Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah: Obecná toxikologie Toxikinetika a biotransformace toxických látek Testové otázky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah: Obecná toxikologie Toxikinetika a biotransformace toxických látek Testové otázky."— Transkript prezentace:

1 Obsah: Obecná toxikologie Toxikinetika a biotransformace toxických látek Testové otázky

2 II.Obecná toxikologie

3 Vztah - toxicita chemické látky x živý organismus Podobnost obecné farmakologii (mechanismus účinku, vyhodnocování) Struktura chemické látky – hlavní faktor určující toxicitu látky Počítačová predikce – speciální programy k odhadu toxicity – možnost obejití in-vivo testů Toxický projev – dávka podprahová, prahová, nadprahová

4 Toxicitní parametry LD 50, LC 50, LT 50 Individuální specifita (pohlaví, druh, věk…) Statistické vyjádření individuální odlišnosti (směrodatná odchylka, střední chyba, interval spolehlivosti)

5 Metody experimentální toxikologie Testování toxicity na živých objektech ( laboratorní zvířata, rostliny, mikroorganismy, tkáňové kultury, isolované buňky Získání toxicitních parametrů Posouzení zdravotních rizik pro člověka

6 Faktory ovlivňující toxicitu látky Velikost dávky (př. léčivo x jed) Místo expozice (kůže, plíce, GIT…rychlost nástupu účinku) Doba expozice (akutní, subakutní, subchronická, chronická)

7 Selektivní a orgánová toxicita Mezidruhové rozdíly (př. člověk x hlodavec) Vícedruhové testy (př. léčiva) Orgánová toxicita (př. hepatotoxicita, nefrotoxicita, kardiotoxicita… Alergie (odpověď imunitního systému)

8 Vztahy dvou a více toxických látek Sumace (mezi sebou navzájem neinteragují) Potenciace (vzájemná interakce vedoucí k zvýšení původní toxicity) Antagonismus (snížení citlivosti-toxicity)

9 III. Toxikinetika a biotransformace toxických látek

10 Toxikinetika Sleduje osud látky v organismu (jak organismus působí na látku) Absorpce Distribuce Metabolismus Exkrece X Toxikodynamika Sleduje účinky látky (látka působí na organismus)

11 Absorpce Překonání bariér mezi vnějším prostředím a biologickým objektem Brány vstupu – místa kde se látky dostávají do organismu (plíce, GIT, kůže)

12 Absorpce plícemi Plyny, páry, aerosoly (chlor, HCN, CO, CO 2, N x O x, H 2 S, CS 2, ether, benzen, chlorované uhlovodíky, tetraethylolovo, BCHL) Přechod do krve Distribuce

13 Absorpce GITem Perorální aplikace – ingesce (pozření)(př. alimentární otravy, předávkování léky, suicidia) GIT – několik částí (dutina ústní, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník) Struktura a fyzikálně – chemické vlastnosti látky jsou faktorem určujícím místo vstřebání v GITu.

14 Absorpce kůží Velmi časté (lipofilita látky) Průnik stratum korneum Rozpouštědla, NPL, insekticidy, chlorované uhlovodíky, hormonální léčba Transdermální penetranty

15 Distribuce Dynamické rozdělení do buněk, tkání a orgánů Limitující faktor – rychlost přestupu z kapilárního řečiště Z tkáňové tekutiny do buněk tkání Analytické hodnocení

16 Distribuce Časově závislý jev Nerovnoměrnost Rozdělovací koeficient (určuje velikost distribuce) Místo hromadění Vazba na plazmatické bílkoviny Bariéry (HEB, PB)

17 Biotransformace Nejdůležitější orgány – játra, ledviny, plíce Dvě fáze: –Chemické reakce – oxidace, redukce nebo hydrolýza –Syntetické reakce – konjugace Obě fáze – enzymové systémy Individuální rozdíly Př. suxamethonium

18 Exkrece Vylučování chemické látky z organismu Ledviny – moč GIT – stolice Plíce Další – slzy, pot, mateřské mléko, sliny

19 Děkuji za pozornost

20

21


Stáhnout ppt "Obsah: Obecná toxikologie Toxikinetika a biotransformace toxických látek Testové otázky."

Podobné prezentace


Reklamy Google