Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Vyjmenovaná slova po V ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Vyjmenovaná slova po V ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Vyjmenovaná slova po V ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275 ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OVĚŘENÍ VE VÝUCE: 13.2. 2012

2 Vyjmenovaná slova po V PŘEDMĚT: Český jazyk ROČNÍK: 4. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Rozlišuje i-í/y-ý ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po V. KLÍČOVÁ SLOVA: obojetné souhlásky, vyjmenovaná a příbuzná slova po V DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace v PowerPointu. ANOTACE: Prezentace je určená k seznámení a následnému procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po V. VYUŽITÍ V HODINĚ: Prezentaci jsem použila v úvodu hodiny. Žákům se práce moc líbila a chtěli další podobné aktivity s obrázky.

3 Vyjmenovaná slova - V -

4 Obojetné souhlásky jsou:  b, f, l, m, p, s, v, z.   Pro lepší zapamatování se můžeme naučit toto spojení obojetných souhlásek:  Be fe le me pes se ve ze  i, í, y, ý.  Po těchto souhláskách můžeme psát i, í, y, ý.

5 Vyjmenovaná slova  Jsou to slova, ve kterých se po obojetných souhláskách píše y, ý.  Y, ý  Y, ý se píše i ve slovech od nich odvozených, kterým říká: slova příbuzná

6 Vyjmenovaná slova po obojetné souhlásce V : Vy, vysoký, výt, zvykat, žvýkat, slova s předponou vy/vý. výskat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň,

7 VY  Příbuzná slova: vykat vykání

8 VYSOKÝ  Příbuzná slova: Vyškov Vysočany Vyšehrad výška vysočina převyšovat zvýšit

9 VÝT  Příbuzná slova: vytí vyjící zavýt

10 VÝSKAT  Příbuzná slova: zavýskat výskání

11 ZVYKAT  Příbuzná slova: zvyk odvykat návyk zlozvyk zvyklost obvyklý

12 ŽVÝKAT  Příbuzná slova: přežvýkavec žvýkání žvýkačka sežvýkat dožvýkat

13 VYDRA  Příbuzná slova: vydřiduch vydří vydrovka Povydří

14 VÝR  Příbuzná slova: výří výrovka výři

15 VYŽLE  Příbuzná slova: vyžlátko

16 POVYK  Příbuzná slova: povykující povykovat

17 VÝHEŇ

18 SLOVA S PŘEDPONOU VY/VÝ vyjet vyset, vyviklaný, vyviklaný, vypadat, vykropit, vylovit, vymazat, vykoupat, vylízat výtah

19 Shrnutí  Vyjmenovaná slova jsou ta, ve kterých se po obojetných souhláskách píše y, ý.  Y, ý se píše i ve slovech od nich odvozených, kterým říká slova příbuzná.

20 Shrnutí Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy/vý.

21 Pár vět na zopakování Na v_sočině je v_sutý most. Chlapec z V_sočan skákal do v_še. V_děla jsem v_dru a v_ra. V_šehrad je v_dět z dálky. Pohled z v_šky byl nádherný. Na vysočině je visutý most. Viděla jsem vydru a výra. Pohled z výšky byl nádherný. Chlapec z Vysočan skákal do výše. Vyšehrad je vidět z dálky.

22 Pár vět na zopakování Vlčice v_la na měsíc. Sv_čka sv_tí dlouho. V_tali jsme v_těze. Naše vesnice je malá v_ska. Zlozv_k je kousání nehtů. Vlčice vyla na měsíc. Svíčka svítí dlouho. Vítali jsme vítěze. Zlozvyk je kousání nehtů. Naše vesnice je malá víska.

23 Použité zdroje: Obrazový materiál čerpaný: [cit. 2012-02-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://images.google.com/imgres?q=prsty&start=59&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=612&addh=36&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm=isch&tb nid=wIsKrm3MJraAXM:&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/stock-photo-4611343-pointing- fingers.php&docid=3e8fIrnunX_nXM&imgurl=http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/4611343/2/stock-photo-4611343-pointing- fingers.jpg&w=380&h=380&ei=N3xWT4jcHdChOozM0LsI&zoom=1&iact=hc&vpx=549&vpy=239&dur=6477&hovh=225&hovw=225&tx= 158&ty=143&sig=108857831543248859483&sqi=2&page=4&tbnh=134&tbnw=134&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:59 http://images.google.com/imgres?q=d%C4%9Bti+ve+%C5%A1kolce&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm=i sch&tbnid=Aik5HqFKZd_- oM:&imgrefurl=http://oebibonline.wordpress.com/2008/08/page/2/&docid=wTRsPYbFJScP6M&imgurl=http://oebibonline.files.wordpre ss.com/2008/08/mertingen_050808_1.jpg&w=350&h=255&ei=xHxWT7aRH4OaOqj5oMUI&zoom=1&iact=hc&vpx=723&vpy=223&dur =296&hovh=132&hovw=210&tx=141&ty=130&sig=108857831543248859483&page=2&tbnh=132&tbnw=210&start=10&ndsp=21&ve d=1t:429,r:14,s:10 http://images.google.com/imgres?q=mrakodrap&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm=isch&tbnid=uHAB 8CzVcJ7kyM:&imgrefurl=http://uploadmachine.com/skyscraper.html&docid=rr2U_FvPGLh4NM&imgurl=http://uploadmachine.com/w p-content/uploads/2011/07/skyscraper.jpg&w=692&h=1000&ei=T31WT9- oOY7tOa79wMMI&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=139&dur=1351&hovh=270&hovw=187&tx=117&ty=179&sig=10885783154324 8859483&sqi=2&page=1&tbnh=121&tbnw=83&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0 http://images.google.com/imgres?q=vlci&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm=isch&tbnid=3d9B- g7sWqvJYM:&imgrefurl=http://www.squidoo.com/graywolves&docid=5T9ASYXaMcMQbM&imgurl=http://imagecache2.allposters.com /images/SLV/KD0704.jpg&w=400&h=314&ei=on1WT93BOYOZOtShhbsI&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=233&dur=368&hovh=199 &hovw=253&tx=191&ty=123&sig=108857831543248859483&sqi=2&page=1&tbnh=167&tbnw=213&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r: 2,s:0 http://images.google.com/imgres?q=narozeniny&start=138&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=612&addh=36&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm =isch&tbnid=iPc3qdjUkIr2AM:&imgrefurl=http://www.nextstepdance.com/classes/birthday- parties.aspx&docid=4hrGinc_TjUcmM&imgurl=http://www.nextstepdance.com/Portals/0/birthday_girls.png&w=400&h=364&ei=yn5WT 622EMuhOuGijNYI&zoom=1&iact=hc&vpx=454&vpy=67&dur=257&hovh=134&hovw=147&tx=104&ty=121&sig=10885783154324885 9483&sqi=2&page=7&tbnh=134&tbnw=147&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:138 http://images.google.com/imgres?q=vaj%C3%AD%C4%8Dka&hl=cs&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm=isch&tbnid=7b anO3fvRlx6PM:&imgrefurl=http://greenbabyguide.com/2009/03/31/natural-egg-dyes-which-ones-work-which-ones-just-make-your- eggs-look-dingy-and-sad/&docid=o9tFHPDm3l7JfM&imgurl=http://greenbabyguide.com/wp-content/uploads/2009/03/colorful-dyed- easter- eggs.jpg&w=540&h=449&ei=DYBWT6ywKIqSOqfiwNkI&zoom=1&iact=hc&vpx=972&vpy=90&dur=280&hovh=205&hovw=246&tx=13 0&ty=151&sig=108857831543248859483&page=4&tbnh=131&tbnw=161&start=60&ndsp=25&ved=1t:429,r:18,s:60

24 http://images.google.com/imgres?q=kr%C3%A1va&start=10&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=612&addh=36&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm =isch&tbnid=dhftdGP6c-OKeM:&imgrefurl=http://blog.ivusko.sk/webdesign/katka-ktora-riesi-seo-zacala-blogovat/&docid=MwhnJKn- FxHrwM&imgurl=http://blog.ivusko.sk/wp-content/krava.jpg&w=362&h=231&ei=hoBWT- rFAYHoObjRtMsI&zoom=1&iact=rc&dur=382&sig=108857831543248859483&sqi=2&page=2&tbnh=112&tbnw=175&ndsp=24&ved=1t: 429,r:10,s:10&tx=102&ty=52 http://images.google.com/imgres?q=vydra&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm=isch&tbnid=dyYp0PRUGUi y6M:&imgrefurl=http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/american-river- otter/&docid=tw_4Sl4yv2evEM&imgurl=http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/006/cache/na-river- otter_641_600x450.jpg&w=600&h=450&ei=1IBWT5bfDtCWOseXlc4I&zoom=1&iact=hc&vpx=796&vpy=63&dur=312&hovh=194&hovw =259&tx=161&ty=147&sig=108857831543248859483&sqi=2&page=1&tbnh=167&tbnw=241&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:8,s:0 http://images.google.com/imgres?q=v%C3%BDr&hl=cs&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:photo&tbm=isch&tbnid=PShqIjsP55yKmM :&imgrefurl=http://true-wildlife.blogspot.com/2010/10/barn-owl.html&docid=hTD3P03zcy1N0M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/- DxVYFSdJ2-A/TbYYGlPEK8I/AAAAAAAACQ4/dyQj1JbrAcU/s1600/barn- owl.jpg&w=550&h=364&ei=i4FWT_CLEufm4QTKtdT0CQ&zoom=1&iact=rc&dur=265&sig=108857831543248859483&page=2&tbnh=1 28&tbnw=169&start=12&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:12&tx=95&ty=73 http://images.google.com/imgres?q=huben%C3%BD&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:clipart&tbm=isch&tbnid=M5Ng tykGQfY61M:&imgrefurl=http://www.istanbulfm.com.tr/magazin/haber/zayif-gorunme- taktigi.html&docid=cnyiRYPPVe0HGM&imgurl=http://www.istanbulfm.com.tr/templates/data/500x500/zayif- 3.jpg%253Fr%253D43555&w=500&h=500&ei=- oJWT_nHGs6cOsXt_MYI&zoom=1&iact=rc&dur=884&sig=108857831543248859483&page=1&tbnh=163&tbnw=163&start=0&ndsp=1 0&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=55&ty=29 http://images.google.com/imgres?q=zp%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD&start=19&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=612&addh=36&tbs=s ur:fmc,itp:photo&tbm=isch&tbnid=- T1YjMxKYGsMkM:&imgrefurl=http://www.lubmin.de/Veranstaltungen/c&docid=sEroVJJ8wtIJsM&imgurl=http://www.lubmin.de/images/pi ctures/lubmin_4b2765836833e.jpg&w=150&h=113&ei=bIRWT_qqF82SOrKDkMMI&zoom=1&iact=rc&dur=554&sig=108857831543248 859483&sqi=2&page=2&tbnh=90&tbnw=120&ndsp=25&ved=1t:429,r:12,s:19&tx=33&ty=50 http://www.fireplacedesigns.info/fireplace-hearth-designs.html http://images.google.com/imgres?q=sladkovodn%C3%AD+ryby&start=235&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=612&tbs=sur:fmc,itp:photo &tbm=isch&tbnid=msugez6lmKSdsM:&imgrefurl=http://www.scienceclarified.com/Al- As/Aquaculture.html&docid=RSgkzP089OJpOM&imgurl=http://www.scienceclarified.com/images/uesc_01_img0046.jpg&w=335&h= 427&ei=fIZWT_O4M8X44QTcmJmmCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1025&vpy=18&dur=1383&hovh=254&hovw=199&tx=94&ty=175&si g=108857831543248859483&page=12&tbnh=130&tbnw=101&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:235


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Zbečno 23, okres Rakovník AUTOR: Mgr. Veronika Černá NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Vyjmenovaná slova po V ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3275."

Podobné prezentace


Reklamy Google