Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doplň a procvičuj. Doplň i, í / y, ý • v_soká hora, nedostupná v_šina, velké přev_šení • pov_šili ho, vzdušné v_ry, ve v_ru tance, V_nohrady • v_dím V_šehrad,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doplň a procvičuj. Doplň i, í / y, ý • v_soká hora, nedostupná v_šina, velké přev_šení • pov_šili ho, vzdušné v_ry, ve v_ru tance, V_nohrady • v_dím V_šehrad,"— Transkript prezentace:

1 Doplň a procvičuj

2 Doplň i, í / y, ý • v_soká hora, nedostupná v_šina, velké přev_šení • pov_šili ho, vzdušné v_ry, ve v_ru tance, V_nohrady • v_dím V_šehrad, v_tej ve V_škově, musíš mu v_kat • zámecká v_žka, lidové zv_ky, neobv_klý v_skot • v_děl přežv_kavce, jablečný záv_n, v_klající zub • přiv_tat, v_šňový sad, zav_nula V_ktorku a V_tka • nev_nný člověk, v_čka se klíží, v_ tu pov_kujete • v_dří kožešina, v_dle a v_dlička, nav_kl si v_tězit • sv_tit sv_čkou, v_ří let, zav_tal na v_nobraní, sv_tání

3 Doplň i, í / y, ý (řešení) • vysoká hora, nedostupná výšina, velké převýšení • povýšili ho, vzdušné víry, ve víru tance, Vinohrady • vidím Vyšehrad, vítej ve Vyškově, musíš mu vykat • zámecká vížka, lidové zvyky, neobvyklý výskot • viděl přežvýkavce, jablečný závin, viklající zub • přivítat, višňový sad, zavinula Viktorku a Vítka • nevinný člověk, víčka se klíží, vy tu povykujete • vydří kožešina, vidle a vidlička, navykl si vítězit • svítit svíčkou, výří let, zavítal na vinobraní, svítání

4 Najdi rybu ŽVYSOKÝV VZAZTÝVY ÝVVÝHEŇD KYPOVYKR AKRÝVVYA TAVYŽLEY VTVÝSKAT Najdi a vybarvi vyjmenovaná slova po V (nepřekrývají se) a zůstanou písmena, z nichž složíš název ryby, píšící se s Y po V.

5 Najdi rybu (řešení) ŽVYSOKÝV VZAZTÝVY ÝVVÝHEŇD KYPOVYKR AKRÝVVYA TAVYŽLEY VTVÝSKAT Najdi a vybarvi vyjmenovaná slova po V (nepřekrývají se) a zůstanou písmena, z nichž složíš název ryby, píšící se s Y po V. Řešení:VYZA


Stáhnout ppt "Doplň a procvičuj. Doplň i, í / y, ý • v_soká hora, nedostupná v_šina, velké přev_šení • pov_šili ho, vzdušné v_ry, ve v_ru tance, V_nohrady • v_dím V_šehrad,"

Podobné prezentace


Reklamy Google