Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl - mluvené útvary Název sady:Funkční styly pro 2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl - mluvené útvary Název sady:Funkční styly pro 2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl - mluvené útvary Název sady:Funkční styly pro 2. ročník obor Mechanik opravář MV, OZS Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Tato prezentace je zaměřena na mluvené útvary prostě sdělovacího stylu, charakteristiku mluvených projevů a na jednotlivé slohové útvary, které se užívají v běžném společenském styku, ale také při veřejném ústním jednání.

3 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL Mluvené útvary

4 Charakteristika mluveného projevu: je neopakovatelný, protože se váže na danou konkrétní situaci je pro něj charakteristický přímý kontakt mezi účastníky projevu často bývá nepřipravený, což způsobuje, že vyjadřování je méně přesné a pečlivé, opakují se stejná slova a větná stavba bývá jednodušší projev bývá citově zabarvený a doprovází jej různé mimojazykové, neverbální prostředky

5 Dialogy: mluvené jazykové projevy (hovory) dvou a více lidí, v nichž dochází ke střídání mluvčích (jeden vždy mluví, druhý mu naslouchá), nemělo by mluvit více lidí najednou účastníci dialogu většinou sledují nějaký společný cíl, vyměnit si informace, na něčem se domluvit, vyjádřit city a pocity člení se na repliky – střídání(výstupy) jednotlivých mluvčích

6 v běžném hovoru vznikají i jednoduchá vypravování událostí, vlastních i cizích zážitků nebo vzpomínek, ve kterých se často vyskytují i prvky prostého popisu (osob, věcí, jevů)

7 Monology: mluvené jazykové projevy, v nichž nedochází ke střídání mluvčích, ale mluví nepřetržitě jeden člověk nejčastěji se setkáváme s monology v podobě přednášek, výkladů, referátů a také různých projevů(proslovů) zkušený mluvčí, dobrý řečník musí brát ohled na posluchače, svou řeč jim adresuje, reaguje na jejich reakce

8 Telefonní hovor: rychlé sdělení informace, odpověď na dotaz, předání zprávy stručnost, věcnost, promyšlená formulace, pečlivá výslovnost společenské a zdvořilostní zásady: a) pozdrav a představení volajícího, pak volaného b) krátké sdělení, přesně formulované a vyslovené c) ukončení volajícím – poděkování a rozloučení

9 Běžný společenský styk: blahopřání, přípitek: krátký projev, který se pronáší při slavnostní příležitosti (narozeniny, svatba, promoce, výročí aj.) a ve kterém mluvčí udává, k jaké příležitosti(na čí zdraví, počest) si společnost připije vyjádření soustrasti: stručný ustálený projev s citovým zabarvením, kterým se vyjadřuje pozůstalým lítost nad úmrtím jejich blízkých (např. Přijměte prosím mou nejhlubší soustrast…)

10 Běžný společenský styk: Přivítání: zdvořilé vyjádření potěšení z návštěvy (např. Vítám vás u nás. Jsem rád, že jste přišli, pojďte prosím dál…) Oficiální přivítání na veřejnosti : Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal jménem…

11 Běžný společenský styk: Představování: představujeme mladšího staršímu, muže ženě, méně významnou osobnost osobnosti významnější užíváme ustálené formulace (např.: Dovolte, abych vám představil svého spolužáka. Seznamte se, to je…Těší mě, rád jsem vás poznal.)

12 Běžný společenský styk: Omluvy, odmítnutí: užíváme zdvořilé formulace (např.: Promiň, ale nemohl jsem přijít. Je mi líto, ale… Omluv mě, rád bych přišel, ale…Omlouvám se, mám ještě nějaké povinnosti.) patří sem i omlouvání ve škole (např. Pane učiteli, omluvte mě, prosím, zapomněl jsem doma sešit.)

13 Veřejné ústní jednání: je to projev oficiálnějšího rázu je třeba mluvit zřetelně, souvisle, dobře artikulovat využívat jednodušších souvětí a jednoduchých vět omezit nadužívání zájmen a parazitních slov (např. teda, prostě, tak) zachovat přiměřenou délku projevu omezit nadměrnou gestikulaci a pohyb těla udržovat kontakt s posluchači

14 Veřejné ústní projevy: Referát: informuje posluchače o aktuálním dění nebo o něčem, co by je mohlo zajímat, např. o knižní novince, divadelním nebo filmovém představení, o výstavě, ale i o sportovním utkání Diskuse(řízený dialog): jednotliví mluvčí se vyjadřují k nějaké otázce, problému, případně reagují na příspěvky ostatních mluvčích, často navazuje na referát

15 Otázky pro opakování: 1) Charakterizujte mluvené útvary prostě sdělovacího stylu. 2) Vysvětlete rozdíl mezi dialogem a monologem. 3) Uveďte příklady neverbální komunikace. 4) Popište postup při telefonování. 5) Které útvary patří k běžnému společenskému styku? 6) Kde využíváme veřejná ústní jednání, které útvary sem patří?

16 Zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 253 – 0189 – 0 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klíč ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978 – 80 – 00 – 01825 – 6 Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 082 – 9 Průvodce českým jazykem. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 019 - 5


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl - mluvené útvary Název sady:Funkční styly pro 2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google