Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co musím udělat pro zvládnutí referátu z ekonomie?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co musím udělat pro zvládnutí referátu z ekonomie?"— Transkript prezentace:

1 Co musím udělat pro zvládnutí referátu z ekonomie?

2 Zdroje informací Hlavním zdrojem informací je učebnice. Ne proto, že stačí jen opsat příslušnou pasáž, ale proto, že definuje hlavní pojmy a uvádí je do širších souvislostí. Další zdroj je encyklopedie, která dále pojmy může zpřesnit a prohloubit. Následují další důležité zdroje informací, které se zabývají aktuální situací v oblasti, o které referujeme. Mohou to být odborné časopisy, webové stránky, firemní dokumenty, novinové články apod. Slovník cizích slov (nikdy nepište nic, čemu nerozumíte!!!)

3 Poznámka Teze = tvrzení (výrok), který chceme v referátu obhájit Argument = tvrzení (výroky), kterými tezi(e) obhajujeme Vyplývání = vztah mezi argumenty a tvrzením Vždy musíte být schopni říci referát vlastními slovy. Tedy všemu rozumím (včetně cizích slov) a umím vysvětlit.

4 První krok Cíl Je mi stále jasné, jaké jsou mé cíle při psaní úkolu? Jsem spokojen s tím, jak jsem se k nim postavil? Do jaké míry cítím, že jsem jich dosáhl? Je mé téma jasně vyjádřeno? Pojmenoval jsem podstatné problémy? Vysvětlil jsem svůj zamýšlený přístup?

5 Obsah Je zřejmé, jaké hlavní myšlenky vyjadřuji? Jsou problémy vhodně podloženy příklady a argumenty? Jsou má fakta správná, kompletní a aktuální? Jsou všechny citace, které jsem použil, skutečně podstatné? Udržel jsem správnou rovnováhu mezi svými myšlenkami a myšlenkami druhých? Uvedl jsem jasně, které myšlenky nejsou mé vlastní?

6 Struktura a styl Má úkol přibližně očekávaný počet slov? Bude struktura mého referátu čtenáři jasná? Použil jsem titulky tam, kde by mohly čtenáři pomoci? Obsahuje každý odstavec pouze jednu hlavní myšlenku? Spojuje předchozí a následnou hlavní myšlenku? Vyplývají mé závěry logicky z mých důkazů? Použil jsem grafy, tabulky nebo diagramy tam, kde je třeba? Přivádějí poslední odstavce referátu k uspokojivému závěru?

7 Úvod Komentujte téma referátu. (Například Co si pod tím představujete? Jaké jsou hlavní problémy? Atd.) Kterými aspekty se budete zabývat? Proč? Jaký bude váš celkový přístup k referátu? Které hlavní problémy budete řešit?

8 Hlavní část Uveďte seznam hlavních bodů, které chcete vyjádřit. Jestliže počítáte v průměru 100 slov na odstavec, může vám to dát určitou představu, kolik odstavců pro vyjádření těchto bodů budete mít. Zkontrolujte, zda vaše body postupují v určitém druhu logické posloupnosti, nebo zda jsou z oprávněného důvodu řazeny jinak. Poznamenejte si příklady a ilustrace, které použijete při předkládání těchto hlavních myšlenek.

9 Závěr Shrňte své hlavní myšlenky. Předložte jednoznačný nebo hypotetický závěr. Uveďte širší aspekty nebo budoucí směry vývoje, případně předmět dalšího výzkumu.

10 Co je to pojem Pojmy jsou kategorie objektů, činností nebo stavů bytí, které mají určité vlastnosti. Rozsah pojmů je značně široký — patří mezi ně sekyra, auto, spravedlnost, válka, štěstí, pravda, zapo­mínání apod. Myšlení je založené na vztazích mezi pojmy. Při popisu určité činnosti, např. Liška chytila zajíce, konstatujeme vztah mezi dvěma savci. Výrok Mládí je bezstarostným obdobím života vyjadřuje určitý stav bytí. (Neznáme však žádné pravidlo, které by jednoznačně potvrdilo, že tato tvrzení jsou pravdivá.)

11 Přirozené a formální pojmy Formální pojmy jsou definované podstatnými charakteristikami (například slovníkové definice). Například pes má čtyři nohy, ocas, kožich, vlhký nos, je masožravý, může štěkat, vrčet, kňučet, nosit živá mláďata apod. Pojmy jsou hierarchicky uspořádané v dlouhodobé paměti. Každý pojem je spojený s různými charakteristikami, které se v případě potřeby postupně vybavují z paměti. V každodenním životě se používají především přirozené pojmy. Vyplývají ze subjektivního vnímání vnější reality. Víme např., že někteří ptáci mají křídla, zobáky a peří, že létají, budují hnízda, snášejí vejce a vydávají různé zvuky.

12 Zatímco formální pojmy obsahují přesně definované množiny pravidel určující příslušnost k určité kategorii, přirozené pojmy se opírají o vzpomínky na jednotlivé případy, mezi kterými byla určitá podobnost. Formální pojmy používají hlavně experti v určitých oblastech poznání, zatímco přirozené pojmy upřednostňují běžní lidé v každodenním životě.

13 Myšlenková mapa Jak tvořit mapu Tradiční postup tvorby mapy, který je však třeba pozměnit, aby nejlépe vyhov ov al ind i viduálním záměrům. R učně kreslená myšlenková mapa 1. Začněte ve středu papíru hlavním námětem 2. Využijte obrázků, symbolů, kódů 3. Vyberte hlavní témata a zdůrazněte pomocí velkých a malých písmen 4. Využijte barev 5. Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map.

14 Příklad myšlenkové mapy Prakticky to například vypadá tak, že si v myšlenkové mapě dělám průběžné poznámky, včetně odkazů na elektronické zdroje, důležitých pasáží atd. Mapy jsou obvykle pracovní, takže k nim nepřidávám příliš obrázků pracuji pouze se strukturou, barvami a jednoduchými symboly a výsledné mapy tak mohou být poměrně rozsáhlé. Teprve potřebuji-li takovou mapu prezentovat, typicky ji zjednoduším, aby byla čitelná na A4 a doplním ji o obrázky.

15

16

17

18 Závěr Referát je náročný myšlenkový proces Předpokládá shromáždění, pochopení a následné zpracování informací K realizaci tohoto úkolu používáme myšlenkové operace jako, klasifikování, sumarizování, porovnávání, vysvětlování, usuzování, interpretování, analyzování, uspořádávání apod. Dodržování formálního postupu nás vede k tomu, že náš výsledek bude vždy správný.


Stáhnout ppt "Co musím udělat pro zvládnutí referátu z ekonomie?"

Podobné prezentace


Reklamy Google