Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice 4.4.2007 Zlata Houšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice 4.4.2007 Zlata Houšková."— Transkript prezentace:

1 Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice 4.4.2007 Zlata Houšková

2 VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků (dovednosti v práci s ICT) Připravit kvalifikované poskytovatele veřejných informačních služeb obyvatelům ČR ve veřejných knihovnách jako přirozených informačních centrech obcí včetně menších lokalit.

3 VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků (dovednosti v práci s ICT) Připravit pracovníky veřejných knihoven na roli potenciálních instruktorů či školitelů, kteří budou schopni poskytovat pomoc obyvatelům v obcích při zvládání informační a komunikační techniky a technologie a práci s informacemi.

4 Kolik na to 2000 6,900.000 Kč 2001 12,665.000 Kč 2002 2,300.000 Kč 2003 2,087.000 Kč 2004 2,265.000 Kč 2005 1,500.000 Kč 2006 1,527.000 Kč Celkem 29,244.000 Kč 2007 6,089.000 Kč

5 Co za to Vzdělávací centra (počítačové učebny) CD-Rom Informační studia a knihovnictví Kurzy ZPG a expertní – bezplatné!!

6 Kurzy základů počítačové gramotnosti Knihovna/parametrkurzůhodinúčastníkůabsolventůknihovenneprofes.specializ.4 + modulů7 modulů MěK v Praze 881590117579946426371 NK ČR 1031920144913711362262817 SVK v Kladně 801700810 7455158242 JVK v Č. Budějovicích 1021780714646652737421 SVK PK Plzeň 761440887819662567820 KK Karlovy Vary 100157810429791495637532 SVK Ústí nad Labem 601150644596663566717 KVK v Liberci 581080672 9458212234 KK v Pardubicích 631100416404823664721 SVK Hradec Králové 88135510631037103441106/7171/87 KK Vysočiny Havl. Brod 601063416400401825948 MZK v Brně 93174812311221157422710112 KKFB Zlín 1011256937835115665 1225 VK v Olomouci 8913021339 12975227524 MSVK v Ostravě 1311815148814171354028803 UK ZČU Plzeň 72282140100100 ŠK VOŠ OT Štětí 45202191883703245 Celkem 1303 22625147161353315046032181195379

7 Kurzy expertní 2001 - 2005 Knihovna/parametrkurzůhodinúčastníkůknihoven STK 43542,5834331 UK ZČU Plzeň 1920123131 NK ČR 36317930188 MZK v Brně 1241511 MSVK v Ostravě 1252614 VK v Olomouci 325189 Celkem 1031134,52054584

8 Co za to Cíle dosaženo (jakž takž): cca v ¼ knihoven Nedostatky : málo neprofesionálních knihoven, podceňování potřeby, liknavost při návštěvách, málo certifikátů ECDL Otazníky : efektivita kurzů, využití učeben, práce se starosty, regionální funkce (pověřené knihovny)....

9 Proč Stále ještě pomalé budování infrastruktury (cca 2000 - 2500 malých veřejných knihoven není dosud vybaveno ICT a není připojeno k internetu); Finance k dotování programu nejsou přidělovány v potřebné výši : oproti původně plánovaným částkám byly v období 2001 - 2005 přidělovány dotace ve výši cca jedné třetiny;

10 Proč Zřizovatelé a zaměstnavatelé knihoven si neuvědomují nebo nedoceňují význam a výhodnost programu (event. ICT obecně) pro knihovny, resp. pro obyvatele obce, takže neumožňují účast knihovníků na kurzech; V některých případech jde i o nezájem knihovníků samých, zejména v malých obcích ( je třeba intenzivní součinnosti knihoven pověřených regionálními funkcemi ).

11 Proč Trvalý negativní jev: neúčast přihlášených zájemců na kurzech bez předchozí omluvy (ztěžuje nebo znemožňuje organizátorům zajištění plné účasti na kurzech a snižuje ekonomickou efektivitu kurzů);

12 Proč Některé krajské knihovny mají rezervy ve získávání účastníků kurzů z neprofesionálních knihoven; Stále se málo krajských vzdělávacích center zapojuje do organizace expertních kurzů v oblasti IT, (nelze ovšem vyloučit, že tyto kurzy organizují mimo program VISK2).

13 Co dál Nová koncepce programu VISK 2 Aktualizovat podmínky programu, rozšířit kurzy ZPG o nástavby a pokračovací moduly, rozšířit nabídku expertních kurzů; upravit některé podmínky a pravidla brzdící další rozvoj vzdělávacích aktivit. Propagace počítačové/informační gramotnosti a vzdělávání v menších místech a v knihovnách nově automatizovaných, resp. připojených k internetu Mediální gramotnost

14 Co dál V rámci regionálních funkcí pověřených knihoven je třeba věnovat propagaci těchto školení pozornost. Krajské knihovny musí hledat další cesty ke zvyšování informační gramotnosti pracovníků neprofesionálních knihoven, například přiblížení vzdělávacích aktivit do mikroregionů či spádových oblastí

15 Co dál Prověřit úroveň této gramotnosti ve všech profesionálních a neprofesionálních knihovnách kraje, aby byla definována konkrétní potřeba v jednotlivých krajích pro další roky.

16 E-learning Kurzy katalogizace tištěných monografií pro formáty MARC 21 a UNIMARC Komise doporučila nový grant pro ÚISK Další?

17 A to ostatní Závisí na požadavku veřejných knihoven v kraji! Oborové specializace (akvizice, zpracování, služby, ochrana fondu, hudební knihovnictví, „děckaři“, výstavba...) Rekvalifikační a základní knihovnické kurzy Inovační kurzy Manažerské a sociální dovednosti

18 A to ostatní Specifické skupiny uživatelů Komunitní problematika PR a marketing služeb Vzdělávání veřejnosti... Centres of excellence

19 Záleží na nás všech...

20


Stáhnout ppt "Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice 4.4.2007 Zlata Houšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google