Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice 4.4.2007 Zlata Houšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice 4.4.2007 Zlata Houšková."— Transkript prezentace:

1 Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice Zlata Houšková

2 VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků (dovednosti v práci s ICT) Připravit kvalifikované poskytovatele veřejných informačních služeb obyvatelům ČR ve veřejných knihovnách jako přirozených informačních centrech obcí včetně menších lokalit.

3 VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků (dovednosti v práci s ICT) Připravit pracovníky veřejných knihoven na roli potenciálních instruktorů či školitelů, kteří budou schopni poskytovat pomoc obyvatelům v obcích při zvládání informační a komunikační techniky a technologie a práci s informacemi.

4 Kolik na to , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč Celkem 29, Kč , Kč

5 Co za to Vzdělávací centra (počítačové učebny) CD-Rom Informační studia a knihovnictví Kurzy ZPG a expertní – bezplatné!!

6 Kurzy základů počítačové gramotnosti Knihovna/parametrkurzůhodinúčastníkůabsolventůknihovenneprofes.specializ.4 + modulů7 modulů MěK v Praze NK ČR SVK v Kladně JVK v Č. Budějovicích SVK PK Plzeň KK Karlovy Vary SVK Ústí nad Labem KVK v Liberci KK v Pardubicích SVK Hradec Králové /7171/87 KK Vysočiny Havl. Brod MZK v Brně KKFB Zlín VK v Olomouci MSVK v Ostravě UK ZČU Plzeň ŠK VOŠ OT Štětí Celkem

7 Kurzy expertní Knihovna/parametrkurzůhodinúčastníkůknihoven STK 43542, UK ZČU Plzeň NK ČR MZK v Brně MSVK v Ostravě VK v Olomouci Celkem ,

8 Co za to Cíle dosaženo (jakž takž): cca v ¼ knihoven Nedostatky : málo neprofesionálních knihoven, podceňování potřeby, liknavost při návštěvách, málo certifikátů ECDL Otazníky : efektivita kurzů, využití učeben, práce se starosty, regionální funkce (pověřené knihovny)....

9 Proč Stále ještě pomalé budování infrastruktury (cca malých veřejných knihoven není dosud vybaveno ICT a není připojeno k internetu); Finance k dotování programu nejsou přidělovány v potřebné výši : oproti původně plánovaným částkám byly v období přidělovány dotace ve výši cca jedné třetiny;

10 Proč Zřizovatelé a zaměstnavatelé knihoven si neuvědomují nebo nedoceňují význam a výhodnost programu (event. ICT obecně) pro knihovny, resp. pro obyvatele obce, takže neumožňují účast knihovníků na kurzech; V některých případech jde i o nezájem knihovníků samých, zejména v malých obcích ( je třeba intenzivní součinnosti knihoven pověřených regionálními funkcemi ).

11 Proč Trvalý negativní jev: neúčast přihlášených zájemců na kurzech bez předchozí omluvy (ztěžuje nebo znemožňuje organizátorům zajištění plné účasti na kurzech a snižuje ekonomickou efektivitu kurzů);

12 Proč Některé krajské knihovny mají rezervy ve získávání účastníků kurzů z neprofesionálních knihoven; Stále se málo krajských vzdělávacích center zapojuje do organizace expertních kurzů v oblasti IT, (nelze ovšem vyloučit, že tyto kurzy organizují mimo program VISK2).

13 Co dál Nová koncepce programu VISK 2 Aktualizovat podmínky programu, rozšířit kurzy ZPG o nástavby a pokračovací moduly, rozšířit nabídku expertních kurzů; upravit některé podmínky a pravidla brzdící další rozvoj vzdělávacích aktivit. Propagace počítačové/informační gramotnosti a vzdělávání v menších místech a v knihovnách nově automatizovaných, resp. připojených k internetu Mediální gramotnost

14 Co dál V rámci regionálních funkcí pověřených knihoven je třeba věnovat propagaci těchto školení pozornost. Krajské knihovny musí hledat další cesty ke zvyšování informační gramotnosti pracovníků neprofesionálních knihoven, například přiblížení vzdělávacích aktivit do mikroregionů či spádových oblastí

15 Co dál Prověřit úroveň této gramotnosti ve všech profesionálních a neprofesionálních knihovnách kraje, aby byla definována konkrétní potřeba v jednotlivých krajích pro další roky.

16 E-learning Kurzy katalogizace tištěných monografií pro formáty MARC 21 a UNIMARC Komise doporučila nový grant pro ÚISK Další?

17 A to ostatní Závisí na požadavku veřejných knihoven v kraji! Oborové specializace (akvizice, zpracování, služby, ochrana fondu, hudební knihovnictví, „děckaři“, výstavba...) Rekvalifikační a základní knihovnické kurzy Inovační kurzy Manažerské a sociální dovednosti

18 A to ostatní Specifické skupiny uživatelů Komunitní problematika PR a marketing služeb Vzdělávání veřejnosti... Centres of excellence

19 Záleží na nás všech...

20


Stáhnout ppt "Šest let poté aneb Vzdělávání v krajích po šesti letech Pardubice 4.4.2007 Zlata Houšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google