních operátorů (near, same, adj, w/...), wild cards (*, $,...). Použití proximitních operátorů a wildcards si ověřit v HELP dané databáze 5. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

14 Základy tvorby rešeršního dotazu Booleovské operátory ABC AND

15 Základy tvorby rešeršního dotazu Booleovské operátory A B OR

16 Základy tvorby rešeršního dotazu Booleovské operátory NOT AB C

17 Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu:  Vyhledávací platforma OVID SP Operátor ADJn, kde n je maximální počet slov mezi hledanými výrazy Např. heritage* ADJ5 tourism* (mezi hledanými slovy je pět nebo méně slov ) The studies were comprised of qualitative interviews with local inhabitants and representatives in tourism, politics and heritage conservation together... Základy tvorby rešeršního dotazu Proximitní operátory

18 Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu:  Vyhledávací platforma EBSCO – operátory N a W Operátor Nn – mezi hledanými slovy je n maximální počet slov a nezáleží na pořadí hledaných slov. Např. heritage* N5 tourism* In the process of tourism development at cultural heritage sites, social pressure and environmental problems... Operátor Wn – mezi hledanými slovy je n maximální počet slov a záleží na pořadí hledaných slov. Např. heritage* W5 tourism* The article focuses on the Cultural Heritage: Education - Science - Preservation - Integrated in Tourism... Základy tvorby rešeršního dotazu Proximitní operátory

19 *, $ Např. plant* = plant, plants, plantlet, plantlets, planted,... wom$n = woman, women Základy tvorby rešeršního dotazu Wild Cards

20 Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce Děkuji za pozornost Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz


Stáhnout ppt "Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce 15. října 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google