Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

2 Zdroje informací o učebních oborech Atlasu školství Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny základní informace a přehled škol.

3 Přehledy škol a učebních oborů na internetu www.atlaskolstvi.cz

4 www.kr-vysocina.cz

5 www.stredniskoly.cz

6 www.seznamskol.eu

7 www.najisto.cz

8 Webové stránky jednotlivých škol

9 Festival vzdělávání – Dům kultury 12.11.2015 Spolu s TU od 12.00 do 13.30. Poté možno projít si s rodiči. Stánky škol

10 Dny otevřených dveří na školách Podrobné informace jsou na webových stránkách škol. Již od listopadu

11 Přijímací řízení ve Sbírce zákonů

12 Termíny zkoušek, kritéria a počty žáků Ředitel střední školy stanoví (pokud se rozhodne pro konání přijímací zkoušky) nejméně dva termíny dva termíny pro konání zkoušky mezi 22. – 30. dubnem 2016.

13 Termíny zkoušek, kritéria a počty žáků Ředitel střední školy také stanoví kritéria kritéria pro přijímaní žáků. Ředitel střední školy také stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů přijímaných uchazečů. To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2016 31. ledna 2016. 30. října 2015 U oborů s talentovou zkouškou do 30. října 2015.

14 Ukázka zveřejnění kritérií www.spszr.cz

15 Získání přihlášky ke studiu na SŠ Stránky školy, školní síť. obdrží 1 - 2 výtisky přihlášek Každý žák obdrží 1 - 2 výtisky přihlášek od výchovného poradce.

16 Získání přihlášky ke studiu na SŠ www. msmt.cz Stránky Ministerstva školství – www. msmt.cz.

17 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ Denní forma studia

18 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ Denní forma s talentovou zkouškou

19 Vzor vyplnění přední strany přihlášky 1. Druhá adresa se většinou nevyplňuje. 2. Kontakty na uchazeče. 3. Kontakty na zákonného zástupce.

20 Vzor vyplnění přední strany přihlášky 4. Přesné adresy škol, kódy a názvy oborů. 6. Zkrácené studium? Ne. 5. Ročník se nevyplňuje. 8. Podpisy uchazeče a zákonného zástupce. Pečlivě vyplnit. Zjistit, promyslet. 7. Kolonka TERMÍN P. Z. není určena k vyplnění termínu jednotných testů při pilotním ověřování. 6 6 6

21 Vzor vyplnění přední strany přihlášky 9. Potvrzení zdravotní způsobilosti u vybraných oborů.

22 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky 1. Vyplnit IZO, slovně ročníky a předměty. Toto píší jen žáci 9.B.

23 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky 2. Známky a průměry vyplní škola. Poté přihlášku potvrdí. Zde uvést počet případných příloh (např. zprávu z PPP). Výstupní hodnocení je zrušeno. Zde škrtnout.

24 Počet přihlášek dvě přihlášky Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky (na dva obory vzdělávání).

25 Doplnění a potvrzení přihlášek základní školou během února Kvůli doplnění známek a potvrzení přihlášky je třeba dodat vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli v určitém předstihu – nejlépe během února.

26 Volitelné přílohy k přihlášce libovolnou přílohu Rodiče mohou podle vlastního zvážení přiložit k přihlášce libovolnou přílohu, jejíž obsah by mohl mít vliv na výsledek přijímacího řízení. Může se jednat např. o: Aktuální zprávu z Pedagogicko- psychologické poradny. O vyšetření třeba zažádat již na podzim 2015. Doklad o umístění na předním místě v okresních a krajských soutěžích. Další doklady prokazující schopnosti a předpoklady žáka pro zvolený učební obor. Vlastní hodnocení. (Celkový počet příloh se uvádí na zadní straně přihlášky.)

27 Termíny odevzdání přihlášek Uchazeč nebo zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2016 15. března 2016. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou, je termín odevzdání 30. listopadu 2015 30. listopadu 2015. Přihláška na SŠ

28 Zápisový lístek - získání Každý žák obdrží od školy pouze jeden zápisový lístek a tospolečně s pololetním vysvědčením vysvědčením.

29 Zápisový lístek - použití Pokud byl žák přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl studovat na vybrané škole potvrdit zápisovým lístkem. Vyplněný zápisový lístek musí uchazeč doručit zvolené střední škole do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. pouze jednou Takto se může zápisový lístek uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde ho přijali na základě odvolání.

30 Znění starších přijímacích zkoušek Na webu některých škol.

31 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Na webu některých škol.

32 Kroužky Čj a M na základní škole Příprava na přijímačky s vyučujícími učiteli.

33 Testy na internetu www.zkousky-nanecisto.cz

34 www.scio.cz

35 www.samouk.cz

36 www.didaktis.cz

37 Publikace

38 Studie o volbě střední školy z října 2014 Shrnutí závěrů 84 % žáků ještě není definitivně rozhodnuto, kam si podá přihlášku. Na dny otevřených dveří chodí hlavně ti, kteří se na danou školu opravdu chtějí přihlásit. Přitom 63 % uchazečů navštíví pouze 1 – 2 dny otevřených dveří a 27 % více než 2 dny otevřených dveří. 94 % žáků, kteří navštíví den otevřených dveří, dnes říká, že se na školu možná (58 %) nebo dokonce určitě (36 %) přihlásí. Zdroj: www.nezzazvoni.cz (… jen pro info)

39 Prostor pro dotazy …

40 Hodně štěstí a pevné nervy ! Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 2014-2015


Stáhnout ppt "INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017."

Podobné prezentace


Reklamy Google