Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_16."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_16 Vyjmenovaná slova po V PaedDr. Tamara Kučerová Anotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

2

3 * Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, povyk, výheň, slova s předponou vy/vý.

4 * vy – vykat, vykání * vysoký – vysočina, výše, výšina, povýšit, zvýšit * výt – zavýt, vytí * výskat – výskot, zavýsknutí * zvykat – zlozvyk, zvyklost, návyk, odvykat, obvyklý * žvýkat – žvýkačka, přežvýkavec

5 * vydra – Povydří, vydrovka * výr – výří křídla * povyk – povykovat

6 výška x vížka výš x víš výt x vít, Vít vyla x vila, víla vyset x viset výr x vír výskat x vískat

7 * V__ jste lezli v__soko. Na v__sočině rozkvetl v__šňový sad. Mám zv__šenou teplotu. Nepov__šuje se nad slabšími. Byla bych ráda, kdyby mi nev__kal. Na V__šehradě je hřb__tov Slav__n. Mám rád pohádkové b__tosti a hlavně v__ly. Nabídl m__ v__chlazené v__no. Navštívil nás nev__taný host. Bab__čka m__ nab__dla makový záv__n. Bolí ho v__v__klaný zub. V__pl__vni žv__kačku.

8 * Vy jste lezli vysoko. Na vysočině rozkvetl višňový sad. Mám zvýšenou teplotu. Nepovyšuje se nad slabšími. Byla bych ráda, kdyby mi nevykal. Na Vyšehradě je hřbitov Slavín. Mám rád pohádkové bytosti a hlavně víly. Nabídl mi vychlazené víno. Navštívil nás nevítaný host. Babička mi nabídla makový závin. Bolí ho vyviklaný zub. Vyplivni žvýkačku.

9 * zv__kni si na v__c, v__borná v__zdoba, v__dařený v__let, zahraniční velv__slanec, v__no z v__nobraní, v__cv__čené zv__ře, v__dechne si po v__stoupení, jíme v__leštěnou v__dličkou, oblékám se v__středně, v__křikuje v__sokým hlasem, ležíme ve v__řivce, v__sunutý v__kýř, v__naložil ús__lí ve vojenském v__cviku, učitelka v__tváří podm__nky ke studiu, na stěně v__sí obraz

10 * zvykni si na víc, výborná výzdoba, vydařený výlet, zahraniční velvyslanec, víno z vinobraní, vycvičené zvíře, vydechne si po vystoupení, jíme vyleštěnou vidličkou, oblékám se výstředně, vykřikuje vysokým hlasem, ležíme ve vířivce, vysunutý vikýř, vynaložil úsilí ve vojenském výcviku, učitelka vytváří podmínky ke studiu, na stěně visí obraz


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_16."

Podobné prezentace


Reklamy Google