Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Podnebí mírného pásu Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 9.12.2013 Druh výstupu: prezentace,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Podnebí mírného pásu Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 9.12.2013 Druh výstupu: prezentace,"— Transkript prezentace:

1 Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Podnebí mírného pásu Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: Druh výstupu: prezentace, animace Školní rok: 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace , Tupesy 112 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. anotace výstupu: Prezentace slouží k výkladu a zapojení žáků prostřednictvím animací. Žáci doplňují chybějící pojmy. Prezentace obsahuje poznávání organismů.

2 PODNEBÍ MÍRNÉHO PÁSU Mgr. Alena Hrušková

3 Kde se rozkládá mírný pás? Mezi subtropickým a polárním pásem na obou polokoulích.

4 Pro č je mírný pás chladn ě jší ne ž tropický pás? Č ím více se vzdalujeme od rovníku sm ě rem k pól ů m, tím šikm ě ji dopadají slune č ní paprsky na Zemi.

5 Která období se st ř ídají v mírném pásu? Vyjmenuj 4 ro č ní období.

6 Jak jsou listnaté stromy p ř izp ů sobeny? Podzimním opadem list ů zamezují ztrátám vody.

7 Jak jsou ž ivo č ichové p ř izp ů sobeni? Savci línají. Ptáci pelichají.

8 Jak se ž ivo č ichové p ř izp ů sobují? Migrují za potravou nebo si obstarávají zásoby potravy nebo podko ž ního tuku, mohou spát zimním spánkem.

9 Které rostliny kvetou na ja ř e, v lét ě, na podzim nebo po celý rok? Sn ěž enka – na ja ř e, kopretina – v lét ě, ocún – na podzim, sedmikráska – po celý rok.

10 Jak se m ě ní s rostoucí vzdáleností od mo ř e podnebí mírného pásu? Rozlišujeme 3 typy podnebí mírného pásu: 1) VNITROZEMSKÉ (kontinentální) 2) P Ř ÍMO Ř SKÉ (oceánské) 3) PROM Ě NLIVÉ (le ž í mezi vnitrozemským a p ř ímo ř ským)

11 Jaké je P Ř ÍMO Ř SKÉ (oceánské) podnebí mírného pásu? - malé rozdíly teplot mezi létem a zimou - mírné zimy

12 Jaké je VNITROZEMSKÉ (kontinentální) podnebí mírného pásu? - velké rozdíly teplot mezi létem a zimou - suchá a teplá léta, chladné zimy

13 Jaké je PROM Ě NLIVÉ podnebí mírného pásu? - le ž í mezi vnitrozemským a p ř ímo ř ským p. - pat ř í sem Č R - po č así se st ř ídá po n ě kolika dnech

14 Opakování: 1)Kde se rozkládá mírný pás? Mezi subtropickým a polárním pásem na obou polokoulích. 2) Pro č je mírný pás chladn ě jší ne ž tropický pás? Č ím více se vzdalujeme od rovníku sm ě rem k pól ů m, tím šikm ě ji dopadají slune č ní paprsky na Zemi. 3) Která období se st ř ídají v mírném pásu? 4 ro č ní období: jaro, léto, podzim, zima 4) Jak jsou listnaté stromy p ř izp ů sobeny? Podzimním opadem list ů zamezují ztrátám vody. Nestejnom ě rným p ř ír ů stkem jarního a letního d ř eva vznikají letokruhy. 5) Jak jsou ž ivo č ichové p ř izp ů sobeni? M ě ní mno ž ství t ě lního pokryvu. Savci línají. Ptáci pelichají. M ě ní zbarvení. Migrují za potravou nebo si obstarávají zásoby potravy nebo podko ž ního tuku, mohou spát zimním spánkem. 6) Které rostliny kvetou na ja ř e, v lét ě, na podzim nebo po celý rok? Sn ěž enka – na ja ř e, kopretina – v lét ě, ocún – na podzim, sedmikráska – po celý rok.

15 Opakování: 7) Jak se m ě ní s rostoucí vzdáleností od mo ř e podnebí mírného pásu? Rozlišujeme 3 typy podnebí mírného pásu: a) VNITROZEMSKÉ (kontinentální) b) P Ř ÍMO Ř SKÉ (oceánské) c) PROM Ě NLIVÉ - malé rozdíly teplot mezi létem a zimou - mírné zimy - velké rozdíly teplot mezi létem a zimou - suchá a teplá léta, chladné zimy - le ž í mezi vnitrozemským a p ř ímo ř ským p. - po č así se st ř ídá po n ě kolika dnech - Č R má prom ě nlivý typ podnebí mírného pásu 8) Jaké je P Ř ÍMO Ř SKÉ (oceánské) podnebí mírného pásu? 9) Jaké je VNITROZEMSKÉ (kontinentální) podnebí mírného pásu? 10) Kde le ž í PROM Ě NLIVÉ podnebí mírného pásu? 11) Jaké je PROM Ě NLIVÉ podnebí mírného pásu? 12) Ve kterém typu podnebného mírného pásu le ž í Č R?

16 DOPL Ň : Mírný pás se nachází mezi …………….. a ………….. pásem na obou polokoulích. Č ím více se vzdalujeme od rovníku sm ě rem k pól ů m, tím ……………………………….na Zemi. Proto je mírný pás …………… ne ž tropický. V pr ů b ě hu roku je Slunci p ř iklon ě na ……….. nebo ……………….. Proto se v mírném pásu st ř ídají 4 ………….: …….., ………, ……., …….. Rostliny i ž ivo č ichové se ………….. st ř ídání ro č ních dob. MÍRNÝ PÁS

17 ZÁPIS: Mírný pás se nachází mezi subtropickým a polárním pásem na obou polokoulích. Č ím více se vzdalujeme od rovníku sm ě rem k pól ů m, tím šikm ě ji dopadají slune č ní paprsky na Zemi. Proto je mírný pás chladn ě jší ne ž tropický. V pr ů b ě hu roku je Slunci p ř iklon ě na severní nebo ji ž ní polokoule. Proto se v mírném pásu st ř ídají 4 ro č ní období: jaro, léto, podzim, zima. Rostliny i ž ivo č ichové se p ř izp ů sobili st ř ídání ro č ních dob. MÍRNÝ PÁS

18 PODNEBÍ MÍRNÉHO PÁSU S rostoucí …………… od ……. se m ě ní podnebí mírného pásu. Rozlišujeme 3 typy podnebí mírného pásu: 1) VNITROZEMSKÉ (kontinentální) - ………. rozdíly teplot mezi létem a zimou - ………. a ……… léta, ………. zimy 2) P Ř ÍMO Ř SKÉ (oceánské) - …….. rozdíly teplot mezi létem a zimou - ……... zimy 3) PROM Ě NLIVÉ (le ž í mezi vnitrozemským a p ř ímo ř ským) - le ž í mezi vnitrozemským a p ř ímo ř ským p. - pat ř í sem Č R - po č así se ……………………… DOPLŇ:

19 PODNEBÍ MÍRNÉHO PÁSU Zápis: S rostoucí vzdáleností od mo ř e se m ě ní podnebí mírného pásu. Rozlišujeme 3 typy podnebí mírného pásu: 1) VNITROZEMSKÉ (kontinentální) - velké rozdíly teplot mezi létem a zimou - suchá a teplá léta, chladné zimy 2) P Ř ÍMO Ř SKÉ (oceánské) - malé rozdíly teplot mezi létem a zimou - mírné zimy 3) PROM Ě NLIVÉ (le ž í mezi vnitrozemským a p ř ímo ř ským) - le ž í mezi vnitrozemským a p ř ímo ř ským p. - pat ř í sem Č R - po č así se st ř ídá po n ě kolika dnech

20 Zdroje: Obrázek 1: LordToran. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 2: Blueshade. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: winter-solstice_FR.png?uselang=cs Obrázek 3: Simon Koopmann. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.0 DE na WWW: Obrázek 4: neznámý. [cit ]. Dostupný pod licencí CC public domain na WWW: Obrázek 5: Nicholas A. Tonelli. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY 2.0 na WWW: _Nicholas_T_-_Ablaze.jpg?uselang=cs Obrázek 6: Vuvueffino. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: 01_photo_CTG_ACA_LESSINIA_Paolo_Villa_0055sp_03.JPG?uselang=cs Obrázek 7: Aktron / Wikimedia Commons. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 8: Johann "nojhan" Dréo. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: Obrázek 9: James Lindsey. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.5 na WWW: Obrázek 10: Totodu74. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: Obrázek 11: Michael Apel. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 12: Andreas Trepte. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.5 na WWW: Obrázek 13: Honza Groh. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW:

21 Zdroje: Obrázek 14: Jörg Hempel. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.0 DE na WWW: Obrázek 15: Malene Thyssen. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 16: Hillebrand, Steve. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: Obrázek 17: André Karwath aka Aka. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.5 na WWW: Obrázek 18: Derek Ramsey. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 19: Jina Lee. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 20: Stemonitis. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: Obrázek 21: Nasa. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: Obrázek 22: [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: Obrázek 23: O1ive. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 24: U.S. Fish and Wildlife Service. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: Obrázek 25: MongeNajera. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 26: Texmon, Sergius. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA-3.0 na WWW: %BD%D0%BD%D1%8B%D0%B png?uselang=cs

22 Zdroje: Obrázek 27: Андрей Романенко. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: Obrázek 28: EUMETSAT. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: _met8.jpg?uselang=cs Obrázek 29: Aktron /Wikimedia Commons. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY 3.0 na WWW: ov%C3%A9_mraky.jpg?uselang=cs Obrázek 30: Sten Porse. [cit ]. Dostupný pod licencí CC BY 3.0 na WWW:


Stáhnout ppt "Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Podnebí mírného pásu Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 9.12.2013 Druh výstupu: prezentace,"

Podobné prezentace


Reklamy Google